Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi dtoanh-nhuantrach
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 2205 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Từ khi đất nước ta đổi mới đến nay nền kinh tế đã có rất nhiều thay đổi,
đặc biệt vào giai đoạn hiện nay khi các quốc gia trên thế giới đang có xu hướng
toàn cầu hoá, phát triển kinh tế hội nhập quốc tế thì sự canh tranh ngày càng trở
nên gay gắt. Cũng trong xu thế đó, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước
những thời cơ và những thách thức lớn, do đó việc kinh doanh làm sao có hiệu
quả, làm sao có thể đem lại lợi nhuận cao là vấn đề quan tâm hàng đầu của các
doanh nghiệp. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí quan
trọng của khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ vì nó quyết định đến kết
quả kinh doanh của kinh doanh nghiệp. Thực hiện tốt khâu tiêu thụ sản phẩm là
cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thu hồi vốn để thực hiện
tái sản xuất, cũng như mở rộng sản xuất, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà
Nước. Đồng thời là tiền đề tăng thu nhập cho doanh nghiệp, ổn định tình hình tài
chính của doanh nghiệp, nâng cao đời sống của người lao động.
Để quản lý được tốt nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá bên cạnh các biện pháp
quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán háng và xác định kết
quả kinh doanh là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và
chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn. Kế toán với chức năng
cung cấp thông tin và kiểm tra kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp, nó đã và đang là công cụ thực sự quan trọng và hữu hiệu trong
việc sử dụng đồng thời hàng loạt các công cụ quản lý khác nhau.
Từ việc nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác kế toán
bán hàng đối với mỗi doanh nghiệp em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công
tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Cơ
giới vận tải Vinaconex Xuân Mai” để nghiên cứu và viết khoá luận của mình.
Việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp em nắm rõ hơn về phương pháp
hạch toán bán hàng cũng như việc xác định kết quả kinh doanh trong doanh
nghiệp nói chung và về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong
1

ngành dịch vụ vận tải nói riêng. Để từ đó so sánh thực tế công tác kế toán ở
doanh nghiệp với những kiến thức đã học trong nhà trường, đưa ra được những
ưu nhược điểm trong công tác kế toán tại doanh nghiệp và có hướng hoàn thiện ,
đồng thời rút ra được những kinh nghiệm giúp ích cho quá trình làm việc sau
này.
Bài khoá luận của em vẫn còn nhiều sai sót mong các thầy cô hướng dẫn,
chỉ bảo và góp ý để bài khóa luận của em được tốt hơn. Em xin chân thàn...
LỜI MỞ ĐẦU
Từ khi đất nước ta đổi mới đến nay nền kinh tế đã rất nhiều thay đổi,
đặc biệt vào giai đoạn hiện nay khi các quốc gia trên thế giới đang có xu hướng
toàn cầu hoá, phát triển kinh tế hội nhập quốc tế tscanh tranh ngày càng trở
nên gay gắt. Cũng trong xu thế đó, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước
những thời cơ những thách thức lớn, do đó việc kinh doanh làm sao hiệu
quả, làm sao thể đem lại lợi nhuận cao vấn đề quan tâm hàng đầu của các
doanh nghiệp. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí quan
trọng của khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ quyết định đến kết
quả kinh doanh của kinh doanh nghiệp. Thực hiện tốt khâu tiêu thụ sản phẩm là
cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thu hồi vốn để thực hiện
tái sản xuất, cũng nmrộng sản xuất, thực hiện nghĩa vvới Ngân sách Nhà
Nước. Đồng thời là tiền đề tăng thu nhập cho doanh nghiệp, ổn định tình hình tài
chính của doanh nghiệp, nâng cao đời sống của người lao động.
Để quản được tốt nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá bên cạnh các biện pháp
quản chung, việc tổ chức hợp công tác kế toán bán háng xác định kết
quả kinh doanh là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kp thời và
chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn. Kế toán với chức năng
cung cấp thông tin và kiểm tra kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp, đã và đang công cụ thực sự quan trọng hữu hiệu trong
việc sử dụng đồng thời hàng loạt các công cụ quản lý khác nhau.
Từ việc nhận thức được tầm quan trọng ý nghĩa của côngc kế toán
bán hàng đối với mỗi doanh nghiệp em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công
tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Cơ
giới vận tải Vinaconex Xuân Mai” để nghiên cứu và viết khoá luận của mình.
Việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp em nắm rõ hơn v phương pháp
hạch toán bán hàng cũng như việc c định kết quả kinh doanh trong doanh
nghiệp nói chung v kế toán bán hàng vàc định kết quả kinh doanh trong
1
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: dtoanh-nhuantrach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 9 10 336