Ktl-icon-tai-lieu

Hạn chế của việc phân tích BCTC

Được đăng lên bởi honganh02
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 77 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hạn chế của phân tích Báo cáo tài chính
(Nguồn: webketoan | Ngày: 17/01/2010 | Lượt xem: 31304)

1/ Những hạn chế tiềm tàng của phân tích báo cáo tài chính:
- Lạm phát có thể ảnh hưởng và làm sai lệch thông tin tài chính được ghi nhận trên các báo cáo tài chính khiến việc tính toán và phân tích trở nên sai lệch.
Chẳng hạn như lạm phát sẽ gây ảnh hưởng đến giá trị của dòng tiền tại một, làm cho dòng tiền ở các năm khác nhau sẽ có một thời giá tiền tệ khác nhau.
Điều này làm cho việc so sánh, phân tích số liệu giữa các năm có sự sai lệch.
- Các yếu tố thời vụ cũng làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của công ty và khiến cho các tỷ số tài chính có khuynh hướng thay đổi bất thường. Chẳng
hạn vào mùa vụ hàng tồn kho tăng lên cao hơn bình thường nên nếu sử dụng tỷ số vòng quay hàng tồn kho tăng lên cao hơn bình thường nếu sử dụng tỷ số
vòng quay hàng tồn kho sẽ thấy công ty có vẻ hoạt động kém hiệu quả.
- Phân tích dựa trên các tỷ số tài chính phụ thuộc lớn vào tính chính xác của các báo cáo tài chính. Điều này bị ảnh hưởng lớn bởi các nguyên tắc kế toán.
Tuy nhiên nguyên tắc và thực hành kế toán lại có thể khác nhau giữa các công ty, các ngành, các quốc gia và trong các thời kỳ khác nhau. Do đó các
nguyên tắc thực hành kế toán có thể làm sai lệch và làm mất đi ý nghĩa của các tỷ số tài chính.
- Các nhà quản lý có thể lợi dụng nguyên tắc kế toán để chủ động tạo ra các tỷ số tài chính như ý muốn của mình khiến cho việc phân tích báo cáo tài chính
không còn là công cụ đánh giá khách quan.
- Đôi khi công ty có vài tỷ số rất tốt nhưng vài tỷ số khác lại rất xấu làm cho việc đánh giá chung tình hình tài chính của công ty trở nên khó khăn và kém ý
nghĩa
- Có nhiều công ty quy mô rất lớn và hoạt động đa ngành, thậm chí là những ngành rất khác nhau nên khó xây dựng và ứng dụng hệ thống tỷ số bình quân
ngành có ý nghĩa tại các công ty này. Do đó phân tích báo cáo tài chính thường có ý nghĩa nhất trong các công ty nhỏ và không có hoạt động đa ngành

- Hiên nay vẫn chưa có sự thống nhất và đồng bộ về công thức của một số chỉ tiêu trong các sách, tài liệu về phân tích Báo cáo tài chính. Điều này làm cho
việc so sánh số liệu được phân tích giữa các nguồn khác nhau tiềm ẩn nhiều rủi ro.

2/ Hạn chế của việc Phân tích BCTC các công ty Việt Nam khi so sánh với việc phân tích BCTC tại công ty Mỹ
- Phân tích BCTC ở Việt Nam là quá trình học tập, vận dụng lý thuyết và thực hành phân tích BCTC các công ty Mỹ. Tuy nhiên do nguyên tắc thực hành kế
toán và môi trường kinh doanh tại...
Hạn chế của phân tích Báo cáo tài chính
(Nguồn: webketoan | Ngày: 17/01/2010 | Lượt xem: 31304)
1/ Những hạn chế tiềm tàng của phân tích báo cáo tài chính:
- Lạm phát có thể ảnh hưởng và làm sai lệch thông tin tài chính được ghi nhận trên các báo cáo tài chính khiến việc tính toán và phân tích trở nên sai lệch.
Chẳng hạn như lạm phát sẽ gây ảnh hưởng đến giá trị của dòng tiền tại một, làm cho dòng tiền các năm khác nhau sẽ có một thời giá tiền tệ khác nhau.
Điều này làm cho việc so sánh, phân tích số liệu giữa các năm có sự sai lệch.
- Các yếu tố thời vụ cũng làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của công ty và khiến cho các tỷ số tài chính có khuynh hướng thay đổi bất thường. Chẳng
hạn vào mùa vụ hàng tồn kho tăng lên cao hơn bình thường nên nếu sử dụng tỷ số vòng quay hàng tồn kho tăng lên cao hơn bình thường nếu sử dụng tỷ số
vòng quay hàng tồn kho sẽ thấy công ty có vẻ hoạt động kém hiệu quả.
- Phân tích dựa trên các tỷ số tài chính phụ thuộc lớn vào tính chính xác củac báo cáo tài chính. Điều này bị ảnh hưởng lớn bởi các nguyên tắc kế toán.
Tuy nhiên nguyên tắc thực hành kế toán lại thể khác nhau giữa các ng ty, các ngành, các quốc gia trong các thời kỳ khác nhau. Do đó các
nguyên tắc thực hành kế toán có thể làm sai lệch và làm mất đi ý nghĩa của các tỷ số tài chính.
- Các nhà quản lý có thể lợi dụng nguyên tắc kế toán để chủ động tạo ra các tỷ số tài chính như ý muốn của mình khiến cho việc phân tích báo cáo tài chính
không còn là công cụ đánh giá khách quan.
- Đôi khi công ty có vài tỷ số rất tốt nhưng vài tỷ số khác lại rất xấu làm cho việc đánh giá chung tình hình tài chính của công ty trở nên khó khăn và kém ý
nghĩa
- Có nhiều công ty quy mô rất lớn và hoạt động đa ngành, thậm chí là những ngành rất khác nhau nên khó xây dựng và ứng dụng hệ thống tỷ số bình quân
ngành có ý nghĩa tại các công ty này. Do đó phân tích báo cáo tài chính thường có ý nghĩa nhất trong các công ty nhỏ và không có hoạt động đa ngành
Hạn chế của việc phân tích BCTC - Trang 2
Hạn chế của việc phân tích BCTC - Người đăng: honganh02
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hạn chế của việc phân tích BCTC 9 10 320