Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán thuế và ứng dụng CNTT bằng phần mềm 1C - Kiểm tra, kiểm soát dữ liệu trong kế toán

Được đăng lên bởi le-thuy
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 4248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
“Kế toán thuế và ứng dụng CNTT
bằng phần mềm 1C”

KIỂM TRA, KIỂM SOÁT DỮ LIỆU
TRONG «1C:KẾ TOÁN 8»

Trình bày: Lê Hồng Tươi
Địa điểm: Khách sạn Bảo Sơn
Thời gian: 21/04/2010

Nội dung chính
1. Vấn đề kiểm tra, kiểm soát dữ liệu trong
phần mềm
2. Nguyên tắc và phương pháp
3. Công cụ trong «1C: KẾ TOÁN 8»
4. Kết luận

Vấn đề kiểm tra, kiểm soát dữ liệu trong phần mềm

Yêu cầu
Số liệu đầy đủ và chính xác
Có thể so sánh và đối chiếu, nghĩa là cần thể
hiện tính minh bạch trong sổ sách và báo cáo
Có thể kiểm tra, kiểm soát thuận tiện
Tìm lỗi và điều chỉnh dữ liệu nhanh chóng, dễ
dàng

Vấn đề kiểm tra, kiểm soát dữ liệu trong phần mềm

Một số tình huống
Bảng cân đối kế toán không cân
Sổ kế toán chi tiết không khớp với sổ kế toán
tổng hợp
Công nợ không khớp giữa sổ sách và thực tế,
đặc biệt công nợ bằng ngoại tệ
Giá trị hàng tồn kho không chính xác( hàng hết
giá trị còn hoặc ngược lại)

Vấn đề kiểm tra, kiểm soát dữ liệu trong phần mềm

Một số tình huống
Giá thành sản xuất, giá vốn hàng bán chưa chính
xác
Nhầm vế số dư của một số tài khoản
(111,154,211,214,…)
Vẫn còn số dư của tài khoản doanh thu và chi
phí
Và rất nhiều tình huống khác…

Nguyên tắc và phương pháp

Một chút lý thuyết
Nguyên tắc chứng từ hóa
Phương pháp kiểm kê
Tính chất tài khoản
Nguyên tắc đối ứng tài khoản
...

Công cụ trong «1C: KẾ TOÁN 8»

Các công cụ và cơ chế
Truy ngược chứng từ gốc từ báo cáo
Khả năng tùy chỉnh của các báo cáo
Kiểm tra tính đối ứng tài khoản khi nhập chứng từ
Các báo cáo phân tích có thể sử dụng

Truy ngược chứng từ gốc từ báo cáo

Kiểm soát trực tiếp số liệu

Khả năng tùy chỉnh báo cáo

Kiểm tra tính đối ứng tài khoản
Kiểm tra tính hợp lệ của đối ứng tài khoản khi lập chứng từ???

Các báo cáo phân tích có thể sử dụng

Báo cáo kế toán phân tích
Bảng cân đối tài khoản
Bảng cân đối tài khoản dạng bàn cờ
Bảng cân đối theo một tài khoản
Phát sinh trong tài khoản
Phân tích tài khoản

Phân tích khoản mục

Thẻ tài khoản

Phát sinh giữa các khoản mục
Thẻ khoản mục

Các báo cáo phân tích có thể sử dụng

Báo cáo quản trị
Báo cáo bán hàng
Báo cáo mua hàng
Báo cáo biến động hàng tồn kho
Báo cáo công nợ

Báo cáo phân tích chuyên dụng
Kiểm tra nhanh công việc kế toán
Phân tích kỹ thuật nghiệp vụ kế toán

Báo cáo phân tích số liệu

Báo cáo phân tích chuyên dụng

Kết luận
«1С:KẾ TOÁN 8 » có nhiều công cụ kiểm soát
Vận dụng các nguyên tắc cơ bản trong kế toán
Giúp kế toán làm chủ được công việc
Điều chỉnh dữ liệu nhanh chóng, dễ dàng
Có rất nhiều tình huống, và chúng ta có thể...
KIỂM TRA, KIỂM SOÁT DỮ LIỆU
KIỂM TRA, KIỂM SOÁT DỮ LIỆU
TRONG
TRONG
«
«
1C:KẾ TOÁN 8
1C:KẾ TOÁN 8
»
»
“Kế toán thuế và ứng dụng CNTT
bằng phần mềm 1C
Trình bày: Lê Hồng Tươi
Địa điểm: Khách sạn Bảo Sơn
Thời gian: 21/04/2010
Kế toán thuế và ứng dụng CNTT bằng phần mềm 1C - Kiểm tra, kiểm soát dữ liệu trong kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán thuế và ứng dụng CNTT bằng phần mềm 1C - Kiểm tra, kiểm soát dữ liệu trong kế toán - Người đăng: le-thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Kế toán thuế và ứng dụng CNTT bằng phần mềm 1C - Kiểm tra, kiểm soát dữ liệu trong kế toán 9 10 136