Ktl-icon-tai-lieu

Lãng phí

Được đăng lên bởi Đức Phong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Lãng phí phát sinh do tổ chức và bố trí mặt bằng không thuận tiện,
gây khó khăn trong qúa trình di chuyển và sản xuất;
2. Lãng phí phát sinh do cách đặt đồ vật, cách biểu thị kém: do chúng ta
mất thời gian tìm kiếm các đồ vật, dụng cụ, công cụ phục vụ sản xuất;
3. Lãng phí nội tại trong chính bản thân động tác (người lao động có
những động tác thừa, chưa chuẩn dẫn đến giảm năng suất);
4. Lãng phí phát sinh do quy trình cân bằng kém (như một số bộ phận
phải chờ đợi hàng do thiếu nguyên vật liệu, thiếu bán thành phẩm);
5. Lãng phí phát sinh khi tạo ra phế phẩm do lơ đễnh (có thể người lao
động không tập trung vào công việc, không làm đúng thao tác);
6. Lãng phí phát sinh do thiết bị hư hỏng (các thiết bị không được bảo trì
bảo dưỡng đúng kế hoạch dẫn đến hỏng hóc vào thời điểm sản xuất);
7. Lãng phí nội tại trong chính bản thân hoạt động, thao tác: một số hoạt
động, thao tác thừa (những động tác này không phát sinh giá trị của sản
phẩm);
8. Lãng phí phát sinh do chuyển sang sản xuất sản phẩm khác: Do điều
chỉnh sản xuất chủng loại sản phẩm khác dẫn đến phải vệ sinh, thay
khuôn, chuẩn bị NVL khác,…;
9. Lãng phí phát sinh do thiết bị ngừng lặt vặt (Những hỏng hóc vặt,
không dẫn đến dừng hoàn toàn nhưng mất thời gian, công sức để sửa
lại,..);
10. Lãng phí do phế phẩm phát sinh do nguyên nhân là thiết bị: thiết bị
sản xuất cài đặt sai thông số, chạy không ổn định, chập chờn;
11. Lãng phí phát sinh do nguyên vật liệu kém phẩm chất (làm lại sản
phẩm, chất lượng đầu ra không ổn định, phát sinh nhiều sản phẩm
hỏng,..);
12. Lãng phí do phần vứt đi từ nguyên vật liệu. Ví dụ: trong một số
ngành thì không thể tận dụng được 100% nguyên liệu đầu vào, phần
thừa, bavia,..;
13. Lãng phí phát sinh do nói chuyện điện thoại: Tốn tiền tel, sao nhãng
và ảnh hưởng đến chất lượng công việc;
14. Lãng phí phát sinh do hội họp. Hiện nay nhiều vị trí thời gian đi hội
họp nhiều hơn thời gian để giải quyết công việc;

15. Lãng phí phát sinh do tìm kiếm hồ sơ, thông tin. Hồ sơ không được
sắp xếp khoa học dẫn đến mất nhiều thời gian, công sức để tìm kiếm;
16. Lãng phí phát sinh do ngưng trệ nghiệp vụ, thông tin. Thông tin
không được báo cáo, truyền đạt đầy đủ và chính xác tới các bộ phận liên
quan;
17. Lãng phí phát sinh do phó mặc cho kết quả tự nhiên của thao tác và
nghiệp vụ (lỗi hay không cũng không quan tâm,..);
18. Phí nhân công phát sinh do tăng thêm nhân sự trực tiếp do Lãng phí
thao...
1. Lãng phí phát sinh do tổ chức và bố trí mặt bằng không thuận tiện,
gây khó khăn trong qúa trình di chuyển và sản xuất;
2. Lãng phí phát sinh do cách đặt đồ vật, cách biểu thị kém: do chúng ta
mất thời gian tìm kiếm các đồ vật, dụng cụ, công cụ phục vụ sản xuất;
3. Lãng phí nội tại trong chính bản thân động tác (người lao động có
những động tác thừa, chưa chuẩn dẫn đến giảm năng suất);
4. Lãng phí phát sinh do quy trình cân bằng kém (như một số bộ phận
phải chờ đợi hàng do thiếu nguyên vật liệu, thiếu bán thành phẩm);
5. Lãng phí phát sinh khi tạo ra phế phẩm do lơ đễnh (có thể người lao
động không tập trung vào công việc, không làm đúng thao tác);
6. Lãng phí phát sinh do thiết bị hư hỏng (các thiết bị không được bảo trì
bảo dưỡng đúng kế hoạch dẫn đến hỏng hóc vào thời điểm sản xuất);
7. Lãng phí nội tại trong chính bản thân hoạt động, thao tác: một số hoạt
động, thao tác thừa (những động tác này không phát sinh giá trị của sản
phẩm);
8. Lãng phí phát sinh do chuyển sang sản xuất sản phẩm khác: Do điều
chỉnh sản xuất chủng loại sản phẩm khác dẫn đến phải vệ sinh, thay
khuôn, chuẩn bị NVL khác,…;
9. Lãng phí phát sinh do thiết bị ngừng lặt vặt (Những hỏng hóc vặt,
không dẫn đến dừng hoàn toàn nhưng mất thời gian, công sức để sửa
lại,..);
10. Lãng phí do phế phẩm phát sinh do nguyên nhân là thiết bị: thiết bị
sản xuất cài đặt sai thông số, chạy không ổn định, chập chờn;
11. Lãng phí phát sinh do nguyên vật liệu kém phẩm chất (làm lại sản
phẩm, chất lượng đầu ra không ổn định, phát sinh nhiều sản phẩm
hỏng,..);
12. Lãng phí do phần vứt đi từ nguyên vật liệu. Ví dụ: trong một số
ngành thì không thể tận dụng được 100% nguyên liệu đầu vào, phần
thừa, bavia,..;
13. Lãng phí phát sinh do nói chuyện điện thoại: Tốn tiền tel, sao nhãng
và ảnh hưởng đến chất lượng công việc;
14. Lãng phí phát sinh do hội họp. Hiện nay nhiều vị trí thời gian đi hội
họp nhiều hơn thời gian để giải quyết công việc;
Lãng phí - Trang 2
Lãng phí - Người đăng: Đức Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lãng phí 9 10 516