Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1794 lần   |   Lượt tải: 7 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Theo Mac, lao động của con người là một trong ba yếu tố quan trọng quyết
định sự tồn tại của quá trình sản xuất. Lao động giữ một vai trò chủ chốt
trong việc tái tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Lao động có
năng suất, có chất lượng và đạt hiệu quả cao là nhân tố đảm bảo sự phồn
vinh của mọi quốc gia. Người lao động chỉ phát huy hết khả năng của mình
khi sức lao động mà họ bỏ ra được đền bù xứng đáng. Đó là số tiền mà người
sử dụng lao động trả cho người lao động để người lao động có thể tái sản
xuất lao động đồng thời có thể tích luỹ được được gọi là tiền lương.
Tiền lương là một bộ phận của sản phẩm xã hội, là nguồn khởi đầu của quá
trình tái sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hoá. Vì vậy, việc hạch toán phân bổ
chính xác tiền lương vào giá thành sản xuất, tính đủ và thanh toán kịp thời
tiền lương cho người lao động sẽ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, hạ
giá thành sản phẩm, tăng năng xuất lao động, tăng tích luỹ và đồng thời sẽ
cải thiện đời sống người lao động.
Gắn chặt với tiền lương là các khoản trích theo lương bao gồm: bảo hiểm xã
hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), kinh phí công đoàn (KPCĐ). Đây là các
quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với người lao động.
Chính sách tiền lương được vận dụng linh hoạt ở mỗi doanh nghiệp phụ
thuộc vào đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và phụ
thuộc vào tính chất của công việc. Vì vậy, việc xây dựng một cơ chế trả lương
phù hợp, hạch toán đủ và thanh toán kịp thời có một ý nghĩa to lớn về mặt
kinh tế cũng như về mặt chính trị.Trong thời gian học tập vừa qua bản thân
em đã nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên cùng sự hướng dẫn
chu đáo của cô giáo Nguyễn Lan Anh, em chọn đề tài: "Kế toán tiền lương
và các khoản trích theo lương".

1

Kết cấu bài viết gồm có:
Chương I: Lý luận chung về tổ chức công tác tiền lương và các khoản trích
theo lương.
Chương II: Phương pháp hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo
lương
Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền
lương và các khoản trích theo lương.
Với khả năng và thời gian nghiên cứu có hạn, tuy rằng bản thân em đã có
nhiều cố gắng học hỏi , tìm tòi nhưng chuyên đề không thể không tránh khỏi
những thiếu sót và hạn chế. Vì thế em rất mong nhận được ý kiến đóng góp
của thầy cô giáo trong khoa để đề án của em ngày càng được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !

2

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
1. KHÁI...
LỜI MỞ ĐẦU
Theo Mac, lao động của con người là một trong ba yếu tố quan trọng quyết
định sự tồn tại của quá trình sản xuất. Lao động giữ một vai trò chủ chốt
trong việc tái tạo ra của cải vật chất tinh thần cho hội. Lao động
năng suất, chất lượng đạt hiệu quả cao là nhân tố đảm bảo s phồn
vinh của mọi quốc gia. Người lao động chỉ phát huy hết khả năng của mình
khi sức lao động mà họ bỏ ra được đền bù xứng đáng. Đó là số tiền mà người
sử dụng lao động trả cho người lao động để người lao động thể tái sản
xuất lao động đồng thời có thể tích luỹ được được gọi là tiền lương.
Tiền lương một bộ phận của sản phẩm hội, là nguồn khởi đầu của quá
trình tái sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hoá. Vì vậy, việc hạch toán phân bổ
chính xác tiền lương vào giá thành sản xuất, tính đủ thanh toán kịp thời
tiền lương cho người lao động sẽ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, hạ
giá thành sản phẩm, tăng năng xuất lao động, tăng tích luỹ đồng thời sẽ
cải thiện đời sống người lao động.
Gắn chặt với tiền lương các khoản trích theo lương bao gồm: bảo hiểm
hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), kinh phí công đoàn (KPCĐ). Đây các
quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với người lao động.
Chính sách tiền lương được vận dụng linh hoạt mỗi doanh nghiệp phụ
thuộc vào đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh phụ
thuộc vào tính chất của công việc. Vì vậy, việc xây dựng một cơ chế trả lương
phù hợp, hạch toán đủ thanh toán kịp thời một ý nghĩa to lớn về mặt
kinh tế cũng như về mặt chính trị.Trong thời gian học tập vừa qua bản thân
em đã nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên cùng sự hướng dẫn
chu đáo của giáo Nguyễn Lan Anh, em chọn đề tài: "Kế toán tiền lương
và các khoản trích theo lương".
1
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 9 10 108