Ktl-icon-tai-lieu

Luận Văn Báo Cáo Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông 18

Được đăng lên bởi Văn Đức
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 3169 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Đề tài : Kế toán nguyên vật liệu

LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay, cùng với sự đổi mới của cơ chế quản lý của Nhà nước từ cơ chế
hoá tập trung sang cơ chế thị trường, nền kinh tế Việt Nam có những bước chuyển
biến khá vững chắc, quan hệ sản xuất được điều chỉnh phù hợp với tính chất trình
độ và yêu cầu của lượng sản xuất cơ chế thị trường tạo ra cho các Doanh nghiệp
nhiều cơ hội mới nhưng cũng tạo ra không ít những khó khăn, thư thách phải vượt
qua để tồn tại và phát triển. Và Công ty cổ phần XDGT 18 đã ra đời hoàn toàn phù
hợp với xu thế của nền kinh tế thị trường trong quá trình đổi mới đất nước .
Công ty ra đời khi thị trường đang có nhiều trong lĩnh vực XDGT được mở
ra trên khắp các địa bàn. Để có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, Doanh nghiệp
phải luôn phấn đấu, nâng cao chất lượng các công trình xây dựng mới có thể cạnh
tranh với các Doanh nghiệp khác. Mà kế toán nguyên vật liệu là một khâu quan
trọng trong quá trình hạch toán kế toán và quản lý sản xuất kinh doanh của Công
ty. Vì nguyên vật liệu là những tư liệu lao động được dùng để tạo ra sản phẩm
mới.
Chính vì vậy mà nguyên vật liệu đóng góp một vai trò rất quan trọng trong
việc tổ chức ghi chép, phản ánh kịp thời số lượng,chất lượng từng loại vật liệu
cũng như tình hình thực hiện kế hoạch thu mua và dự trữ vật liệu nhằm hạn chế
mức thiệt hại thấp nhất cho Công ty.
Xuất phát từ lý do trên nên em chọn đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu tại
Công ty cổ phần xây dựng giao thông 18”. Thông qua sự hướng dẫn của thầy giáo
Nguyễn Quốc Trung cùng với sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong phòng kế
toán của công ty cổ phần xây dựng giao thông 18, Em đã đi sâu vào tìm hiểu và
phân tích đề tài này.
KẾT CẤU CỦA CHUYÊN ĐỀ BAO GỒM :
- PHẦN I : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP XDGT 18
- PHẦN II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI
CÔNG TY CP XDGT 18

Sinh viên : Nguyễn Trung Kiên – kế toán 5
Trang 2

Đề tài : Kế toán nguyên vật liệu
- PHẦN III : PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI
CÔNG TY CP XDGT 18
PHẦN I : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XDGT 18.

I, Đặc điểm, tình hình của Công ty Cổ phần XDGT 18
1, Quá trình hình thành và lịch sử phát triển.
- Công ty Cổ phần XDGT 18 là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất và xây
dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Công ty Cổ phần XDGT 18 được thành lập theo chủ trương lớn của chính phủ
về việc thành lập các công ty Cổ phần. Với sự tham gia của nhiều thành phần kinh
tế khác nhau.
- Công ty được tổ chức và hoạt động theo luật doanh nghiệp Việt ...
Đề tài : Kế toán nguyên vật liệu
LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay, cùng với sự đổi mới của chế quản của Nhà nước từ chế
hoá tập trung sang chế thị trường, nền kinh tế Việt Nam những bước chuyển
biến khá vững chắc, quan hệ sản xuất được điều chỉnh phù hợp với tính chất trình
độ yêu cầu của lượng sản xuất chế thị trường tạo ra cho các Doanh nghiệp
nhiều cơ hội mới nhưng cũng tạo ra không ít những khó khăn, thư thách phải vượt
qua để tồn tại và phát triển. Và Công ty cổ phần XDGT 18 đã ra đời hoàn toàn phù
hợp với xu thế của nền kinh tế thị trường trong quá trình đổi mới đất nước .
Công ty ra đời khi thị trường đang nhiều trong lĩnh vực XDGT được mở
ra trên khắp các địa bàn. Để có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, Doanh nghiệp
phải luôn phấn đấu, nâng cao chất lượng các công trình xây dựng mới có thể cạnh
tranh với các Doanh nghiệp khác. kế toán nguyên vật liệu một khâu quan
trọng trong quá trình hạch toán kế toán quản sản xuất kinh doanh của Công
ty. nguyên vật liệu những tư liệu lao động được dùng để tạo ra sản phẩm
mới.
Chính vậy nguyên vật liệu đóng góp một vai trò rất quan trọng trong
việc tổ chức ghi chép, phản ánh kịp thời số lượng,chất lượng từng loại vật liệu
cũng như tình hình thực hiện kế hoạch thu mua dự trữ vật liệu nhằm hạn chế
mức thiệt hại thấp nhất cho Công ty.
Xuất phát từ do trên nên em chọn đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu tại
Công ty cổ phần xây dựng giao thông 18”. Thông qua sự hướng dẫn của thầy giáo
Nguyễn Quốc Trung cùng với sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong phòng kế
toán của công ty cổ phần xây dựng giao thông 18, Em đã đi sâu vào tìm hiểu
phân tích đề tài này.
KẾT CẤU CỦA CHUYÊN ĐỀ BAO GỒM :
- PHẦN I : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP XDGT 18
- PHẦN II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI
CÔNG TY CP XDGT 18
Sinh viên : Nguyễn Trung Kiên – kế toán 5
Trang 2
Luận Văn Báo Cáo Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông 18 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận Văn Báo Cáo Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông 18 - Người đăng: Văn Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Luận Văn Báo Cáo Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông 18 9 10 603