Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống kiểm soát chi phí tại Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung

Được đăng lên bởi namlinhchi111089
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1136 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đánh giá quy trình kiểm soát chi phí và nêu ra phương hướng giải quyết
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HC ĐÀ NNG
LÊ TH MINH SANG
KIM SOÁT CHI PHÍ TI CÔNG TY C PHN
XNK THY SN MIN TRUNG
Chuyên ngành : Kế toán
Mã s ngành : 60.34.30
TÓM TT LUN VĂN THC S QUN TR KINH DOANH
Đà Nng, Năm 2011
Hệ thống kiểm soát chi phí tại Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống kiểm soát chi phí tại Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung - Người đăng: namlinhchi111089
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Hệ thống kiểm soát chi phí tại Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung 9 10 192