Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận tốt nghiệp "Kế Toán Vốn Bằng Tiền"

Được đăng lên bởi dohuyenvan
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 7436 lần   |   Lượt tải: 59 lần
SVTH : Đỗ Thị Huyền

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN
KHOA KINH TẾ & QTKD

“HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐÔNG Á”
SVTH: Đỗ Thị Huyền Vân
Khóa : III
Ngành : Kinh Tế
Chuyên Ngành : Kế Toán
Người hướng dẫn : Ths.Phạm Thị Bích Ngọc

KẾT CẤU KHÓA LUẬN

Chương 1 : Cơ Sở Lý Luận Về
Kế Toán Vốn Bằng Tiền Trong Doanh Nghiệp

Chương 2 : Thực Trạng Công Tác Kế Toán
Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty
Cổ Phần Đông Á

Chương 3 : Đánh Giá Ưu, Nhược Điểm Và
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Kế Toán
Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Cổ Phần Đông Á
SVTH : Đỗ Thị Huyền

NỘI DUNG CHƯƠNG 1
Cơ Sở Lý Luận Về
Kế Toán Vốn Bằng Tiền Trong Doanh Nghiệp
Khái Quát
Chung
Kế toán
VBT

Khái Niệm

Phân Loại

Tổ chức
hạch toán
VBT

Đặc điểm

SVTH : Đỗ Thị Huyền

Khái Niệm Và Phân Loại
Là một bộ phận Tài Sản Ngắn Hạn
Tiền

Có tính thanh khoản cao
Tồn tại trực tiếp dưới hình thức giá trị

Theo trạng thái tồn tại

Theo hình thức tồn tại

Tiền mặt tại quỹ

Tiền Việt Nam

TGNH hoặc các tổ chức tài chính

Ngoại tệ

Tiền đang chuyển

Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
SVTH : Đỗ Thị Huyền

Tài Khoản Sử Dụng
1111

TK 111

1112
1113
1121

TK 112

1122
1123

TK 113

Bảng Cân đối
kế toán

1131
1132

SVTH : Đỗ Thị Huyền

NỘI DUNG CHƯƠNG 2
Thực Trạng Kế
Toán Vốn Bằng
Tiền Công Ty Cổ
Phần Đông Á

Khái Quát
Chung Về
Công Ty Cổ
Phần Đông Á

Thực Trạng
Công Tác Kế
Toán Vốn
Bằng Tiền Tại
Công Ty Cổ
Phần Đông Á

SVTH : Đỗ Thị Huyền

2.1.Tổng Quan Về Công Ty
Khái quát
tình hình
SXKD
Quá trình
hình
thành và
phát triền
Khái Quát Chung
Về Công Ty Cổ
Phần Đông Á.

Đặc điểm tổ
chức bộ
máy kế toán

Đặc điểm
bộ máy tổ
chức quản
lý

SVTH : Đỗ Thị Huyền

Sơ lược về công ty
Công Ty Cổ Phần Đông Á được chuyển đổi từ công ty TNHH Hồng
Phúc theo quyết định số 0402000025 của UBND tỉnh Hải Dương cấp
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 03/10/2002 thay đổi lần 2 ngày
28/01/2005 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp – Thay đổi
lần thứ 4 ngày 19/11/2010.
Tên giao dịch của Công ty: Công Ty Cổ Phần Đông Á.
Tên quốc tế: DONG A JOINT STOCK COMPANY.
Tên viết tắt : DA,JSC.
Trụ sở chính: Khu 10 Phố Nguyễn Trãi 2 – P. Bình Hàn – Thành phố
Hải Dương.
Điện thoại: 0320.3859278/Fax: 0320.3859278
Mã số thuế: 0800265566
Vốn điều lệ: 6 tỷ đồng
SVTH : Đỗ Thị Huyền

Ngành nghề kinh doanh
- Thi công, sửa chữa, cải tạo hệ thống lưới điện, đại tu các thiết bị
điện đến cấp điện áp 110KV, đường dây hạ thế, công trình điện dân
dụng.
+ Tư vấn đầu tư xây dựng công trình lưới điện bao gồm: Lập và
quản lý dự án đầu tư, khảo sát xây dựng, thiết kế, ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận tốt nghiệp "Kế Toán Vốn Bằng Tiền" - Người đăng: dohuyenvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Khóa luận tốt nghiệp "Kế Toán Vốn Bằng Tiền" 9 10 995