Ktl-icon-tai-lieu

kinh nghiệm quản lý hàng tồn kho

Được đăng lên bởi thanhhuyen9469
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 626 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kinh nghiệm quản lý hàng tồn kho
A. QUẢN LÍ HÀNG TỒN KHO

Một doanh nghiệp cần cân bằng giữa chi phí và rủi ro trong việc dự trữ lượng hàng
tồn kho, vì nó ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả tồn kho, vì nó ảnh hưởng không nhỏ đến
kết quả kinh doanh chung của doanh nghiệp.

Thông thường các doanh nghiệp sản xuất phải dự trữ một lượng hàng tồn kho phù hợp với
từng giai đoạn khác nhau trong toàn bộ quá trình sản xuất từ nguyên liệu thô cho đến khi sản
phảm được hoàn tất. Trong khi đó, các doanh nghiệp thương mại như nhà phân phối sỉ hoặc lẻ
chỉ dự trữ hàng tồn kho dưới một dạng duy nhất là sản phẩm hoàn chỉnh chờ được tiêu thụ. Mặc
dù vậy, mức độ đầu tư vào lượng hàng tồn kho của các nhà sản xuất có khuynh hướng phụ thuộc
vào khả năng phân phối.

Ngay cả đối với các nhà phân phối, mức độ đầu tư vào lượng hàng dự trữ cũng có nhiều
khác biệt. Một nhà buôn kim hoàn thông thường phải dành một khoản tiền lớn hơn nhiều lần cho
lượng hàng dự trữ so với một nhà buôn hoa quả với cùng mức doanh thu, Một nguyên nhân là
khi mua trang sức, người ta thường đòi hỏi nhiều về tính phong phú và đa dạng của mặt hàng này
hơn là mua cà rốt hay bó hành. Chưa kể một số lọai hàng hóa mang tính thời trang hoặc thời vụ
đòi hỏi phải tính toán và huy động lượng tiền đủ lớn để duy trì một lượng dự trữ thích hợp trước
khi thị trường gia tăng nhu cầu về lọai hàng hóa này.

Vì thế, tính toán để cân bằng giữa chi phí và rủi ro trong việc dự trữ lượng hàng hóa tồn
kho ít hay nhiều rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp.

1.Dự trữ hàng: tiềm ẩn rủi ro
Trong khi chi phí cho việc dự trữ hàng hóa có thể diễn đạt dễ dàng bằng những con số cụ
thể,thì mức độ rủi ro tương xứng với từng mức dự trứ lại rất khó xác định chính xác. Tuy vậy, có
thể khái quát một số chi phí và rủi ro sau:

2.Lãi suất

Doanh nghiệp khi đầu tư một khoản tiền để dự trữ dưới bất kỳ một hình thức nào chắc
chắn sẽ mất đi cơ hội nhận được một khỏan lãi suất đáng kể so với việc gửi số tiền đó vào ngân
hàng hoặc đầu tư vào các khỏan sinh lời khác. Vì thế, doanh nghiệp cần tận dụng mọi khả năng
tín dụng từ các nhà cung cấp của mình trong thời hạn lâu nhất có thể. Cơ hội nhận được phần lãi
suất nếu gửi số tiền này vào ngân hàng thay vì đầu tư vào các khoản hàng dự trữ cần được cân
nhắc kỹ trước khi quyết định mức chi phí này. Bởi vì, đầu tư cào các khoản dự trữ quá mức hoặc
dưới mức cần thiết đều ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh về sau.

3.Chi phí cho việc dự trữ
Để bảo tồn các mặt dự trữ, do...
Kinh nghiệm quản lý hàng tồn kho
A. QUẢN LÍ HÀNG TỒN KHO
Một doanh nghiệp cần cân bằng giữa chi phí và rủi ro trong việc dự trữ lượng hàng
tồn kho, vì nó ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả tồn kho, vì nó ảnh hưởng không nhỏ đến
kết quả kinh doanh chung của doanh nghiệp.
Thông thường các doanh nghiệp sản xuất phải dự trữ một lượng hàng tồn kho phù hợp với
từng giai đoạn khác nhau trong toàn bộ quá trình sản xuất từ nguyên liệu thô cho đến khi sản
phảm được hoàn tất. Trong khi đó, các doanh nghiệp thương mại như nhà phân phối sỉ hoặc lẻ
chỉ dự trữ hàng tồn kho dưới một dạng duy nhất là sản phẩm hoàn chỉnh chờ được tiêu thụ. Mặc
dù vậy, mức độ đầu tư vào lượng hàng tồn kho của các nhà sản xuất có khuynh hướng phụ thuộc
vào khả năng phân phối.
Ngay cả đối với các nhà phân phối, mức độ đầu tư vào lượng hàng dự trữ cũng có nhiều
khác biệt. Một nhà buôn kim hoàn thông thường phải dành một khoản tiền lớn hơn nhiều lần cho
lượng hàng dự trữ so với một nhà buôn hoa quả với cùng mức doanh thu, Một nguyên nhân là
khi mua trang sức, người ta thường đòi hỏi nhiều về tính phong phú và đa dạng của mặt hàng này
hơn là mua cà rốt hay bó hành. Chưa kể một số lọai hàng hóa mang tính thời trang hoặc thời vụ
đòi hỏi phải tính toán và huy động lượng tiền đủ lớn để duy trì một lượng dự trữ thích hợp trước
khi thị trường gia tăng nhu cầu về lọai hàng hóa này.
Vì thế, tính toán để cân bằng giữa chi phí và rủi ro trong việc dự trữ lượng hàng hóa tồn
kho ít hay nhiều rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp.
1.Dự trữ hàng: tiềm ẩn rủi ro
Trong khi chi phí cho việc dự trữ hàng hóa có thể diễn đạt dễ dàng bằng những con số cụ
thể,thì mức độ rủi ro tương xứng với từng mức dự trứ lại rất khó xác định chính xác. Tuy vậy, có
thể khái quát một số chi phí và rủi ro sau:
2.Lãi suất
kinh nghiệm quản lý hàng tồn kho - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh nghiệm quản lý hàng tồn kho - Người đăng: thanhhuyen9469
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
kinh nghiệm quản lý hàng tồn kho 9 10 42