Ktl-icon-tai-lieu

hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Tổng công ty cổ phần luyện kim Thanh Hóa

Được đăng lên bởi Hương Phi
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 3283 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

1

Khoa Kế toán – Kiểm toán

LỜI NÓI ĐẦU
Sự cần thiết của đề tài : Trong nền kinh tế thị trường hiện nay cạnh tranh
giữa các doanh nghiệp ngày càng khắc nghiệt trên cả hai góc độ chất lượng và
giá cả sản phẩm. Vấn đề sống còn đối với một doanh nghiệp trong cơ chế thị
trường là làm thế nào để có mức hao phí thấp nhất mà vẫn đạt chất lượng tốt
nhất. Muốn thực hiện được điều này doanh nghiệp phải có một phương pháp kế
toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm hợp lý và hiệu quả.
Kế toán vừa là công cụ quan trọng trong việc quản lí vốn, tài sản và hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa là nguồn cung cấp thông tin
trung thực hợp lí giúp chủ doanh nghiệp đánh giá đúng thực trạng và hiệu quả
của hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó Kế toán chi phí sản xuất và
tính giá thành sản xuất sản phẩm là một phần hành rất quan trọng đối với mọi
doanh nghiệp. Qua phần hành kế toán này, doanh nghiệp có thể so sánh được chi
phí sản xuất bỏ ra so với doanh số thu được là cao hay thấp, từ đó sẽ giúp nhà
quản lý phân tích, đánh giá tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn là tiết
kiệm hay lãng phí, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm và đưa ra
các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành nhưng vẫn đảm
bảo chất lượng sản phẩm. Đồng thời đây còn là cơ sở đưa ra các quyết định
trong kinh doanh và phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Bởi tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của công tác tổ chức kế toán chi phí
sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm, để hiểu sâu và nắm vững hơn, qua
thực tế thực tập tại Tổng công ty cổ phần luyện kim Thanh Hoá, và dưới sự
hướng dẫn trực tiếp của cô giáo ThS. Đào Thị Nhung cùng với sự giúp đỡ tạo
điều kiện thuận lợi của ban giám đốc, phòng kế toán và các phòng ban thuộc
Công ty, em đã chọn đề tài nghiên cứu : Hoàn thiện công tác kế toán chi phí
sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Tổng công ty cổ phần
luyện kim Thanh Hoá .

Lê Thị Ngọc Vân ĐH KT3 – K2

Luận văn tốt nghiệp

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

2

Khoa Kế toán – Kiểm toán

Đối tượng nghiên cứu: Với đề tài này, em nghiên cứu về kế toán tập hợp
chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp như chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công
trực tiếp, chi phí máy thi công, chi phí sản xuất chung và phương pháp tính giá
thành sản phẩm xây lắp trong các doạnh nghiệp xây lắp nói chung và trong Tổng
công ty cổ phần luyện kim Thanh Hoá nói riêng.
Phương pháp nghiên cứu: Để đ...
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 1 Khoa Kế toán – Kiểm toán
LỜI NÓI ĐẦU
Sự cần thiết của đề tài : Trong nền kinh tế thị trường hiện nay cạnh tranh
giữa các doanh nghiệp ngày càng khắc nghiệt trên cả hai góc đ chất lượng
giá cả sản phẩm. Vấn đề sống còn đối với một doanh nghiệp trong chế thị
trường làm thế nào để mức hao phí thấp nhất vẫn đạt chất lượng tốt
nhất. Muốn thực hiện được điều này doanh nghiệp phải một phương pháp kế
toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm hợp lý và hiệu quả.
Kế toán vừa công cụ quan trọng trong việc quản vốn, tài sản hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa nguồn cung cấp thông tin
trung thực hợp giúp chủ doanh nghiệp đánh giá đúng thực trạng hiệu quả
của hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên sở đó Kế toán chi p sản xuất
tính giá thành sản xuất sản phẩm một phần hành rất quan trọng đối với mọi
doanh nghiệp. Qua phần hành kế toán này, doanh nghiệp có thể so sánh được chi
phí sản xuất bỏ ra so với doanh số thu được cao hay thấp, từ đó sẽ giúp nhà
quản phân tích, đánh giá tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn tiết
kiệm hay lãng phí, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm đưa ra
các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành nhưng vẫn đảm
bảo chất lượng sản phẩm. Đồng thời đây còn sở đưa ra các quyết định
trong kinh doanh và phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Bởi tầm quan trọng ý nghĩa to lớn của công tác tổ chức kế toán chi phí
sản xuất tính giá thành sản xuất sản phẩm, để hiểu sâu nắm vững hơn, qua
thực tế thực tập tại Tổng công ty cổ phần luyện kim Thanh Hoá, dưới sự
hướng dẫn trực tiếp của giáo ThS. Đào Thị Nhung cùng với sự giúp đỡ tạo
điều kiện thuận lợi của ban giám đốc, phòng kế toán các phòng ban thuộc
Công ty, em đã chọn đ tài nghiên cứu : Hoàn thiện công tác kế toán chi phí
sản xuất tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Tổng công ty cổ phần
luyện kim Thanh Hoá .
Lê Thị Ngọc Vân ĐH KT3 – K2 Luận văn tốt nghiệp
hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Tổng công ty cổ phần luyện kim Thanh Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Tổng công ty cổ phần luyện kim Thanh Hóa - Người đăng: Hương Phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Tổng công ty cổ phần luyện kim Thanh Hóa 9 10 414