Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

Được đăng lên bởi generalba1991
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 3860 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TP HCM

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG
GVHD
LỚP: 10CQ1A

THÀNH VIÊN NHÓM NĂNG LƯỢNG
XANH
1. (10CQ1A-)
2. Nguyễn Bá Chung (10CQ1A-05)
3. Trần Thị Khuyên (10CQ1A-18)
4. Nguyễn Thị Phượng(10CQ1A-)
5. Vũ Trọng Duy(10CQ1A-07)

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương
Dương tiền thân là nhà máy USINE
BELGIQUE, xây dựng năm 1952 thuộc tập
đoàn BGI (Pháp quốc). Trước năm 1975, là
nhà máy sản xuất nước giải khát lớn nhất
miền Nam Việt Nam. Năm 1977 nhà máy
được tiếp quản và trở thành nhà máy quốc
doanh với tên gọi Nhà máy nước ngọt
Chương Dương.

Từ năm 1993 là công ty nước giải khát
Chương Dương. Năm 2004, Công ty
chuyển thành Công ty Cổ phần Nước giải
khát Chương Dương theo Quyết định số
242/ 2003/ QĐ – BCN ngày 30 tháng 12
năm 2003 của Bộ Công nghiệp, và theo
Giấy đăng ký kinh doanh số: 4103002362
do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp
lần đầu ngày 02/06/2004, thay đổi lần 1
ngày 26/12/2005.

Công

ty Cổ phần Nước giải khát
Chương Dương đã được tổ chức
TUV cấp chứng nhận ISO 9001:
2000 ngày 26/11/2003 và tổ
chức Quacert cấp chứng nhận
ISO
9001:
2000
ngày
06/12/2003

Nhận xét

Qua biểu đồ ta thấy các năng lượng tăng
giảm không đều nhau qua các năm.
Sản lượng điện tăng thì tiền điện giảm.
Sản lượng dầu FO giảm thì tiền điện tăng.
Sản lượng dầu DO tăng thì tiền điện giảm.
Điện tăng o,9%

Tiền giảm 9%

Dầu FO giảm 1,7%

Tiền tăng 4,8%

Dầu DO tăng 0,8%

Tiền tăng 4,2%

tổng tiêu thụ và chi phí năng lượng
2007
GJ
triệu đồng
điện
22,70%
33,10%
FO
43,40%
29,40%
DO
33,90%
37,50%

điện
FO
DO

tổng tiêu thụ và chi phí năng lượng
2008
GJ
triệu đồng
23,60%
41,70%
34,70%

24,10%
34,20%
41,70%

cân bằng năng lượng
sản xuất
lạnh
khí nén
lò hơi
chiếu sáng
khác

80%
6%
3%
3,00%
0,06%
7,04%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

tiêu thụ năng lượng và tổng sản lượng
năng lượng sản lượng
chế đô năng lượng
GJ
1000 lít
GJ/1000 lít
4.456,20
4.757
0,94
3.063,69
2.660
1,15
3.654,07
3.402
1,07
3.397,48
3.084
1,1
2.828,76
2.346
1,21
3.311,03
2.658
1,25
3.450,49
2.982
1,16
3.683,28
3.061
1,2
3.913,30
3.411
1,15
4.244,99
3.237
1,31
4.032,32
3.315
1,22
4.577,60
4.028
1,14

...
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TP HCM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TP HCM
KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG
GVHD
LỚP: 10CQ1A
KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG - Người đăng: generalba1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG 9 10 416