Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TTCK

Được đăng lên bởi thuvipk
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TTCK
(kèm lời giải)
Câu 1: Tỷ lệ sở hữu của cổ đông trong công ty sẽ bị pha loãng khi công ty thực hiện chi trả cổ tức
bằng cổ phiếu?
 SAI vì khi Cty thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng CP theo 1 tỷ lệ nhất định thì cổ đông nào nắm
giữ bao nhiêu CP sẽ được chi trả theo tỉ lệ tương ứng, đồng thời số lượng CP của công ty sau khi thực hiện
chi trả cũng tăng lên tương ứng với tỉ lệ chi trả=> ko làm ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu CP của mỗi cổ đông
trên tổng số CP của công ty =>Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông trong công ty ko bị pha loãng.
Câu 2: Khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang thành cổ phiếu thường sẽ làm thay đổi cơ cấu
nguồn vốn của công ty cổ phần đã phát hành trái phiếu đó?
SAI vì :
-Trái phiếu có khả năng chuyển đổi là loại TP có mức lãi xuất cố định, đảm bảo cho người sở hữu quyền
đổi TP thành CP trong 1 thời gian với những điều kiện đã nhất định. Giá trị của quyền chuyển đổi ko chỉ
phụ thuộc vào đk chuyển đổi mà còn phụ thuộc vào chất lượng cổ phiếu của công ty.
-Mục đích của việc phát hành TP chuyển đổi là nhằm huy động thêm vốn vào những thời điểm chưa thích
hợp để phát hành CP thường, đồng thời nhằm mục đích tăng thêm tính hấp dẫn cho đợt phát hành (nhất là
khi thị trường TP và CP ưu đãi đang xuống giá).
-Cơ cấu nguồn vốn của công ty bao gồm vốn điều lệ và VCSH. Khi phát hành trái phiếu có khả năng
chuyển đổi ra công chúng sẽ làm tăng vốn chủ sở hữu của công ty, dấn đến làm thay đổi cơ cấu nguồn vốn.
Còn khi chuyển đổi TP sang CP thường, nó sẽ làm cho số lượng CP lưu hành của cty tăng lên, làm giảm
cổ tức thu được trên 1 CP thường chứ ko làm thay đổi cơ cấu nguồn vốn của công ty.
Câu 3: Mua trái phiếu chuyển đổi sẽ giúp nhà đầu tư kết hợp được tính an toàn và tính đầu cơ khi
chuyển đổi sang cổ phiếu thường?
ĐÚNG vì
-Trái phiếu có khả năng chuyển đổi là loại TP có mức lãi xuất cố định, đảm bảo cho người sở hữu quyền
đổi TP thành CP trong 1 thời gian với những điều kiện đã nhất định. Giá trị của quyền chuyển đổi ko chỉ
phụ thuộc vào đk chuyển đổi mà còn phụ thuộc vào chất lượng cổ phiếu của công ty.
-Mục đích của việc phát hành TP chuyển đổi là nhằm huy động thêm vốn vào những thời điểm chưa thích
hợp để phát hành CP thường, đồng thời nhằm mục đích tăng thêm tính hấp dẫn cho đợt phát hành (nhất là
khi thị trường TP và CP ưu đãi đang xuống giá).
-Khi mua TP chuyển đổi sẽ giúp cho NĐT kết hợp được tính an toàn của Trái phiếu (được hưởng thu nhập
cố định từ tiền lãi mua TP, đồng thời có thể bảo hiểm NĐT trư...
HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TTCK
(kèm lời giải)
Câu 1: Tỷ lệ sở hữu của cổ đông trong công ty sẽ bị pha loãng khi công ty thực hiện chi trả cổ tức
bằng cổ phiếu?
SAI vì khi Cty thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng CP theo 1 tỷ lệ nhất định thì cổ đông nào nắm
giữ bao nhiêu CP sẽ được chi trả theo tỉ lệ tương ứng, đồng thời số lượng CP của công ty sau khi thực hiện
chi trả cũng tăng lên tương ứng với tỉ lệ chi trả=> ko làm ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu CP của mỗi cổ đông
trên tổng số CP của công ty =>Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông trong công ty ko bị pha loãng.
Câu 2: Khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang thành cổ phiếu thường sẽ làm thay đổi cấu
nguồn vốn của công ty cổ phần đã phát hành trái phiếu đó?
SAI vì :
-Trái phiếu khả năng chuyển đổi loại TP mức lãi xuất cố định, đảm bảo cho người sở hữu quyền
đổi TP thành CP trong 1 thời gian với những điều kiện đã nhất định. Giá trị của quyền chuyển đổi ko chỉ
phụ thuộc vào đk chuyển đổi mà còn phụ thuộc vào chất lượng cổ phiếu của công ty.
-Mục đích của việc phát hành TP chuyển đổi nhằm huy động thêm vốn vào những thời điểm chưa thích
hợp để phát hành CP thường, đồng thời nhằm mục đích tăng thêm tính hấp dẫn cho đợt phát hành (nhất
khi thị trường TP và CP ưu đãi đang xuống giá).
-Cơ cấu nguồn vốn của công ty bao gồm vốn điều lệ VCSH. Khi phát hành trái phiếu khả năng
chuyển đổi ra công chúng sẽ làm tăng vốn chủ sở hữu của công ty, dấn đến làm thay đổi cơ cấu nguồn vốn.
Còn khi chuyển đổi TP sang CP thường, sẽ làm cho số lượng CP lưu hành của cty tăng lên, làm giảm
cổ tức thu được trên 1 CP thường chứ ko làm thay đổi cơ cấu nguồn vốn của công ty.
Câu 3: Mua trái phiếu chuyển đổi sẽ giúp nhà đầu kết hợp được tính an toàn tính đầu khi
chuyển đổi sang cổ phiếu thường?
ĐÚNG
-Trái phiếu khả năng chuyển đổi loại TP mức lãi xuất cố định, đảm bảo cho người sở hữu quyền
đổi TP thành CP trong 1 thời gian với những điều kiện đã nhất định. Giá trị của quyền chuyển đổi ko chỉ
phụ thuộc vào đk chuyển đổi mà còn phụ thuộc vào chất lượng cổ phiếu của công ty.
-Mục đích của việc phát hành TP chuyển đổi nhằm huy động thêm vốn vào những thời điểm chưa thích
hợp để phát hành CP thường, đồng thời nhằm mục đích tăng thêm tính hấp dẫn cho đợt phát hành (nhất
khi thị trường TP và CP ưu đãi đang xuống giá).
-Khi mua TP chuyển đổi sẽ giúp cho NĐT kết hợp được tính an toàn của Trái phiếu (được hưởng thu nhập
cố định từ tiền lãi mua TP, đồng thời có thể bảo hiểm NĐT trước tình trạng lạm phát) và tính có thể đầu cơ
của CP thường (có thể được chuyển đổi từ TP sang CP với một tỷ lệ nhất định với giá chuyển đổi).
Câu 4 : Chứng quyền được phát hành nhằm tăng tính hấp dẫn của đợt phát hành cổ phiếu thường?
ĐÚNG
-Chứng quyền : là quyền cho phép mua 1 số cổ phần xác định của một CP, với 1 mức giá xác định, trong 1
thời hạn nhất định.
-Chứng quyền được phát hành khi tiến hành tổ chức lại các Cty hoặc khi các Cty muốn khuyến khích các
nhà đầu tư tiềm năng mua những TP hay CP ưu đãi nhưng có đk niêm yết kém thuận lợi. Mặt khác, tại thời
điểm chứng quyền được phát hành, giá này (giá thực hiện cho mỗi CP) bao giờ cũng cao hơn giá thị trường
của CP sở, thể cố định hoặc tăng lên định kì=> tạo ra sự chênh lệch giá=>thu hút sự chú ý của các
NĐT trong đợt phát hành.
Câu 5: Cho biết : Thông báo của công ty giấy Hải Phòng (HAP):
+Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 10%
+Ngày đăng kí sở hữu cuối cùng 26/10/2007
+Chu kì thanh toán : T+3
Vậy giao dịch không được hưởng quyền cổ tức sẽ là ngày 27/10/2007?
SAI (check lại độ chính xác)
-Thông thường, nếu theo quy định T+3, ngày giao dịch cuối cùng là T, ngày giao dịch không hưởng cổ tức
ngày giao dịch ko hưởng quyền là T+1, ngày T+3ngày đăng kí cuối cùng. “3 ngày”đây là “3 ngày
làm việc” chứ ko phải là 3 ngày thông thường, tức là ko tính đến T7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ.
1
HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TTCK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TTCK - Người đăng: thuvipk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TTCK 9 10 624