Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn hạch toán kế toán nghiệp vụ phái sinh tiền tệ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1069 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hướng dẫn hạch toán kế toán nghiệp vụ phái sinh tiền tệ
Để thống nhất việc hoạch toán kế toán nghiệp vụ phái sinh tiền tệ theo các quy định về hệ
thống tài khoản kế toán của các tổ chức tín dụng và chuẩn mực kế toán Việt Nam, ngày
29/8/2006 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có công văn số 7404/NHNN-KTTC hướng dẫn
các tổ chức tín dụng hạch toán kế toán đối với nghiệp vụ này.
Nội dung chính của công văn này gồm có các hướng dẫn cụ thể, chi tiết về nguyên tắc và nội
dung kế toán đối với các nghiệp vụ hối đoái kỳ hạn; nghiệp vụ hoán đổi tiền tệ; nghiệp vụ mua
quyền lựa chọn; nghiệp vụ bán quyền lựa chọn; và nghiệp vụ giao dịch quyền chọn giữa 2 loại
ngoại tệ.
Các hướng dẫn này chỉ áp dụng đối với tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cho phép
thực hiện nghiệp vụ phái sinh tiền tệ. Đồng thời, trong quá trình thực hiện hạch toán, kế toán cần
lưu ý một số vấn đề:
(1) Nghiệp vụ tương lai về tiền tệ được xử lý và hạch toán tương tự như nghiệp vụ kỳ hạn tiền tệ
nhưng sử dụng các tài khoản theo dõi về nghiệp vụ tương lai;
(2) Cuối năm tài chính, các khoản lãi chưa thực hiện tổ chức tín dụng không được chia lợi
nhuận, trả cổ tức trên số lãi này ngay trong năm liền kề, ngoại trừ trường hợp sau 6 tháng đầu
năm sau có số lãi chưa thực hiện lớn hơn 2/3 số lãi năm trước thì mới được chia;
(3) Tuỳ theo điều kiện công nghệ, các tổ chức tín dụng có thể không lập các bảng kê theo đúng
mẫu quy định tại hướng dẫn này, nhưng trên chứng từ hạch toán, kế toán phải đảm bảo đúng nội
dung kinh tế nghiệp vụ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước;
(4) Nghiệp vụ mua/bán, chuyển đổi ngoại tệ kỳ hạn đã được phản ánh vào các tài khoản nội
bảng 474, do đó không cần thực hiện theo dõi trên các tài khoản ngoại bảng;
(5) Nghiệp vụ hoán đổi tiền tệ và nghiệp vụ quyền lựa chọn tiền tệ đã được thực hiện ghi nhận và
theo dõi trên các tài khoản ngoại bảng nên không cần theo dõi trên các tài khoản nội bảng vì các
giao dịch này không phải đánh giá lại giá trị VND tương ứng.
(6) Trường hợp ngày thực hiện thanh toán giao dịch quyền lựa chọn có độ trễ so với thời gian
đáo hạn hợp đồng: Tổ chức tín dụng thực hiện tất toán các tài khoản ngoại bảng về cam kết
quyền lựa chọn và chuyển sang theo dõi trên các tài khoản cam kết giao dịch ngoại tệ trao ngay
và chưa thực hiện xử lý và hạch toán trên các tài khoản nội bảng về quyền chọn.
Admin (Theo SBV)

...
Hướng dẫn hạch toán kế toán nghiệp vụ phái sinh tiền tệ
Để thống nhất việc hoạch toán kế toán nghiệp vụ phái sinh tiền tệ theo các quy định về hệ
thống tài khoản kế toán của các tổ chức tín dụng và chuẩn mực kế toán Việt Nam, ngày
29/8/2006 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có công văn số 7404/NHNN-KTTC hướng dẫn
các tổ chức tín dụng hạch toán kế toán đối với nghiệp vụ này.
Nội dung chính của công văn này gồm có các hướng dẫn cụ thể, chi tiết về nguyên tắc và nội
dung kế toán đối với các nghiệp vụ hối đoái kỳ hạn; nghiệp vụ hoán đổi tiền tệ; nghiệp vụ mua
quyền lựa chọn; nghiệp vụ bán quyền lựa chọn; và nghiệp vụ giao dịch quyền chọn giữa 2 loại
ngoại tệ.
Các hướng dẫn này chỉ áp dụng đối với tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cho phép
thực hiện nghiệp vụ phái sinh tiền tệ. Đồng thời, trong quá trình thực hiện hạch toán, kế toán cần
lưu ý một số vấn đề:
(1) Nghiệp vụ tương lai về tiền tệ được xử lý và hạch toán tương tự như nghiệp vụ kỳ hạn tiền tệ
nhưng sử dụng các tài khoản theo dõi về nghiệp vụ tương lai;
(2) Cuối năm tài chính, các khoản lãi chưa thực hiện tổ chức tín dụng không được chia lợi
nhuận, trả cổ tức trên số lãi này ngay trong năm liền kề, ngoại trừ trường hợp sau 6 tháng đầu
năm sau có số lãi chưa thực hiện lớn hơn 2/3 số lãi năm trước thì mới được chia;
(3) Tuỳ theo điều kiện công nghệ, các tổ chức tín dụng có thể không lập các bảng kê theo đúng
mẫu quy định tại hướng dẫn này, nhưng trên chứng từ hạch toán, kế toán phải đảm bảo đúng nội
dung kinh tế nghiệp vụ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước;
(4) Nghiệp vụ mua/bán, chuyển đổi ngoại tệ kỳ hạn đã được phản ánh vào các tài khoản nội
bảng 474, do đó không cần thực hiện theo dõi trên các tài khoản ngoại bảng;
(5) Nghiệp vụ hoán đổi tiền tệ và nghiệp vụ quyền lựa chọn tiền tệ đã được thực hiện ghi nhận và
theo dõi trên các tài khoản ngoại bảng nên không cần theo dõi trên các tài khoản nội bảng vì các
giao dịch này không phải đánh giá lại giá trị VND tương ứng.
(6) Trường hợp ngày thực hiện thanh toán giao dịch quyền lựa chọn có độ trễ so với thời gian
đáo hạn hợp đồng: Tổ chức tín dụng thực hiện tất toán các tài khoản ngoại bảng về cam kết
quyền lựa chọn và chuyển sang theo dõi trên các tài khoản cam kết giao dịch ngoại tệ trao ngay
và chưa thực hiện xử lý và hạch toán trên các tài khoản nội bảng về quyền chọn.
Admin (Theo
SBV
)
Hướng dẫn hạch toán kế toán nghiệp vụ phái sinh tiền tệ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hướng dẫn hạch toán kế toán nghiệp vụ phái sinh tiền tệ 9 10 872