Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán huy động vốn

Được đăng lên bởi Hồ Xị Shu Hương
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1549 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 3: Thực trạng công tác kế toán huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và
phát triển nông thôn việt nam Agribank chi nhánh 7.
3.1 Các hình thức huy động vốn
3.1.1 Huy động vốn từ tiền gửi của khách hàng
o

Tiền gửi không kỳ hạn:
Loại tiền gửi này của danh nghiệp và các tổ chức kinh tế, các nhân gửi vào ngân hàng

với mục đích chính để thực hiện các khoản chi trả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu
dùng. Do vậy tài khoản này còn được gọi là tài khoản thanh toán. Với đặc điểm linh hoạt là có
thể gửi và rút ra bất cứ lúc nào nên tiền gửi thanh toán không được ngân hàng trả lãi hoặc là
trả với mức lãi suất thấp.
o

Tiền gửi có kỳ hạn
Loại tiền này của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân gửi vào ngân hàng

thương mại với mục đích hưởng lãi. Người gửi tiền chỉ được lĩnh tiền sau một thời hạn nhất
định từ một vài tháng đến một vài năm. Tuy nhiên, do những lý do khác nhau, người gửi tiền
có thể rút trước thời hạn, trường hợp này người gửi tiền không được hưởng lãi, hoặc được
hưởng lãi theo lãi suất thấp tùy theo quy định của mỗi ngân hàng.Trường hợp đến hạn rút tiền
nhưng KH không đến rút tiền thì coi như gửi tiếp kì hạn mới
Tiền gửi tiết kiệm: Là khoản tiền của cá nhân được gửi vào tài khoản tiền gửi tiết
kiệm, được xác nhận trên thẻ tiết kiệm và được hưởng lãi theo quy định của tổ chức nhận tiền
gửi tiết kiệm. Tiền gửi tiết kiệm bao gồm: Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn và tiền gửi tiết
kiệm có kỳ hạn
o

Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn:
Là tiền gửi tiết kiệm mà người gửi tiền có thể rút theo yêu cầu mà không cần báo trước
vào bất kỳ ngày làm việc nào của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm
Đối với khách hàng khi chọn hình thức tiền gửi thì mục tiêu an toàn và tiện lợi quan
trọng hơn mục tiêu sinh lợi. Đối với ngân hàng, vì loại tiền này khách hàng muốn rút bất cứ
lúc nào cũng được nên ngân hàng phải đảm bảo tồn quỹ để chi trả và khó lên kế hoạch sử
dụng tiền gửi để cấp tín dụng. Do vậy ngân hàng thường trả lãi rất thấp cho loại tiền gửi này

o

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn

Lớp: 11DKN

Trang 1

Là tiền gửi tiết kiệm mà người gửi tiền chỉ có thể rút tiền sau một kỳ hạn gửi tiền nhất
định theo thỏa thuận với tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm
Mục tiêu quan trọng của khách hàng khi lựa chọn hình thức gửi tiền này là lợi tức có
được theo định kỳ. Do vậy, lãi suất đóng vai trò quan trọng để thu hút được đối tượng khách
hàng này. Dĩ nhiên, lãi suất trả cho loại tiền gửi tiết kiệm định kỳ cao hơn lãi suất định cho
loại tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn. Mức...
Chương 3: Thực trạng công tác kế toán huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và
phát triển nông thôn việt nam Agribank chi nhánh 7.
3.1 Các hình thức huy động vốn
3.1.1 Huy động vốn từ tiền gửi của khách hàng
o Tiền gửi không kỳ hạn:
Loại tiền gửi này của danh nghiệpcác tổ chức kinh tế, các nhân gửi vào ngân hàng
với mục đích chính để thực hiện các khoản chi trả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu
dùng. Do vậy tài khoản này còn được gọi là tài khoản thanh toán. Với đặc điểm linh hoạt là có
thể gửi rút ra bất cứ lúc nào nên tiền gửi thanh toán không được ngân hàng trả lãi hoặc
trả với mức lãi suất thấp.
o Tiền gửi có kỳ hạn
Loại tiền này của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, nhân gửi vào ngân hàng
thương mại với mục đích hưởng lãi. Người gửi tiền chỉ được lĩnh tiền sau một thời hạn nhất
định từ một vài tháng đến một vài năm. Tuy nhiên, do những do khác nhau, người gửi tiền
thể rút trước thời hạn, trường hợp y người gửi tiền không được hưởng lãi, hoặc được
hưởng lãi theo lãi suất thấp tùy theo quy định của mỗi ngân hàng.Trường hợp đến hạn rút tiền
nhưng KH không đến rút tiền thì coi như gửi tiếp kì hạn mới
Tiền gửi tiết kiệm: khoản tiền của nhân được gửi vào tài khoản tiền gửi tiết
kiệm, được xác nhận trên thẻ tiết kiệm và được hưởng lãi theo quy định của tổ chức nhận tiền
gửi tiết kiệm. Tiền gửi tiết kiệm bao gồm: Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn tiền gửi tiết
kiệm có kỳ hạn
o Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn:
Là tiền gửi tiết kiệm mà người gửi tiền có thể rút theo yêu cầu mà không cần báo trước
vào bất kỳ ngày làm việc nào của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm
Đối với khách hàng khi chọn hình thức tiền gửi thì mục tiêu an toàn tiện lợi quan
trọng hơn mục tiêu sinh lợi. Đối với ngân hàng, loại tiền này khách hàng muốn rút bất cứ
lúc nào cũng được nên ngân hàng phải đảm bảo tồn quỹ để chi trả khó lên kế hoạch sử
dụng tiền gửi để cấp tín dụng. Do vậy ngân hàng thường trả lãi rất thấp cho loại tiền gửi này
o Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
Lớp: 11DKN Trang 1
Kế toán huy động vốn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán huy động vốn - Người đăng: Hồ Xị Shu Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Kế toán huy động vốn 9 10 959