Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán khoản mục tiền Công ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ

Được đăng lên bởi th-hungthanh2-thapmuoi
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 2264 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kiểm toán khoản mục tiền Công ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ

Chương 1

HIỂU BIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1.1 Qui mô hoạt động kinh doanh
Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ với tên gọi đầy đủ là Công ty sản xuất kinh
doanh vật liệu xây dựng Cần Thơ được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh số: 5703000320 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Cần thơ cấp ngày 27/06/2007.
Địa chỉ công ty là: 366E Cách Mạng Tháng Tám, P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần
Thơ.
Điện thoại : 071. 815108 - 884919 fax: 071. 821141
Email : sadicocantho@hcm.vnn.vn
Website : 
Tiền thân của Công ty Sadico Cần Thơ là trạm nghiền vôi canh nông của tư nhân
ở Vĩnh Trinh, Thốt Nốt. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng trạm ngưng hoạt
động. Đến năm 1986, UBND Tỉnh điều từ sở nông nghiệp sang sở nhà đất để cải tạo
thành trạm nghiền xi măng với trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu và vốn cố định chỉ vài chục
đồng.
Đến năm 2008 công ty chính thức cổ phần hóa với tổng số vốn điều lệ và vốn cổ
phần đến 100 tỷ đồng.
1.2 Hoạt động kinh doanh
Hình thức sở hữu vốn : Vốn Cổ phần.
Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất xi măng, các sản phẩm từ xi măng và vỏ bao đựng xi
măng, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp và ủy thác,
đầu tư kinh doanh bất động sản.
Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất bao bì đựng xi măng.
1.3 Thông tin kế toán
- Chế độ kế toán áp dụng : Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo quyết
định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006, thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày
20/3/2006 và thông tư số 21/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính. chuẩn mực kế toán : áp dụng chuẩn mực kế toán việt nam
- Hình thức sổ kế toán áp dụng : nhật ký chung

GVHD: Trương Thị Thúy Hằng

1

SVTH: Nhóm 5

Kiểm toán khoản mục tiền Công ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ
- Niên độ kế toán: năm tài chính (bắt đầu từ ngày 01/01/2008 và kết thúc vào ngày
31/12/2008)
 Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân
hàng, tiền đang chuyển, tiền gửi không kỳ hạn và các khoản đầu tư ngắn hạn khác có
thời hạn đáo hạn ban đầu không quá ba tháng.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác qua đồng Việt Nam sử dụng trong
kế toán: Tiền để lập báo cáo tài chính là đồng Việt Nam, các nghiệp vụ phát sinh có
thu bằng ngoại tệ khác được quy đổi thành đồng Việt nam theo tỷ giá thực tế của Ngân
hàng đang giao dịch tại thời điểm phát sinh.
 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: ghi nhận theo giá gốc.
- Phương pháp tính giá trị ...
Kiểm toán khoản mục tiền Công ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ
Chương 1
HIỂU BIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1.1 Qui mô hoạt động kinh doanh
Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ với tên gọi đầy đủ Công ty sản xuất kinh
doanh vật liệu xây dựng Cần Thơ được thành lập theo giấy chng nhận đăng ký kinh
doanh số: 5703000320 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Cần thơ cấp ngày 27/06/2007.
Địa chỉ công ty là: 366E ch Mạng Tháng Tám, P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần
Thơ.
Điện thoại : 071. 815108 - 884919 fax: 071. 821141
Email : sadicocantho@hcm.vnn.vn
Website : www.sadicocantho.com.vn
Tiền thân của Công ty Sadico Cần T là trạm nghiền vôi canh nông của tư nhân
Vĩnh Trinh, Thốt Nốt. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng trạm ngưng hoạt
động. Đến năm 1986, UBND Tỉnh điều từ s nông nghiệp sang s nhà đất để cải tạo
thành trạm nghiền xi măng với trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu và vốn cố định chỉ vài chục
đồng.
Đến năm 2008 công ty chính thức c phần hóa với tổng s vốn điều lệ và vốn cổ
phần đến 100 tỷ đồng.
1.2 Hoạt động kinh doanh
Hình thức sở hữu vốn : Vốn Cổ phần.
Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất xi ng, các sản phẩm từ xi măng vỏ bao đựng xi
măng, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp ủy thác,
đầu tư kinh doanh bất động sản.
Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất bao bì đựng xi măng.
1.3 Thông tin kế toán
- Chế độ kế toán áp dụng : Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo quyết
định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006, thông số 20/2006/TT-BTC ngày
20/3/2006 thông số 21/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính. -
chuẩn mực kế toán : áp dụng chuẩn mực kế toán việt nam
- Hình thức sổ kế toán áp dụng : nhật ký chung
GVHD: Trương Thị Thúy Hằng 1 SVTH: Nhóm 5
Kiểm toán khoản mục tiền Công ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm toán khoản mục tiền Công ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ - Người đăng: th-hungthanh2-thapmuoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Kiểm toán khoản mục tiền Công ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ 9 10 227