Ktl-icon-tai-lieu

kế toán máy

Được đăng lên bởi Crystal Suzy
Số trang: 209 trang   |   Lượt xem: 2327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

GIÁO TRÌNH

KẾ TOÁN MÁY
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
(Dùng cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế, Kế toán tại các trường ĐH, CĐ, THCN)

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - THÔNG TIN
HÀ NỘI - 2009

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................. 4
QUY ƯỚC VỀ KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG CÁC SƠ ĐỒ MÔ HÌNH HÓA
HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN ......................................................................................... 6
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT........................................................................... 7
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN .................................... 9
1. Khái niệm phần mềm kế toán ............................................................................ 10
2. Mô hình hoạt động của phần mềm kế toán ........................................................ 10
3. Tính ưu việt của phần mềm kế toán so với kế toán thủ công............................. 12
4. Lợi ích của việc ứng dụng phần mềm kế toán ................................................... 13
5. Phân loại phần mềm kế toán .............................................................................. 14
6. Các tiêu chuẩn và điều kiện của một phần mềm kế toán ................................... 17
7. Quy định của Bộ Tài chính về hình thức kế toán máy....................................... 19
8. Làm thế nào để đưa phần mềm kế toán vào ứng dụng?..................................... 20
9. Các tiêu chuẩn giúp lựa chọn phần mềm kế toán tốt nhất ................................. 21
10. Ưu, nhược điểm của phần mềm trong nước và phần mềm nước ngoài ........... 27
11. Câu hỏi ôn tập .................................................................................................. 31
CHƯƠNG 2: MỞ SỔ KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP BẰNG PHẦN MỀM
KẾ TOÁN ................................................................................................................. 33
1. Các bước tiến hành mở sổ kế toán ..................................................................... 34
2. Nhập số dư ban đầu............................................................................................ 39
3. Phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán ................................... 40
4. Khóa sổ kế toán cuối kỳ ..................................................................................... 41
5. Lưu trữ và bảo quản sổ kế toán trên máy vi tính ............................................... 42
6. Trao đ...
CÔNG TY C PHN MISA
GIÁO TRÌNH
K TOÁN MÁY
K TOÁN DOANH NGHIP
(Dùng cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế, Kế toán ti các trường ĐH, CĐ, THCN)
NHÀ XUT BN VĂN HÓA - THÔNG TIN
HÀ NI - 2009
kế toán máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán máy - Người đăng: Crystal Suzy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
209 Vietnamese
kế toán máy 9 10 569