Ktl-icon-tai-lieu

Hạch toán TSCĐHH tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco

Được đăng lên bởi November Rain
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 2346 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước kế toán là một
công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có
vai trò tích cực đối với việc quản lý các tài sản và điều hành các hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH)
là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền
kinh tế quốc dân, đồng thời là bộ phận quan trọng của quá trình sản xuất.
TSCĐHH là điều kiện cần thiết để giảm được hao phí sức lao động của con
người , nâng cao năng suất lao động. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì
TSCĐHH là yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho các doanh
nghiệp.
Đối với ngành du lịch và dịch vụ thì kế toán TSCĐHH là một khâu
quan trọng trong bộ phận kế toán. Bởi vì nó cung cấp toàn bộ các nguồn
thông tin, số liệu về tình hình TSCĐHH của công ty. Chính vì vậy, hạch toán
TSCĐHH luôn luôn là sự quan tâm của các doanh nghiệp cũng như các nhà
quản lý kinh tế của Nhà nước. Với xu thế ngày càng phát triển và hoàn thiện
của nền kinh tế thị trường ở nước ta thì các quan niệm về TSCĐHH và cách
hạch toán trước đây không còn phù hợp nữa cần phải bổ sung, sửa đổi, cải
tiến kịp thời để phục vụ yêu cầu hạch toán TSCĐHH trong doanh nghiệp hiện
nay.
Qua quá trình học tập và thực tập, tìm hiểu thực tế tại Công ty du lịch
và dịch vụ Hà Nội Toserco, em thấy việc hạch toán TSCĐHH còn có những
vấn đề chưa hợp lý cần phải hoàn thiện bộ máy kế toán của Công ty. Cùng với
sự hướng dẫn của thầy giáo và các cán bộ nhân viên phòng kế toán em đã

2

chọn đề tài: " Hạch toán TSCĐHH tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội
Toserco".
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, kết cấu của chuyên đề bao gồm
những phần sau:
Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán TSCĐHH trong các
doanh nghiệp
Phần II: Thực trạng hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà
Nội Toserco.
Phần III: Hoàn thiện hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà
Nội Toserco.
Do thời gian cũng như trình độ còn hạn chế, bài viết của em không thể
tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô
nhằm hoàn chỉnh bài víêt của mình hơn.

3

PHẦN I
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TSCĐHH
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ TSCĐHH

1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐHH
Hiện nay có nhiều khái niệm về TSCĐHH nhưng theo quan điểm của
nhiều nhà kinh tế học đều khẳng định tiêu thức nhận biết TSCĐHH trong mọi
quá trình sản xuất và việc xếp loại tài ...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước kế toán một
công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có
vai trò tích cực đối với việc quản các tài sản điều hành các hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH)
một trong những bộ phận bản tạo nên sở vật chất kỹ thuật cho nền
kinh tế quốc dân, đồng thời bộ phận quan trọng của quá trình sản xuất.
TSCĐHH điều kiện cần thiết đ giảm được hao phí sức lao động của con
người , nâng cao năng suất lao động. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì
TSCĐHH là yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho các doanh
nghiệp.
Đối với ngành du lịch dịch vụ thì kế toán TSCĐHH một khâu
quan trọng trong bộ phận kế toán. Bởi cung cấp toàn bộ các nguồn
thông tin, số liệu về tình hình TSCĐHH của công ty. Chính vậy, hạch toán
TSCĐHH luôn luôn sự quan tâm của các doanh nghiệp cũng như các n
quản kinh tế của Nhà nước. Với xu thế ngày càng phát triển hoàn thiện
của nền kinh tế thị trường nước ta thì các quan niệm về TSCĐHH cách
hạch toán trước đây không còn phù hợp nữa cần phải bổ sung, sửa đổi, cải
tiến kịp thời để phục vụ yêu cầu hạch toán TSCĐHH trong doanh nghiệp hiện
nay.
Qua quá trình học tập thực tập, tìm hiểu thực tế tại Công ty du lịch
dịch vụ Nội Toserco, em thấy việc hạch toán TSCĐHH còn những
vấn đề chưa hợp lý cần phải hoàn thiện bộ máy kế toán của Công ty. Cùng với
sự hướng dẫn của thầy giáo các cán bộ nhân viên phòng kế toán em đã
1
Hạch toán TSCĐHH tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hạch toán TSCĐHH tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco - Người đăng: November Rain
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Hạch toán TSCĐHH tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco 9 10 328