Ktl-icon-tai-lieu

Kế tóan thuế

Được đăng lên bởi Minh Chuyên Hoa Cưới
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 143 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kê khai, quyết toán thuế
+ Hệ thống toàn bộ lý thuyết về các sắc thuế, lệ phí hiện tại đang sử dụng. Từ cách tính thuế đến cách xử lý các tình huống sai sót và các thủ thuật
trong kê khai thuế, quyết toán nhằm mang lại lợi ích tối đa cho Doanh nghiệp (tối ưu số thuế GTGT được khấu trừ, tối ưu các chi phí được trừ khi xác
định thu nhập tính thuế TNDN, tối ưu số thuế TNCN...vv)
+ Công việc của một kế toán thuế, từ lập báo cáo thuế theo Tháng, Quý, Năm. Cách lập quyết toán thuế năm như thế nào…
+ Trực tiếp viết hóa đơn, phiếu thu, chi, nhập, xuất, chứng từ khác, trực tiếp thực hành kê khai các loại thuế trên máy tính bằng phần mềm Hỗ trợ kê
khai phiên bản mới nhất.
- Kê khai Thuế GTGT hàng tháng, hàng quý,
- Kê khai Thuế TNCN hàng, hàng quý, quyết toán thuế TNCN năm
- Kê khai tạm tính Thuế TNDN hàng quý, quyết toán thuế TNDN năm
- Kê khai Thuế Môn bài, Lệ phí trước bạ…
- Đặc thù Thuế Xuất Nhập khẩu, thuế TTĐB, …
+ Quy trình và thủ tục khai bổ sung điều chỉnh thuế
+ Lập và hiểu rõ các chỉ tiêu trên Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
+ Cách đăng ký và thủ tục được cấp mã số thuế TNCN qua phần mềm Đăng ký mã số thuế TNCN
+ Đặc biệt bạn sẽ được làm quen với Kê khai thuế qua mạng...vv
Nghiệp vụ Kế toán thực tế

+ Hệ thống toàn bộ nội dung về nghiệp vụ kế toán thực tế (các nghiệp vụ thực tế xảy ra và cách hạch toán). Các tình huống kế toán phức tạp.
+ Quy trình kế toán trong Doanh nghiệp và công việc của một kế toán tổng hợp
+ Viết hóa đơn đến phân loại chứng từ, kẹp chứng từ, hạch toán ghi chép sổ sách,
+ Trích và lập bảng khấu hao, bảng phân bổ chi phí trả trước,
+ Lập bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn kho cuối kỳ, cách tính giá vốn xuất kho
+ Lập bảng tổng hợp thanh toán với người mua, người bán, đối chiếu công nợ cuối kỳ
+ Chấm công, tính lương, trích bảo hiểm và tính thuế TNCN
+ Xây dựng định mức và lập bảng tính giá thành, thẻ tính giá thành, sổ chi phí SXKD …
+ Thực hiện hạch toán các bút toán cuối kỳ
+ Lập bảng cân đối số phát sinh hàng tháng…
+ Lập báo cáo tài chính, cách in sổ cuối năm đến cách lưu và bảo quản tài liệu.vv...
+ Hướng dẫn về đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp từ Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất, Xuất nhập khẩu đến Xây dựng.
+ Cân đối lãi lỗ, tối ưu chi phí cho doanh nghiệp…
+ Hướng dẫn cách thức giao dịch với các cơ quan hành chính liên quan…
+ Đặc biệt bạn được tiếp cận trực tiếp với những chứng từ kế toán thực tế của một Doanh nghiệp đa lĩnh vực hoạt động...vv

Thực hành kế toán trên máy tính – trải nghiệm công việc của người Kế toán thực ...
Kê khai, quyết toán thuế
+ Hệ thống toàn bộ lý thuyết về các sắc thuế, lệ phí hiện tại đang sử dụng. Từ cách tính thuế đến cách xử lý các tình huống sai sót và các thủ thuật
trong kê khai thuế, quyết toán nhằm mang lại lợi ích tối đa cho Doanh nghiệp (tối ưu số thuế GTGT được khấu trừ, tối ưu các chi phí được trừ khi xác
định thu nhập tính thuế TNDN, tối ưu số thuế TNCN...vv)
+ Công việc của một kế toán thuế, từ lập báo cáo thuế theo Tháng, Quý, Năm. Cách lập quyết toán thuế năm như thế nào…
+ Trực tiếp viết hóa đơn, phiếu thu, chi, nhập, xuất, chứng từ khác, trực tiếp thực hành kê khai các loại thuế trên máy tính bằng phần mềm Hỗ trợ kê
khai phiên bản mới nhất.
- Kê khai Thuế GTGT hàng tháng, hàng quý,
- Kê khai Thuế TNCN hàng, hàng quý, quyết toán thuế TNCN năm
- Kê khai tạm tính Thuế TNDN hàng quý, quyết toán thuế TNDN năm
- Kê khai Thuế Môn bài, Lệ phí trước bạ…
- Đặc thù Thuế Xuất Nhập khẩu, thuế TTĐB, …
+ Quy trình và thủ tục khai bổ sung điều chỉnh thuế
+ Lập và hiểu rõ các chỉ tiêu trên Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
+ Cách đăng ký và thủ tục được cấp mã số thuế TNCN qua phần mềm Đăng ký mã số thuế TNCN
+ Đặc biệt bạn sẽ được làm quen với Kê khai thuế qua mạng...vv
Nghiệp vụ Kế toán thực tế
+ Hệ thống toàn bộ nội dung về nghiệp vụ kế toán thực tế (các nghiệp vụ thực tế xảy ra và cách hạch toán). Các tình huống kế toán phức tạp.
+ Quy trình kế toán trong Doanh nghiệp và công việc của một kế toán tổng hợp
+ Viết hóa đơn đến phân loại chứng từ, kẹp chứng từ, hạch toán ghi chép sổ sách,
+ Trích và lập bảng khấu hao, bảng phân bổ chi phí trả trước,
+ Lập bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn kho cuối kỳ, cách tính giá vốn xuất kho
+ Lập bảng tổng hợp thanh toán với người mua, người bán, đối chiếu công nợ cuối kỳ
+ Chấm công, tính lương, trích bảo hiểm và tính thuế TNCN
+ Xây dựng định mức và lập bảng tính giá thành, thẻ tính giá thành, sổ chi phí SXKD …
+ Thực hiện hạch toán các bút toán cuối kỳ
+ Lập bảng cân đối số phát sinh hàng tháng…
+ Lập báo cáo tài chính, cách in sổ cuối năm đến cách lưu và bảo quản tài liệu.vv...
+ Hướng dẫn về đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp từ Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất, Xuất nhập khẩu đến Xây dựng.
+ Cân đối lãi lỗ, tối ưu chi phí cho doanh nghiệp…
+ Hướng dẫn cách thức giao dịch với các cơ quan hành chính liên quan…
+ Đặc biệt bạn được tiếp cận trực tiếp với những chứng từ kế toán thực tế của một Doanh nghiệp đa lĩnh vực hoạt động...vv
Thực hành kế toán trên máy tính – trải nghiệm công việc của người Kế toán thực sự
+ Bạn sẽ trực tiếp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên Phần Mềm Kế toán Excel,
+ Lập các bảng biểu cuối kỳ liên quan trong Doanh nghiệp
+ Hạch toán các bút toán cuối kỳ, kết chuyển doanh thu, chi phí, XĐKQ kinh doanh
+ Lập Báo cáo tài chính, in sổ sách và kê khai thuế.
+ Hiểu sâu hơn về bản chất của kế toán, biết được “đường đi nước bước” của một chứng từ kế toán và các sổ sách kế toán.
+ Không như phần mềm kế toán, với Kế toán Excel bạn phải đặt công thức cho từng loại sổ sách, do đó trong quá trình học bạn còn được nâng cao
hơn về kỹ năng vi tính văn phòng
Kế tóan thuế - Người đăng: Minh Chuyên Hoa Cưới
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kế tóan thuế 9 10 353