Ktl-icon-tai-lieu

kế toán nguyên vật liệu

Được đăng lên bởi oliu2511
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 4431 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường…………….
Khoa……………………

Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:
"Hạch toán nguyên vật liệu với việc
nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng
nguyên vật liệu tại công ty cổ phần
dược Hà Nội"

1

LỜI MỞ ĐẦU
Trong sự chuyển mình của nền kinh tế hiện nay ở nước ta, để có thể tồn
tại và phát triển các doanh nghiệp phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh
doanh và làm ăn có lãi. Muốn thực hiện được điều đó, mỗi doanh nghiệp phải
không ngừng đổi mới, hoàn thiện bộ máy quản lý, bộ máy kế toán, cải tiến cơ
sở vật chất kỹ thuật, đầu tư cho việc áp dụng các tiến bộ khoa học và công
nghệ, đồng thời nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên.
Mục tiêu hàng đầu của các Doanh nghiệp là đạt được mức lợi nhuận tối
đa với mức chi phí tối thiểu, đặc biệt đối với doanh nghiệp sản xuất thì chi phí
sản xuất sản phẩm luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Tiết kiệm
chi phí sản xuất luôn được coi là một trong những chìa khoá của sự tăng
trưởng và phát triển. Để làm được điều này, nhất thiết các Doanh nghiệp sản
xuất phải quan tâm đến yếu tố đầu vào trong đó chi phí nguyên vật liệu là yếu
tố chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất. Nguyên vật liệu
là một bộ phận quan trọng của hàng tồn kho, nó phản ánh tình hình sản xuất
của doanh nghiệp có được tiến hành bình thường không, kế hoạch thu mua và
dự trữ NVL của doanh nghiệp có hợp lý không. Mặt khác sự biến động của
NVL ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp, điều
này thể hiện ở chỗ NVL là đối tượng cấu thành thực thể sản phẩm cho nên tiết
kiệm cho phí NVL là biện pháp hữu hiệu để giảm giá thành và tăng lợi nhuận
cho doanh nghiệp.
Thành lập từ năm 1965, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội chuyên
sản xuất kinh doanh mặt hàng là thuốc phục vụ cho nhu cầu chữa bệnh của
nhân dân. Sản phẩm của công ty đa dạng về chủng loại và mẫu mã, NVL
trong công ty chiếm 65-75% giá thành, có loại tới 85% và đây là một bộ phận
dự trữ quan trọng. Chính những đặc điểm trên đã khiến cho công tác quản lý
và phản ánh tình hình biến động NVL tại công ty gặp phải một số khó khăn
nhất định. Trong quá trình hạch toán kinh tế, công ty luôn tìm mọi biện pháp
cải tiến, đổi mới cho phù hợp với tình thực tế, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi
những khó khăn vướng mắc đòi hỏi phải tìm ra phương hướng và biện pháp
hoàn thiện.
Là sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân, sau một thời gian thực
tập tại công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, nhận thức được tầm quan trọng
Đại học kinh tế quốc dân

Lớp Kế toán C - K42

2
của công tác hạch to...
Trường…………….
Khoa……………………
Báo cáo tt nghip
Đề tài:
"Hch toán nguyên vt liu vi vic
nâng cao hiu qu qun lý và s dng
nguyên vt liu ti công ty c phn
dược Hà Ni"
kế toán nguyên vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán nguyên vật liệu - Người đăng: oliu2511
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
kế toán nguyên vật liệu 9 10 158