Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH nhựa

Được đăng lên bởi Đăng Quý
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 2350 lần   |   Lượt tải: 15 lần
-1-

LỜI MỞ ĐẦU
- - - - - 1. Tính cấp thiết của đề tài
Tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay đòi hỏi người quản
lý doanh nghiệp phải biết vận dụng những khả năng sẵn có của mình và vận dụng
cơ chế đàn hồi của thị trường để hạch toán kinh doanh. Hạch toán kế toán là một
trong những công cụ quản lý sắc bén không thể thiếu được trong quản lý kinh tế tổ
chức của các đơn vị cũng như trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Nhận thức được vai trò quan trọng đó của kế toán, qua thời gian thực tập tại
Công ty TNHH 1 thành viên nhựa Đông Hải. Em đã tìm hiểu, học hỏi về công tác
kế toán của đơn vị mà trọng tâm là khâu hạch toán kế toán lao động tiền lương và
các khoản trích theo lương.
Tiền lương là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp phải trả cho người lao
động tương ứng với thời gian, chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến.
Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, ngoài ra người lao động
còn được hưởng một số nguồn thu nhập khác như trợ cấp, BHXH, tiền thưởng…
Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên
giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng hợp lý
hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của người lao động, thanh toán tiền
lương và các khoản liên quan kịp thời sẽ kích thích người lao động quan tâm đến
thời gian, chất lượng lao động từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí,
hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

-2-

Sau khi thấy được tầm quan trọng của tiền lương và các khoản trích theo
lương em đã chọn đề tài "Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo
lương tại Công ty TNHH 1 thành viên nhựa Đông Hải” để làm chuyên đề thực
tập dưới sự chỉ dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn cô ThS. Lê Thị Thanh Mỹ.
2. Mục đích đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Bằng cách tiếp cận hệ thống sách giáo khoa, sách tham khảo của thư viện, đề
tài tổng hợp và phân tích những vấn đề cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản
trích theo lương.
Trên cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, cũng
như những quy định hiện hành của Nhà nước về những quy định này, chuyên đề đã
nghiên cứu thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương để
đánh giá được tầm quan trọng của công tác này.
3. Phương pháp nghiên cứu và dự tính đóng góp của đề tài
Trên cơ sở những phương pháp tính và trả lương đang áp dụng tại Công ty,
bài viết đã nêu lên thực tế tính lương ở Công ty, và ví dụ tính lương lao động...
- 1 -
LỜI MỞ ĐẦU
- - - - - -
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay đòi hỏi người quản
doanh nghiệp phải biết vận dụng những khả năng sẵn của mình vận dụng
chế đàn hồi của thị trường để hạch toán kinh doanh. Hạch toán kế toán một
trong những công cụ quản sắc bén không thể thiếu được trong quản kinh tế tổ
chức của các đơn vị cũng như trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Nhận thức được vai trò quan trọng đó của kế toán, qua thời gian thực tập tại
Công ty TNHH 1 thành viên nhựa Đông Hải. Em đã tìm hiểu, học hỏi về công tác
kế toán của đơn vị trọng tâm khâu hạch toán kế toán lao động tiền lương
các khoản trích theo lương.
Tiền ơng biểu hiện bằng tiền doanh nghiệp phải trả cho người lao
động tương ứng với thời gian, chất lượng kết quả lao động họ đã cống hiến.
Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, ngoài ra người lao động
còn được ởng một s nguồn thu nhập khác n tr cấp, BHXH, tiền thưởng…
Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương một bộ phận chi phí cấu thành nên
giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng hợp
hạch toán tốt lao động tính đúng thù lao của người lao động, thanh toán tiền
lương các khoản liên quan kịp thời sẽ kích thích người lao động quan tâm đến
thời gian, chất lượng lao động từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí,
hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH nhựa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH nhựa - Người đăng: Đăng Quý
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH nhựa 9 10 525