Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Doanh nghiệp tư nhân Tân Duy Ngọc

Được đăng lên bởi vu-k
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 13692 lần   |   Lượt tải: 58 lần
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

-1-

Khoa Kế toán-Kiểm toán

LỜI MỞ ĐẦU
1- SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI:
Trong những năm gần đây, khi kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế hàng
hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, thì ngành
thương mại dịch vụ cũng phát triển không ngừng trong mọi lĩnh vực của đời sống
xã hội.
Các doanh nghiệp thương mại chính là cầu nối giữa những người sản xuất
tiêu dùng, với doanh nghiệp thương mại thì quá trình kinh doanh là mua vào - dự
trữ - bán ra các hàng hoá, dịch vụ. Trong đó, hoạt động bán hàng là khâu cuối cùng
của hoạt động kinh doanh và có tính quyết định đến cả quá trình kinh doanh. Có
bán được hàng thì doanh nghiệp mới lập kế hoạch mua vào - dự trữ cho kỳ kinh
doanh tới, mới có thu nhập để bù đắp cho kỳ kinh doanh và có tích luỹ để tiếp tục
quá trình kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường phải xác định rằng việc tiêu thụ
sản phẩm là vấn đề quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Thực tế
cho thấy đối với doanh nghiệp thương mại nếu sản phẩm hàng hoá tốt về chất
lượng hợp lý về giá cả, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng và
doanh nghiệp biết tổ chức quản lý tốt công tác kế toán bán hàng thì sẽ có điều kiện
tốt để phát triển. Muốn thực hiện hoạt động bán hàng có hiệu quả, đem lại doanh
thu ngày càng cao cho doanh nghiệp thì vai trò của kế toán bán hàng và xác định
kết quả bán hàng phải đặt lên hàng đầu. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán
hàng là phần hành kế toán chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ, và với
cương vị là công cụ quản lý để nâng cao hiệu quả bán hàng thì càng cần phải được
tổ chức một cách khoa học và hợp lý nhằm phục vụ đắc lực cho quá trình kinh
doanh của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán bán hàng và xác định kết quả
bán hàng, qua nghiên cứu lý luận và tìm hiểu tình hình thực tế tại Doanh nghiệp tư
nhân Tân Duy Ngọc, được sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo Ths.Trần Thị Dung

SV: Dương Thị Thanh Tâm. Lớp LTTC-ĐH-KT9-K3

Chuyên đề tốt nghiệp

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

-2-

Khoa Kế toán-Kiểm toán

và sự giúp đỡ của các anh chị cán bộ kế toán trong doanh nghiệp em đã thực hiện
khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác
định kết quả bán hàng tại Doanh nghiệp tư nhân Tân Duy Ngọc”
2- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
- Nghiên cứu khảo sát thực trạng công tác bán hàng và xác định kết quả bán
hàng ở doanh nghiệp thương mại.
- Đề xuất các ý kiến và những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện, cải tiến
côn...
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán
LỜI MỞ ĐẦU
1- SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI:
Trong những năm gần đây, khi kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế hàng
hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, thì ngành
thương mại dịch v cũng phát triển không ngừng trong mọi lĩnh vực của đời sống
xã hội.
Các doanh nghiệp thương mại chính cầu nối giữa những người sản xuất
tiêu ng, với doanh nghiệp thương mại thì quá trình kinh doanh mua vào - dự
trữ - bán ra các hàng hoá, dịch vụ. Trong đó, hoạt động bán hàng là khâu cuối cùng
của hoạt động kinh doanh tính quyết định đến cả quá trình kinh doanh.
bán được hàng thì doanh nghiệp mới lập kế hoạch mua vào - dự trữ cho k kinh
doanh tới, mới thu nhập để đắp cho kỳ kinh doanh tích luỹ để tiếp tục
quá trình kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường phảic định rằng việc tiêu thụ
sản phẩm vấn đề quyết định sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Thực tế
cho thấy đối với doanh nghiệp thương mại nếu sản phẩm hàng hoá tốt về chất
lượng hợp về giá cả, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng
doanh nghiệp biết tổ chức quản lý tốt công tác kế toán bán hàng thì sẽ có điều kiện
tốt để phát triển. Muốn thực hiện hoạt động bán hàng hiệu quả, đem lại doanh
thu ngày càng cao cho doanh nghiệp thì vai t của kế toán bán hàng c định
kết quả bán hàng phải đặt lên hàng đầu. Kế toán bán hàng xác định kết quả bán
hàng phần hành kế toán chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ, với
cương vị công cụ quản để nâng cao hiệu quả bán hàng thì càng cần phải được
tổ chức một cách khoa học hợp nhằm phục vụ đắc lực cho quá trình kinh
doanh của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán bán hàng và xác định kết quả
bán hàng, qua nghiên cứu luận và tìm hiểu tình hình thực tế tại Doanh nghiệp
nhân Tân Duy Ngọc, được sự hướng dẫn tận tình của giáo Ths.Trần Thị Dung
SV: Dương Thị Thanh Tâm. Lớp LTTC-ĐH-KT9-K3 Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Dương Thị Thanh Tâm. Lớp LTTC-ĐH-KT9-K3 Chuyên đề tốt nghiệp
-1-
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Doanh nghiệp tư nhân Tân Duy Ngọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Doanh nghiệp tư nhân Tân Duy Ngọc - Người đăng: vu-k
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Doanh nghiệp tư nhân Tân Duy Ngọc 9 10 854