Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện kế toán chi phí

Được đăng lên bởi Cậu Đạt
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 2285 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1
LỜI NÓI ĐẦU
Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất tạo cơ sở và tiền đề phát triển cho nền
kinh tế quốc dân. Hàng năm ngành xây dựng cơ bản thu hút gần 30% tổng số vốn
đầu tư của cả nước. Với nguồn đầu tư lớn như vậy cùng với đặc điểm sản xuất của
ngành là thời gian thi công kéo dài và thường trên quy mô lớn. Vấn đề đặt ra ở đây
là quản lý vốn tốt, khắc phục tình trạng thất thoát và lãng phí trong sản xuất thi
công, giảm chi phí giá thành, tăng cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Hạch toán kinh tế là một phạm trù kinh tế khách quan gắn liền với quan hệ
hàng hoá - tiền tệ, là một phương pháp quản lý kinh tế, đồng thời là một yếu tố
khách quan. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế nước ta đang phát triển theo cơ
chế thị trường thì hoạt động kinh doanh phải có lãi lấy thu nhập để bù đắp chi phí.
Song trên thực tế, tỷ lệ thất thoát vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn tương đối cao do
chưa quản lý tốt chi phí sản xuất. Vì thế ngoài vấn đề quan tâm ký được hợp đồng
xây dựng, doanh nghiệp còn quan tâm đến vấn đề hạ thấp chi phí xản xuất đến mức
cần thiết nhằm hạ giá thành sản phẩm xây lắp trong quá trình kinh doanh. Muốn
vậy thì doanh nghiệp phải thông qua công tác kế toán - đây là một công cụ có hiệu
quả nhất trong quản lý kinh tế. Trong đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm xây lắp luôn được xác định là khâu trọng tâm của công tác kế
toán trong doanh nghiệp xây dựng.
Nếu tổ chức các vấn đề khác tốt mà thiếu việc tổ chức kế toán tập hợp chi
phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp khoa học, hợp lý thì hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp khó có thể đạt được hiệu quả cao. Chính vì vậy việc hoàn
thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp có ý nghĩa
hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp xây dựng.
Từ những nhận thức được nêu trên, sau khoảng thời gian thực tập ngắn ngủi
tại Công ty TNHH xây dựng Thái Hưng. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô, các
chú, anh chị phòng kế toán của công ty, kết hợp với những kiến thức đã học được ở
trường, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH xây dựng Thái Hưng” làm chuyên
đề tốt nghiệp của mình.
Nội dung chuyên đề được kết cấu gồm 3 chương:
Chương 1: Đặc điểm sản phẩm xây lắp, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí
tại Công ty TNHH xây dựng Thái Hưng.
Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
xây lắp tại Công ty TNHH xây dựng Thái Hưng.
Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn t...
1

Xây dựng bản là ngành sản xuất tạo sở tiền đề phát triển cho nền
kinh tế quốc dân. Hàng năm ngành xây dựng bản thu hút gần 30% tổng số vốn
đầu của cả nước. Với nguồn đầu lớn như vậy cùng với đặc điểm sản xuất của
ngành là thời gian thi công kéo dài và thường trên quy mô lớn. Vấn đề đặt ra ở đây
quản vốn tốt, khắc phục tình trạng thất thoát lãng phí trong sản xuất thi
công, giảm chi phí giá thành, tăng cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Hạch toán kinh tế một phạm trù kinh tế khách quan gắn liền với quan hệ
hàng hoá - tiền tệ, một phương pháp quản kinh tế, đồng thời một yếu tố
khách quan. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế nước ta đang phát triển theo
chế thị trường thì hoạt động kinh doanh phải lãi lấy thu nhập để đắp chi phí.
Song trên thực tế, tỷ lệ thất thoát vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn tương đối cao do
chưa quản tốt chi phí sản xuất. thế ngoài vấn đề quan tâm ký được hợp đồng
xây dựng, doanh nghiệp còn quan tâm đến vấn đề hạ thấp chi phí xản xuất đến mức
cần thiết nhằm hạ giá thành sản phẩm xây lắp trong quá trình kinh doanh. Muốn
vậy thì doanh nghiệp phải thông qua công tác kế toán - đây một công cụ hiệu
quả nhất trong quản kinh tế. Trong đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính
giá thành sản phẩm xây lắp luôn được xác định khâu trọng tâm của công tác kế
toán trong doanh nghiệp xây dựng.
Nếu tổ chức các vấn đề khác tốt thiếu việc t chức kế toán tập hợp chi
phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp khoa học, hợp lý thì hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp khó thể đạt được hiệu quả cao. Chính vậy việc hoàn
thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp có ý nghĩa
hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp xây dựng.
Từ những nhận thức được nêu trên, sau khoảng thời gian thực tập ngắn ngủi
tại Công ty TNHH xây dựng Thái Hưng. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô, các
chú, anh chị phòng kế toán của công ty, kết hợp với những kiến thức đã học được ở
trường, em đã chọn đề tài 
 !"#$%&'(#)"#*+),- làm chuyên
đề tốt nghiệp của mình.
Nội dung chuyên đề được kết cấu gồm 3 chương:
Chương 1: Đặc điểm sản phẩm xây lắp, tổ chức sản xuất quản chi phí
tại Công ty TNHH xây dựng Thái Hưng.
Chương 2: Thực trạng kế toán chi p sản xuất tính giá thành sản phẩm
xây lắp tại Công ty TNHH xây dựng Thái Hưng.
Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất
tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH y dựng Thái Hưng.
Sau một thời gian tìm hiểu thực trạng tại Công ty TNHH xây dựng Thái Hưng. Em
đã nhận thấy được tầm quan trọng của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
Hoàn thiện kế toán chi phí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện kế toán chi phí - Người đăng: Cậu Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Hoàn thiện kế toán chi phí 9 10 910