Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch

Được đăng lên bởi vu-k
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 9052 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

1

Khoa Kế toán – Kiểm toán

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ và tên giáo viên hướng dẫn: Ths. Trần Thị Dung
Nhận xét chuyên đề tốt nghiệp của sinh viên: Đặng Thị Thanh
Tên chuyên đề: “Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương tại Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch”.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Điểm bằng số:............................................
Điểm bằng chữ:...........................................
Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2012
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Ths. Trần Thị Dung

SV: Đặng Thị Thanh
nghiệp
Lớp LTTC-ĐHKT9 – K3

Chuyên Đề thực tập tốt

Trường ĐH Công nghiệp Hà N...
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 1 Khoa Kế toán – Kiểm toán
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ và tên giáo viên hướng dẫn: Ths. Trần Thị Dung
Nhận xét chuyên đề tốt nghiệp của sinh viên: Đặng Thị Thanh
Tên chuyên đề: “Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương các khoản trích
theo lương tại Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch”.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Điểm bằng số:............................................
Điểm bằng chữ:...........................................
Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2012
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Ths. Trần Thị Dung
SV: Đặng Thị Thanh Chuyên Đề thực tập tốt
nghiệp
Lớp LTTC-ĐHKT9 – K3
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch - Người đăng: vu-k
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch 9 10 16