Ktl-icon-tai-lieu

KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1350 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 2
KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

1

Các văn bản về thuế GTGT
• Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008
• Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc Hội
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT
• Nghị định số 209/2013/NĐ- CP ngày 18/12/2013:
Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật
Thuế GTGT số 31/2013/QH13
• Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013
Hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế GTGT
và Nghị định số 209/2013
( thay thế Thông tư 06/2012/TT-BTC)

2

Tổng quan về thuế GTGT
Khái niệm: Thuế GTGT là loại thuế gián thu tính trên khoản
giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá
trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.
Đặc điểm:
- Là loại thuế gián thu
- Thu trên diện rộng: thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm và
tính trên hóa đơn
- Thuế GTGT không thu trùng
- Thuế GTGT bảo hộ hàng hóa sx trong nước (thu ở khâu NK
- Thuế GTGT kích thích XK (thuế suất 0% và được hoàn
thuế GTGT đã nộp ở các đầu vào trước)
- Thuế GTGT không phải là khoản chi phí do đó không ảnh
hưởng
đến kết quả của DN
3

Tổng quan về thuế GTGT
Đối tượng nộp thuế:
-Các tổ chức cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng
hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam
- Các tổ chức, cá nhân khác có nhập khẩu hàng hóa, mua dịch
vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT ( gọi là người nhập khẩu)
đều là đối tượng nộp thuế GTGT.

4

Tổng quan về thuế GTGT
Đối tượng chịu thuế: Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa
dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt
Nam ( bao gồm cả hàng hóa dịch vụ mua của tổ chức, cá
nhân ở nước ngoài) trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT
Đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT: Điều 5 luật
thuế GTGT.
Chú ý: Cơ sở kinh doanh HHDV không chịu thuế GTGT
- Không phải nộp thuế GTGT
- Không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào

5

CĂN CỨ TÍNH THUẾ GTGT

Căn cứ tính thuế GTGT
 Giá tính thuế GTGT
 Thuế suất thuế GTGT.

Thuế GTGT = Giá chưa thuế GTGT x Thuế suất

CĂN CỨ TÍNH THUẾ GTGT
Giá tính thuế:
 Giá tính thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ là giá bán
chưa có thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mà người
mua đa thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho người
bán. Giá thanh toán được xác định dựa vào hợp đồng
mua bán, hoá đơn bán hàng.
Ví dụ:

7

Giá bán chưa có thuế GTGT

Thuế GTGT

Giá thanh toán

100 triệu

10 triệu

110 triệu

CĂN CỨ TÍNH THUẾ GTGT
Giá tính thuế:
 Đối với hàng hóa nhập khẩu:
Giá tính thuế hàng nhập khẩu + thuế nhập khẩu
Ví dụ:
Giá hàng hóa NK: 10tr, thuế NK 3tr
Thuế GTGT hàng NK: ( 10tr + 3tr...
1
CHƯƠNG 2
KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 9 10 341