Ktl-icon-tai-lieu

Kế toàn thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi my-an
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 5541 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kế toán thành phẩm tiêu thụ và XĐ KQKD

GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thuý

CHƯƠNG I:
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH KOVINA
FASHION - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH
KOVINA FASHION
1.1.1. Quá trình hình thành của công ty
Kinh tế ngày càng phát triển kéo theo nhu cầu xã hội cũng cao lên nhất là nhu
cầu về may mặc. Chính vì vậy, ngành công nghiệp may mặc ngày càng chiếm vị trí
quan trọng trong xã hội. Hiện nay các công ty may ra đời ngày càng nhiều để đáp ứng
nhu cầu của con người. Công ty TNHH KOVINA FASHION ra đời cũng nhằm mục
đích đó.
Công ty TNHH KOVINA FASHION là công ty có 100% vốn đầu tư nước
ngoài, thuộc tổng công ty HYUNJIN APPAREL CO., LTD, có trụ sở tại: 633-10,
BUPYUNG-DONG, BUPYUNG-KU, INCHEON, KOREA. Công ty TNHH
KOVINA FASHION được khởi công xây dựng từ năm 2001 và chính thức đi vào hoạt
động năm 2003 theo giấy phép đầu tư số 452023000042, cấp ngày 27/06/2003 do ban
quản lý KCN Trảng Bàng – Tây Ninh cấp.
• Tên đầy đủ: Công ty TNHH KOVINA FASHION
• Trụ sở đặt tại: Đường số 6, Khu công nghiệp Trảng Bàng, Tây Ninh
• Tên giao dịch: KOVINA FASHION INC.
• Tổng vốn đầu tư: 5.000.000 USD
• Vốn cố định: 3.040.000 USD
• Điện thoại : (066) 3896 575~8
• Fax

: (066) 3896 579

• Email: kovina@hcm.vnn.vn
• Mã số thuế: 3900317414
• Logo của công ty:
Triết lý kinh doanh của công ty: “ Trí tuệ - Tốc độ - Hiệu quả”. Tất cả mọi thành viên
trong công ty đều làm việc hết mình theo phương châm đã đề ra. Công ty rất đề cao
tính sáng tạo trong công việc, khả năng xử lý độc lập và tính hiệu quả của công việc
SVTH: Phan Thị Mỹ An

Trang 1

Kế toán thành phẩm tiêu thụ và XĐ KQKD

GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thuý

được đưa lên hàng đầu. Triết lý kinh doanh này là phương thức tạo nên lợi thế cạnh
tranh cho riêng mình.
Đối với khách hàng, Công ty luôn tâm niệm rằng: “ Sự thoã mãn của khách hàng
chính là sự thành công của chúng tôi”. Ban lãnh đạo Công ty quán triệt tinh thần này
đến từng bộ phận, mỗi nhân viên đều cố gắng để đáp ứng cao nhất các yêu cầu của
khách hàng đề ra.
1.1.2. Quá trình phát triển của công ty
Công ty TNHH KOVINA FASHION ra đời với nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất
quần áo thời trang và quần áo Jacket để xuất khẩu. Trong những năm đầu, do là một
công ty còn khá non trẻ và thị trường Việt Nam đang là một trong những thị trường
cạnh tranh gay gắt trên thế giới, công ty đã gặp không ít khó khăn, khó khăn về cơ sở
vật chất, về trình độ quản lý cũng như tay nghề lao động..v.v… Nhưng dưới sự chỉ đạo
và quản lý ...
Kế toán thành phẩm tiêu thụ và XĐ KQKD GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thuý
CHƯƠNG I:
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH KOVINA
FASHION - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH
KOVINA FASHION
1.1.1. Quá trình hình thành của công ty
Kinh tế ngày càng phát triển kéo theo nhu cầu hội cũng cao n nhất nhu
cầu về may mặc. Chính vậy, ngành công nghiệp may mặc ngày càng chiếm vị trí
quan trọng trong hội. Hiện nay các công ty may ra đời ngày càng nhiều để đáp ứng
nhu cầu của con người. Công ty TNHH KOVINA FASHION ra đời cũng nhằm mục
đích đó.
Công ty TNHH KOVINA FASHION công ty 100% vốn đầu nước
ngoài, thuộc tổng công ty HYUNJIN APPAREL CO., LTD, trụ sở tại: 633-10,
BUPYUNG-DONG, BUPYUNG-KU, INCHEON, KOREA. Công ty TNHH
KOVINA FASHION được khởi công xây dựng từ năm 2001 và chính thức đi vào hoạt
động năm 2003 theo giấy phép đầu số 452023000042, cấp ngày 27/06/2003 do ban
quản lý KCN Trảng Bàng – Tây Ninh cấp.
Tên đầy đủ: Công ty TNHH KOVINA FASHION
Trụ sở đặt tại: Đường số 6, Khu công nghiệp Trảng Bàng, Tây Ninh
Tên giao dịch: KOVINA FASHION INC.
Tổng vốn đầu tư: 5.000.000 USD
Vốn cố định: 3.040.000 USD
Điện thoại : (066) 3896 575~8
Fax : (066) 3896 579
Email: kovina@hcm.vnn.vn
Mã số thuế: 3900317414
Logo của công ty:
Triết lý kinh doanh của công ty: Trí tuệ - Tốc độ - Hiệu quả”. Tất cả mọi thành viên
trong công ty đều làm việc hết mình theo phương châm đã đề ra. Công ty rất đề cao
tính sáng tạo trong công việc, khả ng xử lý độc lập tính hiệu quả của công việc
SVTH: Phan Thị Mỹ An Trang 1
Kế toàn thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toàn thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: my-an
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Kế toàn thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 9 10 117