Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán Thuế

Được đăng lên bởi nguyenthidiukt3
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT
TRÌNH CỦA NHÓM 1

CHƯƠNG III:

KẾ TOÁN THUẾ
GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

Khái niệm

Đốitượngnộpthuế

NHỮNG VẤN ĐỀ

Đặc điểm

CHUNG VỀ THUẾ
GTGT

Đốitượngkhôngch
ịuthuế

Tác dụng
Đốitượngchịuthuế

1/Kháiniệm
-Thuế GTGTlà loạithuế gián thutính trên phầngiá trị tăng thêmcủa HH, DV phát
sinh trong quá trình từ sx, lưu thông đến tiêu dùng.

- Thuế gián thu: vì thuế này do người mua chịu nhưng người bán là người đi nộp
thay.
VD:Anh A đến Cty Thiên Hòa mua 10 tủ lạnh, GM chưa thuế là 5tr.đ/cái, VAT 10%
là 500.000đ/cái. Số tiền mà anh A thanh toán cho Cty Thiên Hòa ?
10 cái * 5.500.000= 55tr.đ => Tiền thuế GTGT là anh A chịu nhưng Cty Thiên Hòa
thu để đi nộp thay cho anh A vào NSNN

2/Đặcđiểm

Có đối tượng chịu thuếrộng.
Chỉ tính trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ.
Nếu dựa trên giá mua cuối cùng của hàng hóa dịch vụ, số thuế GTGT phải
nộp không thay đổi phụ thuộc vào các giai đoạn lưu thông khác nhau.

3/Tácdụng

Đảm bảo nguồn thu lớn, ổn định và kịp thời cho NSNN.
Khuyến khích xuất khẩu, đầu tư.
Thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, khắc phục được tính trùng lập của thuế
Doanh thu trước.

Thúc đẩy việc thực hiện tốt chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.

4/Đốitượngchịuthuế

Là hàng hóa, dịch vụ
dùng cho sản xuất
kinh doanh và tiêu
dùng ở Việt Nam (trừ

Đối tượng không chịu thuế



219/2013/TT-BTC



các đối tượng quy
định không chịu thuế
theo luật thuế)

Xem Điều 4 Thông tư

Điều 3 Luật thuế số
71/2014/QH13



Điều 1 Thông tư 26/2015/TTBTC

5/ Đối tượng nộp thuế

Làtổchức,cánhânsảnxuấtkinhdoanhhànghóa,dịchvụchịuthuếGTGT
ởViệtNam,khôngphânbiệtngànhnghề,hìnhthức,tổchứckinhdoanhvàtổchức,cánhâ
nnhậpkhẩuhànghóa,muadịchvụtừnướcngoàichịuthuếGTGT.

II.Căncứtínhthuế
1. Giá tính thuế

a)Đối với hàng hoá dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra
Giá tính thuếlà giá bán chưa có thuế GTGT

b)Đối với hàng hoá nhập khẩu
Giá tính thuế = Giá NK + Thuế NK + Thuế TTĐB
Thuế NK

= Giá NK x thuế suất thuế NK

Thuế TTĐB = ( Giá NK + Thuế NK) x thuế suất thuế TTĐB

Ví dụ

Nhập khẩu 1 xe ô tô 4 chỗ, GNK 30.000 USD, tỷ giá tính thuế 20.000đ/USD.
Thuế suất thuế NK 20 %, thuế suất thuế TTĐB 50%, thuế GTGT 10%. Xác
định thuế GTGT của xe ô tô ?

c) Đối với sản phẩm hàng hoá dịch vụ dùng để biếu tặng, cho, trả thay lương

 Giá tính thuế là giá của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm
phát sinh các hoạt động này.

d)Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mãi
)Khuyến mãi theo quy định của pháp...
CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT
TRÌNH CỦA NHÓM 1
CHƯƠNG III:
KẾ TOÁN THUẾ
GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)
Kế toán Thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán Thuế - Người đăng: nguyenthidiukt3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Kế toán Thuế 9 10 383