Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

Được đăng lên bởi Thùy Dung
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 3753 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, khi nền kinh tế thế giới đang trên đà phát triển với trình độ ngày
càng cao thì nền kinh tế Việt Nam cũng đang dần phát triển theo xu hướng hội
nhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế. Hoạt động kinh doanh của các doanh
nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú và sôi động, đòi hỏi luật pháp và các biện
pháp kinh tế của Nhà nước phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế phát
triển. Trong xu hướng đó, kế toán cũng không ngừng phát triển và hoàn thiện về
nội dung, phương pháp cũng như hình thức tổ chức để đáp ứng nhu cầu quản lý
ngày càng cao của nền sản xuất xã hội. Để có thể quản lý hoạt động kinh doanh thì
hạch toán kế toán là một công cụ không thể thiếu. Đó là một lĩnh vực gắn liền với
hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhận hệ thống tổ chức thông tin, làm căn cứ để ra
các quyết định kinh tế.
Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế tài chính, kế toán cung cấp các thông tin
kinh tế tài chính hiện thực, có giá trị pháp lý và độ tin cậy cao, giúp DN và các đối
tượng có liên quan đánh giá đúng đắn tình hình hoạt động của DN, trên cơ sở đó
ban quản lý DN sẽ đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp. Vì vậy, kế toán có vai trò
hết sức quan trọng trong hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh của DN.
Đối với các DN kinh doanh, thông qua công tác kế toán, DN sẽ biết được thị
trường nào, mặt hàng nào mà mình bán hàng có hiệu quả nhất. Điều này không
những đảm bảo cho DN cạnh tranh trên thị trường đầy biến động mà còn cho phép
DN đạt được những mục tiêu kinh tế đã đề ra như: Doanh thu, lợi nhuận, thị phần,
uy tín ... Xuất phát từ nhận thức và qua thời gian thực tập ở Trung tâm Thương mại
Thanh Trì (là một chi nhánh của Công ty cổ phần thương mại đầu tư Long Biên),
em cho rằng: Bán hàng là một trong những hoạt động chính của Công ty. Nó giúp
ban quản lý Công ty nắm rõ được doanh thu, lợi nhuận, tình hình kinh doanh của
Công ty và hiện nay Công ty có thích ứng với cơ chế thị trường không.
1
Vũ Thị Hoàng Thanh - Lớp KHC8/221.11

Chuyên đề tốt nghiệp
Được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo cũng như sự giúp đỡ của Cán bộ
phòng Kế toán Công ty cổ phần thương mại đầu tư Long Biên, em đã lựa chọn
chuyên đề cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình là: “Bán hàng và xác định
kết quả kinh doanh cuả Công ty cổ phần thương mại đầu tư Long Biên”.
Báo cáo tốt nghiệp gồm 3 chương:
Chương I: Các vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán
hàng của doanh nghiệp.
Chương II: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán...
Chuyên đề tốt nghiệp
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, khi nền kinh tế thế giới đang trên đà phát trin với trình độ ngày
càng cao thì nền kinh tế Việt Nam cũng đang dần phát triển theo xu hướng hội
nhập với nền kinh tế khu vực quốc tế. Hoạt động kinh doanh của các doanh
nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú sôi động, đòi hỏi luật pháp các biện
pháp kinh tế của Nhà nước phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế phát
triển. Trong xu hướng đó, kế toán cũng không ngừng phát triển hoàn thiện về
nội dung, phương pháp cũng như hình thức t chức để đáp ứng nhu cầu quản
ngày càng cao của nền sản xuất xã hội. Để có thể quản lý hoạt động kinh doanh thì
hạch toán kế toánmột công cụ không thể thiếu. Đó một lĩnh vực gắn liền vi
hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhận hệ thống tổ chức thông tin, làm căn cứ để ra
các quyết định kinh tế.
Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế tài chính, kế toán cung cấp các thông tin
kinh tế tài chính hiện thực, có giá tr pháp lý và độ tin cậy cao, giúp DN và các đối
tượng liên quan đánh giá đúng đắn tình hình hoạt động của DN, trên sở đó
ban quản lý DN sẽ đưa ra các quyết đnh kinh tế phù hợp. Vì vậy, kế toán có vai trò
hết sức quan trọng trong hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh của DN.
Đối với các DN kinh doanh, thông qua công tác kế toán, DN s biết được thị
trường nào, mặt hàng nào mình bán hàng hiệu quả nhất. Điều này không
những đảm bảo cho DN cạnh tranh trên thị trường đầy biến động mà còn cho phép
DN đạt được những mục tiêu kinh tế đã đề ra như: Doanh thu, lợi nhuận, thị phần,
uy tín ... Xuất phát từ nhận thức và qua thời gian thực tập ở Trung tâm Thương mại
Thanh T (là một chi nhánh của Công ty cổ phần thương mại đầu Long Biên),
em cho rằng: Bán hàng là một trong những hoạt động chính của Công ty. Nó giúp
ban quản lý Công ty nắm rõ được doanh thu, lợi nhuận, tình hình kinh doanh của
Công ty và hiện nay Công ty có thích ứng với cơ chế thị trường không.
1
Vũ Thị Hoàng Thanh - Lớp K
HC
8/221.11
Luận văn kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng - Người đăng: Thùy Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Luận văn kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 9 10 293