Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin kế toán FAST ACCOUNTING

Được đăng lên bởi g4-c0n-x4u-s0
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ thống thông tin kế toán
trong doanh nghiệp

NHÓM 1.08



Nội Dung Giới Thiệu

1

2

3

4

5

Giới thiệu doanh nghiệp

Hệ thống thông tin kế toán

Quy trình triển khai

Tổng quan và đánh giá

Giới thiệu về doanh nghiệp

1. Giới thiệu chung về công ty
Công ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng được thành l ập từ năm 2004
Công ty chủ yếu sản xuất các mặt hàng may m ặc xuất khẩu, gia công hàng d ệt len. M ẫu mã đa
dạng
Chủ yếu xuất khẩu đi các nước Đông Âu: Tiệp, Đức, Ba Lan,…



2.Sơ đồ tổ chức quản lý

Chủtịch

Giámđốc

PGĐ.Kinhdoanh

P. Kinh doanh

P.Tàichínhkếtoán

PGĐ.Kỹthuật

P.Kỹthuật

P. Tổ chức hành
chính



3.Sơ đồ tổ chức kế toán

Kế toán trưởng

Kế toán
công nợ

Kế toán kho

Kế toán
TGNH, TSCĐ

Kế toán quỹ



4.Quy trình nghiệp vụ của công ty

Quy trình mua hàng và công nợ phải trả

Quy trình bán hàng và công nợ phải thu

Quy trình thu tiền mặt

Quy trình chi tiền mặt

Quy trinhg tính lương cho nhân viên

Hệ thống thông tin kế toán

1.SƠLƯỢC VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN VÀ
PHẦN MỀM FAST ACCOUTING

KháiniệmHTTTKếtoán

 Làmộthệthốngđượcthiếtlậpnhằmthuthập,lưutrữvàcungcấpcácthôngtinkếtoánnhưhồsơ,báocáo
cácgiaodịch,sựkiệnkinhtế,…chongườidùng.

 Là một hệ thống quản lý các công văn, tài liệu một cách an toàn, thuận tiện, dễ khai thác.
 Là một công cụ quản lý thông tin hữu hiệu hỗ trợ người sử dụng nắm bắt, xử lý và chuyển
giao thông tin một cách nhanh chóng.



Kháiniệmvềphầnmềmkếtoán
Phần mềm kế toán là một trong những phần mềm của máy tính, thực hiện việc ghi
nhận thông tin và xử lý thông tin của kế toán thông qua các phân hệ của kế toántổng hợp và
cung cấp các báo cáo kế toán theo yêu cầu của nhà quản lý.



2.Mộtsố phần mềm kế toán hiện nay



3. Các thành phần cơ bản

Phần cứng

Phần mềm

Thông tin kế

Dữ liệu kế toán
(Chứng từ, sổ

toán (Báo cáo

Con người

quản trị, báo

sách,…)

cáo tài chính)
Cơ sở dữ

Các thủ

liệu

tục



4.Giớithiệu về phần mềm FAST ACCOUNTING

 Là sản phầm phần mềm dùng cho kế toán của Công Ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp.
 Phần mềm kế toán dành cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 Phiên bản mới nhất hiện nay là phiên bản 11 và được phát triển từ năm 1997.
 Đạt được rất nhiều giải thưởng: BIT Cup do người sử dụng bình chọn, giải thưởng Sao Khuê của
VINASA (Hiệp hội phần mềm Việt Nam), IT Award của VAIP (Hội Tin học Việt Nam),…...
NHÓM 1.08
Hệ thống thông tin kế toán
trong doanh nghiệp
Hệ thống thông tin kế toán FAST ACCOUNTING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin kế toán FAST ACCOUNTING - Người đăng: g4-c0n-x4u-s0
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Hệ thống thông tin kế toán FAST ACCOUNTING 9 10 302