Ktl-icon-tai-lieu

Hạch toán tiền lương

Được đăng lên bởi Linh NT
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu:

Từ khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường, nền kinh tế nước ta đã có nhiều
thay đổi tích cực. Song song với sự thay đổi về kinh tế, các doanh nghiệp cũng đã
tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn trong việc quản lý tài chính nhằm đạt hiệu
quả kinh doanh ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt của thị trường. Và với
sự hoàn thiện của chế độ kế toán mới mang lại lợi nhuận rất lớn cho các doanh
nghiệp trong việc áp dụng một cơ chế quản lý khoa học và hiệu quả, đồng thời là
một bước tiến quan trọng trong công tác vĩ mô của Nhà Nước.
Trong các công cụ quản lý của doanh nghiệp thì kế toán là một công cụ
quản lý quan trọng, có vai trò tích cực đối với việc quản lý vốn tài sản và việc điều
hành các hoạt động sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp. Để sản xuất ra của cải
vật chất, đáp ứng nhu cầu của con người và xã hội nhất thiết phải cần đến sức lao
động của con người. Bởi chính con người là nguồn lao động, tác động trực tiếp
đến sản xuất ra của cải vật chất. Con người phải ra sức lao động tương ứng với sản
phẩm làm ra.
Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh
và cũng là yếu tố quan trọng nhất, nó là nguồn gốc tạo ra mọi của cải vật chất, còn
chi phí về lao động là 1 trong các yếu tố chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản
phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Điều này cho thấy nếu sử dụng lao động hợp lý
trong quá trình sản xuất kinh doanh là tiết kiệm chi phí về lao động sống. Do đó,
góp phần hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp là điều kiện cải
thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong doanh
nghiệp.
Tiền lương là phần thù lao mà người lao động được hưởng để bù đắp sức
lao động và tái sản xuất lao động, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động và chất
lượng sản phẩm. Vì tiền lương gắn liền với kết quả lao động, xuất phát từ những
điểm nói trên ta thấy sự cần thiết của công tác Hạch toán tiền lương trong công tác
quản lý của doanh nghiệp.
Qua thời gian tìm hiểu tại Công Ty Di Động Tiên Phong, chúng tôi nhận
thấy được tầm quan trọng, trên cơ sở những kiến thức đã học được, cùng với sự
tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của Cô giáo Phạm Thị Hiền Hảo-Giảng
viên khoa kế toán trường ĐHDL Duy Tân Đà Nẵng, cùng chị kế toán trưởng tại
công ty, sau một thời gian tìm hiểu tại đơn vị chúng tôi đã chọn đề tài : “ Hạch
toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Một Thành Viên
Phần Mềm Di Động Tiên Phong”.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
1...
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu:
Từ khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường, nền kinh tế nước ta đã nhiều
thay đổi tích cực. Song song với sự thay đổi về kinh tế, các doanh nghiệp cũng đã
tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn trong việc quản tài chính nhằm đạt hiệu
quả kinh doanh ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt của thị trường. Và với
sự hoàn thiện của chế độ kế toán mới mang lại lợi nhuận rất lớn cho các doanh
nghiệp trong việc áp dụng một chế quản khoa học hiệu quả, đồng thời
một bước tiến quan trọng trong công tác vĩ mô của Nhà Nước.
Trong các công cụ quản của doanh nghiệp thì kế toán một công cụ
quản lý quan trọng, có vai trò tích cực đối với việc quản lý vốn tài sản và việc điều
hành c hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp. Để sản xuất ra của cải
vật chất, đáp ứng nhu cầu của con người hội nhất thiết phải cần đến sức lao
động của con người. Bởi chính con người nguồn lao động, tác động trực tiếp
đến sản xuất ra của cải vật chất. Con người phải ra sức lao động tương ứng với sản
phẩm làm ra.
Lao động một trong ba yếu tố bản của quá trình sản xuất kinh doanh
và cũng là yếu tố quan trọng nhất, nó là nguồn gốc tạo ra mọi của cải vật chất, còn
chi phí về lao động 1 trong c yếu tố chi phí bản cấu thành nên giá trị sản
phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Điều này cho thấy nếu sử dụng lao động hợp lý
trong quá trình sản xuất kinh doanh tiết kiệm chi phí về lao động sống. Do đó,
góp phần hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp điều kiện cải
thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong doanh
nghiệp.
Tiền lương phần thù lao người lao động được hưởng để đắp sức
lao động và tái sản xuất lao động, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động và chất
lượng sản phẩm. tiền lương gắn liền với kết quả lao động, xuất phát từ những
điểm nói trên ta thấy sự cần thiết của công tác Hạch toán tiền lương trong công tác
quản lý của doanh nghiệp.
Qua thời gian tìm hiểu tại Công Ty Di Động Tiên Phong, chúng tôi nhận
thấy được tầm quan trọng, trên cơ sở những kiến thức đã học được, cùng với sự
tận tình hướng dẫn giúp đỡ tận tình của giáo Phạm Thị Hiền Hảo-Giảng
viên khoa kế toán trường ĐHDL Duy Tân Đà Nẵng, cùng chị kế toán trưởng tại
công ty, sau một thời gian tìm hiểu tại đơn vị chúng tôi đã chọn đề tài : Hạch
toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Một Thành Viên
Phần Mềm Di Động Tiên Phong”.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
1
Hạch toán tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hạch toán tiền lương - Người đăng: Linh NT
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Hạch toán tiền lương 9 10 934