Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán tài khoản tiền

Được đăng lên bởi Quyen Huynh
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 993 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DANH SÁCH NHÓM 6:
KIỂM TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lý Thanh Hằng
Trần Vũ Thanh Tâm
Lê Thị Trinh
Phan Vũ Phi Thiên
Trần Mỹ Duyên
Nguyễn Tạ Nhật Khanh
Võ Thị Thùy Trinh
Trần Thị Hoài
Lê Thị Kim Thoa
Nguyễn Thị Phú
Võ Thị Hoàng Minh
Đào Thị Bích Phương
Huỳnh Ngọc Quyên
Nguyễn Ngọc Thúy Vi
Trần Thị Xê Út
Trương Thị Hằng

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian học tập ở trường với sự tận tình giảng dạy của quý thầy, chúng em đa
tiếp thu rất nhiều kiến thức quý báu. Trong quá trình làm đề tài nhóm của chúng em đa cô
gắng nỗ lực để hoàn thành đề tài một cách tôt nhất dưới sự hướng dẫn của thầy.
Em xin chân thành cảm ơn quý thầy đa tận tình và truyền đạt cho chúng em những kiến
thức quý báo trong thời gia qua. Bài tiểu luận của nhóm em trong quá trình hoàn thiện bài
làm và không tránh khỏi những sai sót, kính mong thầy thông cảm và giúp chúng em
nhận ra các lỗi sai để nhóm chúng em có thể rút kinh nghiệm cho những bài thuyết trình
kì sau. Một lần nữa nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn sự tận tình của thầy Nguyễn
Bảo Lâm.

LỜI MỞ ĐẦU
Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải được cung cấp
thông tin tài chính hoàn hảo, có độ tin cậy cao với sự kiểm tra và xác nhận của kiểm toán
độc lập. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi nhà nước ta đang đẩy mạnh công cuộc cổ
phần hoá các doanh nghiệp nhà nước, các công ty được niêm yết cổ phần trên thị trường
chứng khoán và phải công khai các thông tin tài chính hàng năm thì nhu cầu kiểm toán
ngày càng nhiều. Hoạt động kiểm toán nói chung và hoạt động kiểm toán độc lập nói
riêng đa và đang khẳng định được vai trò tích cực của mình. Thật vậy kiểm toán có một
vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế nước ta hiện nay. Kiểm toán là công cụ để
nhà nước điều tiết nền kinh tế vĩ mô; các nhà đầu tư cần thông tin trung thực khách quan
để có hướng đầu tư đúng đắn và những quyết định đầu tư này được đảm bảo về kinh tế và
pháp lý; Thông qua hoạt động kiểm toán tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh và cuôi
cùng thông qua hoạt động kiểm toán như một biện pháp để hạn chế các sai phạm tiềm
tàng. Tiền là một loại tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp biểu hiện trực tiếp dưới hình
thái giá trị. Trên Báo cáo tài chính, khoản mục tiền của doanh nghiệp có quan hệ với
nhiều kh...


 
 
 
 
 
 
  !
 "#
 "
 $
  "#
 %#"&'()*
 +,(-
 ,($
 ./
 )*

Kiểm toán tài khoản tiền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm toán tài khoản tiền - Người đăng: Quyen Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Kiểm toán tài khoản tiền 9 10 731