Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện mô hình kế toán quản trị chi phí giá thành tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi Lê Hoài Thảo
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần I
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
CHI PHÍ - GIÁ THÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT
NAM HIỆN NAY
1. Phân loại chi phí:
Trong kế toán tài chính, chi phí được định nghĩa như là một khoản hao phí
bỏ ra để thu được một số sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó. Bản chất của chi phí là
phải mất đi để đổi lấy một khoản thu về. Trong KTQT, chi phí được sử dụng
trong nhiều trường hợp khác nhau, do đó có rất nhiều loại chi phí và những chi
phí này được sắp xếp, phân loại theo nhiều tiêu thức, tuỳ theo nhu cầu thông tin
cần cho việc ra quyết định. Vì vậy trong KTQT cần nghiên cứu kỹ cách phân
loại chi phí.
1.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động:
1.1.1. Mục đích của việc phân loại chi phí theo chức năng hoạt động:
+ Xác định rõ vai trò, chức năng hoạt động của chi phí trong quá trình
hoạt động sản xuất kinh doanh.
+ Cung cấp thông tin có hệ thống cho việc lập các báo cáo tài chính.
1.1.2. Theo chức năng hoạt động, chi phí được phân thành:
+ Chi phí sản xuất.
+ Chi phí ngoài sản xuất.
a. Chi phí sản xuất:
Là toàn bộ chi phí có liên quan đến việc chế tạo sản phẩm cho một kỳ
nhất định, chi phí sản xuất gồm 3 khoản mục chi phí sau:
* Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
* Chi phí lao động trực tiếp.
* Chi phí sản xuất chung.
+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (nguyên vật liệu chính):

1

Là chi phí của những loại nguyên vật liệu cấu thành thực thể của sản
phẩm, có giá trị lớn và có thể xác định được một cách tách biệt, rõ ràng và cụ thể
cho từng sản phẩm. Nguyên vật liệu trực tiếp dễ nhận diện trong sản phẩm vì nó
tượng trưng cho đặc tính dễ thấy nhất của cái gì đã được sản xuất.
Ví dụ: Gỗ tấm để làm tủ.
Số mét vải để may áo
+ Chi phí lao động trực tiếp:
Là chi phí tiền lương của những lao động trực tiếp chế tạo sản phẩm. Khả
năng và kỹ năng của lao động trực tiếp có ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng
sản phẩm tạo ra. Thông thường những lao động này trực tiếp xử lý nguyên vật
liệu trực tiếp bằng tay hoặc thông qua việc sử dụng công cụ, dụng cụ hoặc máy
móc thiết bị.
Chi phí lao động trực tiếp giống như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là có
thể xác định rõ ràng cụ thể và tách biệt cho từng đơn vị sản phẩm nên được tính
thẳng vào từng đơn vị sản phẩm.
Ngoài ra chi phí lao động trực tiếp còn bao gồm các khoản trích BHXH,
BHYT và KPCĐ, nếu trích và chi cho lao động trực tiếp.
+ Chi phí sản xuất chung:
Định nghĩa: Chi phí sản xuất chung là những chi phí cần thiết khác để sản
xuất sản phẩm ngoài chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí lao động trực
tiếp. Chi ...
Phần I
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
CHI PHÍ - GIÁ THÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT
NAM HIỆN NAY
1. Phân loại chi phí:
Trong kế toán tài chính, chi phí được định nghĩa như là một khoản hao phí
bỏ ra để thu được một số sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó. Bản chất của chi phí
phải mất đi để đổi lấy một khoản thu về. Trong KTQT, chi phí được sử dụng
trong nhiều trường hợp khác nhau, do đó rất nhiều loại chi phí những chi
phí này được sắp xếp, phân loại theo nhiều tiêu thức, tuỳ theo nhu cầu thông tin
cần cho việc ra quyết định. vậy trong KTQT cần nghiên cứu kỹ cách phân
loại chi phí.
1.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động:
1.1.1. Mục đích của việc phân loại chi phí theo chức năng hoạt động:
+ Xác định vai trò, chức năng hoạt động của chi phí trong quá trình
hoạt động sản xuất kinh doanh.
+ Cung cấp thông tin có hệ thống cho việc lập các báo cáo tài chính.
1.1.2. Theo chức năng hoạt động, chi phí được phân thành:
+ Chi phí sản xuất.
+ Chi phí ngoài sản xuất.
a. Chi phí sản xuất:
toàn bộ chi phí liên quan đến việc chế tạo sản phẩm cho một kỳ
nhất định, chi phí sản xuất gồm 3 khoản mục chi phí sau:
* Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
* Chi phí lao động trực tiếp.
* Chi phí sản xuất chung.
+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (nguyên vật liệu chính):
1
Hoàn thiện mô hình kế toán quản trị chi phí giá thành tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện mô hình kế toán quản trị chi phí giá thành tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay - Người đăng: Lê Hoài Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Hoàn thiện mô hình kế toán quản trị chi phí giá thành tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 9 10 160