Ktl-icon-tai-lieu

Lãi suất 2011, 2012, 2013

Được đăng lên bởi Ngoc Thanh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mặt bằng lãi suất giảm và tỷ giá ổn định là một trong những điểm sáng của bức tranh kinh tế
vĩ mô trong năm qua. Ở bình diện chung, lãi suất huy động và cho vay đã giảm mạnh so với
cuối năm 2011 và quay về xấp xỉ mức của năm 2007. Sau những năm có nhiều bất ổn, xáo
trộn, thị trường ngoại hối và tỷ giá dần lấy lại sự ổn định, lòng tin vào đồng Việt Nam được
củng cố, tình trạng đô la hóa từng bước giảm bớt, dự trữ ngoại hối tăng đáng kể.Từ quý IV
năm 2011 đến nay, điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, đặc biệt là diễn
biến lạm phát, đồng thời hài hòa trong mối quan hệ với tỷ giá đã phát huy tác dụng trong việc
hỗ trợ ổn định thị trường ngoại hối và tỷ giá.
Từ năm 2011 tới nay, mặt bằng lãi suất huy động đã giảm mạnh, giảm khoảng 7-10%/năm so
với thời điểm giữa năm 2011. Hiện nay, lãi suất huy động của các tổ chức tính dụng (TCTD)
phổ biến: không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng ở mức 1-1.2%/năm, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới
6 tháng ở mức 5-7%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng ở mức 6.5-7.5%/năm, kỳ hạn từ
12 tháng trở lên ở mức 7.5-9%/năm, phù hợp với kỳ vọng lạm phát đến cuối năm 2013 và cả
năm 2014. Bên cạnh việc quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số
lĩnh vực, ngành kinh tế và kêu gọi các TCTD giảm lãi suất các khoản vay cũ về dưới 13%/năm
thì việc lãi suất huy động giảm đã tạo điều kiện cho các TCTD tiếp tục giảm mạnh lãi suất cho
vay qua đó chia sẻ khó khăn đối với các doanh nghiệp. Đến nay mặt bằng cho vay giảm khoảng
9-12%/năm so với thời điểm giữa năm 2011 và đã trở về mức lãi suất của giai đoạn 2005-2006,
thấp hơn năm 2007, lãi suất đã không còn là cản trở đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp và người dân. Hiện lãi suất cho vayđối với các lĩnh vực ưu tiên hiện ở mức 79%/năm, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ở mức 9-11%/năm, trong đó, đối với khách hàng tốt lãi
suất cho vay chỉ từ 6,5-7%/năm.
Về diễn biến thị trường ngoại hối và tỷ giá, sau những năm có nhiều biến động, có thể nói
từquý IV năm 2011, thị trường ngoại hối đã dần lấy lại sự ổn định, sức ép lên tỷ giá giảm
đãcủng cố lòng tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng vào đồng Việt Nam.Nếu như
trước đây tỷ giá giữa thị trường chính thức và tự do chênh lệch đáng kể (tháng 12/2010 chênh
lệch đến 2.000 đồng, tương đương hơn 10%), thì từ những tháng cuối năm 2011, tỷ giá được
duy trì khá ổn định, sự hoạt động công khai của thị trường ngoại tệ tự do đã bị thu hẹp.Tỷ giá
bình quân liên ngân hàng được duy trì ổn định với mức biến động...
Mặt bằng lãi suất giảm tỷ giá ổn định một trong những điểm sáng của bức tranh kinh tế
trong năm qua. bình diện chung, lãi suất huy động cho vay đã giảm mạnh so với
cuối năm 2011 quay về xấp xỉ mức của năm 2007. Sau những năm nhiều bất ổn, xáo
trộn, thị trường ngoại hối tỷ giá dần lấy lại s ổn định, lòng tin vào đồng Việt Nam được
củng cố, tình trạng đô la hóa từng bước giảm bớt, dự trữ ngoại hối tăng đáng kể.Từ quý IV
năm 2011 đến nay, điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế mô, đặc biệt diễn
biến lạm phát, đồng thời hài hòa trong mối quan hệ với tỷ giá đã phát huy tác dụng trong việc
hỗ trợ ổn định thị trường ngoại hối và tỷ giá.
Từ m 2011 tới nay, mặt bằng lãi suất huy động đã giảm mạnh, giảm khoảng 7-10%/năm so
với thời điểm giữa năm 2011. Hiện nay, i suất huy động của các tổ chức tính dụng (TCTD)
phổ biến: không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng ở mức 1-1.2%/năm, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới
6 tháng ở mức 5-7%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng ở mức 6.5-7.5%/năm, kỳ hạn từ
12 tháng tr lên mức 7.5-9%/năm, phù hợp với kỳ vọng lạm phát đến cuối năm 2013 cả
năm 2014. Bên cạnh việc quy định i suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số
lĩnh vực, ngành kinh tế kêu gọi các TCTD giảm lãi suất các khoản vay cũ về dưới 13%/năm
thì việc lãi suất huy động giảm đã tạo điều kiện cho các TCTD tiếp tục giảm mạnh lãi suất cho
vay qua đó chia sẻ khó khăn đối với các doanh nghiệp. Đến nay mặt bằng cho vay giảm khoảng
9-12%/năm so với thời điểm giữa năm 2011 và đã trở về mức lãi suất của giai đoạn 2005-2006,
thấp hơn năm 2007, lãi suất đã không còn cản trở đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp người dân. Hiện lãi suất cho vayđối với các lĩnh vực ưu tiên hiện mức 7-
9%/năm, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mức 9-11%/năm, trong đó, đối với khách hàng tốt lãi
suất cho vay chỉ từ 6,5-7%/năm.
Về diễn biến thị trường ngoại hối và tỷ giá, sau những năm có nhiều biến động, có thể nói
từquý IV năm 2011, thị trường ngoại hối đã dần lấy lại sự ổn định, sức ép lên tỷ giá giảm
đãcủng cố lòng tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng vào đồng Việt Nam.Nếu như
trước đây tỷ giá giữa thị trường chính thức và tự do chênh lệch đáng kể (tháng 12/2010 chênh
lệch đến 2.000 đồng, tương đương hơn 10%), thì từ những tháng cuối năm 2011, tỷ giá được
duy trì khá ổn định, sự hoạt động công khai của thị trường ngoại tệ tự do đã bị thu hẹp.Tỷ giá
bình quân liên ngân hàng được duy trì ổn định với mức biến động không quá 1% trong quý IV
năm 2011, không đổi ở mức 20.828 VND/USDtrong cả năm 2012 và tăng 1% trong 9 tháng
đầu năm 2013. Tỷ giá mua trung bình của các NHTM năm 2012 ở mức 20.836 VND/USD,
giảm 1,02% so với năm 2011; tỷ giá thị trường tự do luôn dưới mức 21.000 VND/USD, giảm
hơn 1,62% so với năm 2011.Trong cả năm 2012, tỷ giá thị trường tự dothường xuyên ngang
bằng thậm chí thấp hơn tỷ giá bán của các NHTM và lần đầu tiên trong nhiều năm qua có mức
giảm mạnh hơn tỷ giá chính thức.
Xu hướng ổn địnhcủa tỷ giá trong năm 2012 và 2013 tương phản hoàn toàn so với diễn biến
các năm trước (tỷ giá thị trường tự do năm 2009 tăng 10,8%, năm 2010 tăng 8,3%). Sự ổn định
tương đối vững chắc của tỷ giá trong nước cũng đã làm tăng niềm tin của giới đầu tư nước
ngoài, do đó,tỷ giá NDF (tỷ giá giao dịch kỳ hạn không chuyển tiền) của USD/VND tại thị
trường Singapore từ chỗ tăng liên tục đã giảm dần và kết thúc năm 2012 với mức giảm tới 4%.
Cung cầu ngoại tệ trên thị trường tương đối cân bằng. Doanh số mua bán ngoại tệ với khách
hàng của các TCTD diễn biến tương đối tích cực, trung bình tổng lượng mua bán với khách
hàng khoảng700 triệu USD/ngày.Nhu cầu ngoại tệ hợp lý, hợp pháp của doanh nghiệp và cá
nhân được các TCTD đáp ứng đầy đủ do các nguồn ngoại tệ được tập trung vào hệ thống các
Lãi suất 2011, 2012, 2013 - Trang 2
Lãi suất 2011, 2012, 2013 - Người đăng: Ngoc Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lãi suất 2011, 2012, 2013 9 10 617