Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận tốt nghiệp về hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty

Được đăng lên bởi thuhuong0303
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1620 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian thực tập tốt nghiệp vừa qua, để hoàn thành được chuyên
đề tốt nghiệp, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của các tập thể,
các cá nhân trong và ngoài trường.
Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo Khoa Kế
toán và Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã tạo mọi
điều kiện giúp đỡ tôi. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô giáo
ĐẶNG THỊ HẢI YẾN đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm chuyên
đề tốt nghiệp.
Tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Công ty CP thương mại và đầu
tư xây dựng An Khánh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong đợt thực tập
tốt nghiệp này.
Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tới gia đình và bạn bè đã khích lệ,
cổ vũ tôi hoàn chuyên đề tốt nghiệp này.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014
Sinh viên

Vũ Thị Hương

1

MỤC LỤC

2

DANH MỤC BẢNG

3

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

4

DANH MỤC SƠ ĐỒ

5

DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Diễn giải

Chữ viết tắt

Diễn giải

GĐ

Giám đốc

PGĐ:

Phó giám đốc

SXKD:

Sản xuất kinh doanh

TP:

Trưởng Phòng

DN:

Doanh nghiệp

VPSX:

Văn phòng sản xuất

HĐ:

Hóa đơn

KHSX:

Kế hoạch sản xuất

GTGT:

Giá trị gia tăng

NT:

Ngày tháng

KKTX:

Kê khai thường xuyên

N-X:

Nhập – Xuất

TK:

Tài khoản

CC:

Cơ cấu

KKĐK:

Kiểm kê định kỳ

TT:

Thành tiền

CCDV:

Cung cấp dịch vụ

SH:

Số hiệu

VNĐ:

Việt Nam đồng

ĐVT:

Đơn vị tính

CP:

Chi phí

CBCNV:

Cán bộ công nhân viên

SL:

Số lượng

MST:

Mã số thuế

6

6

PHẦN I – MỞ ĐẦU
1.1.Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã mở cửa hội nhập
cùng nền kinh tế thế giới với nhiều cơ hội và thách thức. Trên con đường hội
nhập đó công tác kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng. Kế toán của ta phải
phù hợp với kế toán quốc tế, các chuẩn mực kế toán, nguyên tắc chung về kế
toán phải vừa đáp ứng được các yêu cầu có tính quốc tế vừa phù hợp với thực
trạng doanh nghiệp nước ta. Chỉ có như vậy chúng ta mới khuyến khích được
các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào nước ta, làm cho họ an tâm khi đầu tư vào
Việt Nam. Với mỗi doanh nghiệp thì công tác kế toán được coi là một trong
những công cụ có hiệu quả nhất để phản ánh khách quan quá trình hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong doanh nghiệp sản xuất, chi phí về nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng
tương đối lớn trong tổng chi phí. Nguyên vật liệu là bộ phận quan trọng của
hàng tồn kho, nó phản ánh tình hình sản x...

Trong thời gian thực tập tốt nghiệp vừa qua, để hoàn thành được chuyên
đ tốt nghiệp, tôi đã nhận được rất nhiu sự quan tâm giúp đỡ của các tập thể,
các cá nhân trong và ngoài trường.
Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, giáo Khoa Kế
toán và Quản trkinh doanh – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã tạo mọi
điu kiện giúp đỡ tôi. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo
ĐẶNG THỊ HẢI YẾN đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm chuyên
đ tốt nghiệp.
Tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Công ty CP thương mại đầu
xây dựng An Khánh đã tạo mọi điu kiện thuận lợi cho tôi trong đợt thực tập
tốt nghiệp này.
Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tới gia đình bạn đã khích lệ,
cổ vũ tôi hoàn chuyên đ tốt nghiệp này.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014


Khóa luận tốt nghiệp về hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận tốt nghiệp về hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty - Người đăng: thuhuong0303
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Khóa luận tốt nghiệp về hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty 9 10 4