Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Được đăng lên bởi le-thuy-ngo
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 839 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HƯỚNG DẪN GỬI TỜ KHAI THUẾ QUA MẠNG
- Đăng nhập hệ thống kê khai thuế qua mạng của Tổng Cục Thuế (Sử dụng trình duyệt IE
Version từ 8.0 trở lên):

- Đánh địa chỉ trang Web cần đăng nhập: 

- Giao diện trang Web hiện ra như bên dưới:

- Nhấn vào tab “đăng nhập”, giao diện trang Web hiện ra như bên dưới. Sau đó, ta
điền tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập:
+ Tên đăng nhập: điền MST của đơn vị mình
+ Mật khẩu: điền đúng mật khẩu được TCT cấp hoặc mật khẩu đã được thay đổi sau
khi TCT cấp.

- Nhấn nút “đăng nhập”, trang web sẽ chuyển sang giao diện như bên dưới:

- Trỏ chuột vào tab “nộp tờ khai” rồi trỏ xuống tab con “nộp tờ khai” như hình bên
dưới:

- Nháy chuột vào tab con “nộp tờ khai” thì giao diện mới xuất hiện như bên dưới:

- Nhấn chuột vào tab “chọn tệp tờ khai” để chọn tờ khai cần gửi đi. Khi đó, giao
diện mới xuất hiện như bên dưới:

- Tiến hành chọn file tờ khai cần gửi đi (file đã được tạo ra dưới định dang PDF), rồi
nhấn “Open” để chọn file:

- Chọn xong, giao diện biền thành:

- Tiếp tục nhấn chuột vào tab “ký điện tử” để tiến hành ký file cần gửi đi. Khi đó,
giao diện hiện ra như bên dưới:

- Điền mật khẩu của USB Token vào và nhấn vào tab “chấp nhận”, giao diện mới
hiện ra như bên dưới:

- Ký xong, Tiếp tục nhấn vào “ok”, sau đó nhấn chuột vào tab “nộp tờ khai” để nộp
tờ khai.

...
HƯỚNG DN GI T KHAI THU QUA MNG
- Đăng nhp h thng khai thuế qua mng ca Tng Cc Thuế (S dng trình duyt IE
Version t 8.0 tr lên):
- Đánh địa ch trang Web cn đăng nhp: http://kekhaithue.gdt.gov.vn
- Giao din trang Web hin ra như bên dưới:
- Nhn vào tab đăng nhp”, giao din trang Web hin ra như bên dưới. Sau đó, ta
đin tên đăng nhp và mt khu đăng nhp:
+ Tên đăng nhp: đin MST ca đơn v mình
+ Mt khu: đin đúng mt khu được TCT cp hoc mt khu đã được thay đổi sau
khi TCT cp.
Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng - Trang 2
Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng - Người đăng: le-thuy-ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng 9 10 569