Ktl-icon-tai-lieu

kế toán bán hàng

Được đăng lên bởi kieulinhkt2k6
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1767 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
LỜI NÓI ĐẦU
Trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế hện nay, mức độ cạnh tranh về kinh tế
trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng diễn ra gay gắt, khốc
liệt. Và mục tiêu hàng đầu mà tất cả các doanh nghiệp đều hướng tới chính là lợi
nhuận. Với bất cứ doanh nghiệp nào không kể đến loại hình doanh nghiệp, hình thức
sở hữu, lĩnh vực kinh doanh đều luôn mong muốn tìm được biện pháp tốt nhất để tối đa
hóa lợi nhuận, và đối với họ, bán hàng là một giai đoạn rất quan trọng. Vì đây chính là
giai đoạn cuối cùng của lưu thông hàng hóa, là giai đoạn chuyển hóa vốn của DN từ
hình thái hiện vật sang hình thái giá trị, giúp cho DN thu hồi vốn và tiếp tục đầu tư vào
quá trình sản xuất kinh doanh tiếp theo.
Hàng hóa sẽ được thị trường chấp nhận như thế nào, cạnh tranh được với các sản phẩm
cùng loại khác hay không trước hết là phụ thuộc vào các yếu tố nội tại của sản phẩm
như chất lương, mẫu mã, công dụng của sản phẩm. Bên cạnh đó còn phụ thuộc vào
chất lượng công tác bán hàng tại mỗi doanh nghiệp. Với tầm quan trọng như vậy, bán
hàng và xác định kết quả bán hàng được các DN đặc biệt quan tâm, nhất là trong điều
kiện nền kinh tế thị trường các DN tự do cạnh tranh với nhau dưới sự quản lý vĩ mô
của Nhà Nước. Điều đó đòi hỏi các DN phải không ngừng hoàn thiện mình, đặc biệt
công tác bán hàng và XĐKQKD sao cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh của từng
DN, tình hình thực tế của thị trường trên cơ sở chấp hành đúng các chuẩn mực kế toán
hiện hành và phương thức bán hàng, chính sách bán hàng…..nhằm kích tiêu dung của
khách hàng, đồng thời làm tăng doanh số bán và thu hồi vốn nhanh cho DN.
Cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty CP Trung Đức đã sử dụng kế toán
như một công cụ đắc lực trong điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý các hoạt
động kinh doanh của mình. Trong đó Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác kế toán
bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Vì vậy mà việc tổ chức công tác kế toán và
xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở Công ty đã đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao
trong kinh doanh.
Qua thời gian thực tập tại Công ty CP Trung Đức thấy rõ được tầm quan trọng
của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, cùng với sự giúp đỡ của
các cán bộ trong phòng kế toán, em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu được thực tế qua đề
tài:
"Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty CP Trung
Đức”
Nội dung của đề tài được chia thành ba chương chính
Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
LỜI NÓI ĐẦU
Trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế hện nay, mức độ cạnh tranh về kinh tế
trên thế giới nói chung Việt Nam nói riêng đang ngày càng diễn ra gay gắt, khốc
liệt. mục tiêu hàng đầu tất cả các doanh nghiệp đều hướng tới chính lợi
nhuận. Với bất cứ doanh nghiệp o không kể đến loại hình doanh nghiệp, hình thức
sở hữu, lĩnh vực kinh doanh đều luôn mong muốn tìm được biện pháp tốt nhất để tối đa
hóa lợi nhuận, và đối với họ, bán hàng một giai đoạn rất quan trọng. đây chính
giai đoạn cuối cùng của lưu thông hàng hóa, giai đoạn chuyển hóa vốn của DN từ
hình thái hiện vật sang hình thái giá trị, giúp cho DN thu hồi vốn và tiếp tục đầu tư vào
quá trình sản xuất kinh doanh tiếp theo.
Hàng hóa sẽ được thị trường chấp nhận như thế nào, cạnh tranh được với các sản phẩm
cùng loại khác hay không trước hết phụ thuộc vào các yếu tố nội tại của sản phẩm
như chất lương, mẫu mã, công dụng của sản phẩm. Bên cạnh đó còn phụ thuộc vào
chất lượng công tác bán hàng tại mỗi doanh nghiệp. Với tầm quan trọng như vậy, bán
hàng xác định kết quả bán hàng đượcc DN đặc biệt quanm, nhất trong điều
kiện nền kinh tế thị trường các DN tự do cạnh tranh với nhau dưới sự quản lý
của Nhà Nước. Điều đó đòi hỏi các DN phải không ngừng hoàn thiện mình, đặc biệt
công tác bán hàng XĐKQKD sao cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh của từng
DN, tình hình thực tế của thị trường trên sở chấp hành đúng các chuẩn mực kế toán
hiện hành phương thức bán hàng, chính sách bán hàng…..nhằm kích tiêu dung của
khách hàng, đồng thời làm tăng doanh số bán và thu hồi vốn nhanh cho DN.
Cũng n các doanh nghiệp khác, Công ty CP Trung Đức đã s dụng kế toán
như một công cụ đắc lực trong điều hành hoạt động kinh doanh quản các hoạt
động kinh doanh của mình. Trong đó Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác kế toán
bánng xác định kết quả kinh doanh. vậy việc tổ chức công tác kế toán
xác định kết quả kinh doanh nói riêng Công ty đã đi vào nề nếp đạt hiệu quả cao
trong kinh doanh.
Qua thời gian thực tập tại Công ty CP Trung Đức thấy được tầm quan trọng
của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, cùng với sự giúp đỡ của
các cán b trong phòng kế toán, em đã mạnh dạn đi sâu m hiểu được thực tế qua đề
tài:
"Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Công ty CP Trung
Đức”
Nội dung của đề tài được chia thành ba chương chính
Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Hoàng Thị Hồng Thảo Page 1
kế toán bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán bán hàng - Người đăng: kieulinhkt2k6
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
kế toán bán hàng 9 10 82