Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Kế toán tiêu thụ và XĐ KQKD

Được đăng lên bởi thien1981993
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 2087 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
Ðất nước ta tiếp tục phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần
theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Trong bối cảnh chung của
thế giới và khu vực. Với việc Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới
WTO, nhiều cơ chế chính sách quản lý của nước ta ngày càng hoàn thiện hơn
theo hướng tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế cùng phát triển. Các yếu
tố đó tạo cho doanh nghiệp nhiều cơ hội kinh doanh đồng thời nhiều thách
thức mới. Một trong các thách thức đó là vấn đề làm thế nào cho doanh
nghiệp có thể tồn tại được và ngày càng phát triển trong cơ chế thị trường
cạnh tranh càng gay gắt như hiện nay. Vì vậy doanh nghiệp phải sử dụng có
hiệu quả các nguồn lực để mang lại lợi nhuận và lợi nhuận tối đa.
Có thể núi, cỏc doanh nghiệp hay nhà sản xuất hàng hóa sản phẩm thì
tiêu thụ hàng hóa là khâu cuối cùng và cũng là khâu quan trọng của quá trình
sản xuất kinh doanh. Qua tiêu thụ hàng hóa mới thực hiện được giá trị và giá
trị sử dụng của hàng hoá. Từ đó doanh nghiệp mới khẳng định được vị trí của
mình trong cuộc cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Tiêu thụ nhanh nhiều hàng
hóa trở thành động lực thúc đẩy kinh doanh phát triển, cải tiến kỹ thuật, cải
thiện công tác tổ chức kinh doanh.
Hoạt động tiêu thụ hàng hóa càng mạnh làm cho hoạt động sản xuất kinh
doanh (HéSXKD) lưu thông hàng hóa tăng theo, doanh nghiệp mới thu hồi đủ
vốn, thực hiện thăng dư lao động, tiếp tục quá trình sản xuất và tái sản xuất
mở rộng, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Sức tiêu thụ sản phẩm thể hiện uy
tín và chất lượng sản phẩm và sự hoàn thiện các hoạt động dịch vụ của doanh
nghiệp nhằm đạt được mục đích cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận.

Ðể hoạt động tiêu thụ đạt hiệu quả, các doanh nghiệp phải tổ chức tốt
công tác hạch toán tiêu thụ nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng kịp thời cho
việc kiểm soát và đưa ra được những định hướng chiến lược phát triển làm
cho chi phí quản lý giảm xuống chính là điều kiện làm tăng lợi nhuận, giúp
cho hiệu quả sử dụng tăng lên.
Xuất phát từ ý nghĩa đó và quá trình thực tập với mong muốn tìm hiểu
học hỏi của bản thân cũng như mong mỏi được đóng góp ý kiến của mình để
tìm ra biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát tiêu thụ hàng hóa, cung
cấp kịp thời đầy đủ những thông tin về kết quả tiêu thụ cho các nhà quản lý
khi xem xét và ra quyết định kinh doanh, Tôi quyết định chọn đề tài: “Kế
toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương
mại Phóc Hưng”.
1.2. Mục đích nghiên cứu
* Khái qu...
LỜI MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
Ðất nước ta tiếp tục phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần
theo chế thị trường sự quản của nnước. Trong bối cảnh chung của
thế giới khu vực. Với việc Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới
WTO, nhiều chế chính sách quản của nước ta ngày càng hoàn thiện hơn
theo hướng tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế cùng phát triển. Các yếu
tố đó tạo cho doanh nghiệp nhiều hội kinh doanh đồng thời nhiều thách
thức mới. Một trong các thách thức đó vấn đề làm thế nào cho doanh
nghiệp thể tồn tại được và ngày càng phát triển trong cơ chế thị trường
cạnh tranh càng gay gắt như hiện nay. Vì vậy doanh nghiệp phải s dụng
hiệu quả các nguồn lực để mang lại lợi nhuận và lợi nhuận tối đa.
thể núi, cỏc doanh nghiệp hay nhà sản xuất hàng hóa sản phẩm thì
tiêu thụ hàng hóa khâu cuối cùng cũng khâu quan trọng của quá trình
sản xuất kinh doanh. Qua tiêu thụ hàng hóa mới thực hiện được giá trị giá
trị sdụng của hàng hoá. Từ đó doanh nghiệp mới khẳng định được vị trí của
mình trong cuộc cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Tiêu thụ nhanh nhiều hàng
hóa trở thành động lực thúc đẩy kinh doanh phát triển, cải tiến kỹ thuật, cải
thiện công tác tổ chức kinh doanh.
Hoạt động tiêu thụ hàng hóa càng mạnh làm cho hoạt động sản xuất kinh
doanh (HéSXKD) lưu thông hàng hóa tăng theo, doanh nghiệp mới thu hồi đ
vốn, thực hiện thăng lao động, tiếp tục quá trình sản xuất tái sản xuất
mở rộng, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Sức tiêu thụ sản phẩm thể hiện uy
tín chất lượng sản phẩm và sự hoàn thiện các hoạt động dịch vụ của doanh
nghiệp nhằm đạt được mục đích cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận.
Luận văn Kế toán tiêu thụ và XĐ KQKD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Kế toán tiêu thụ và XĐ KQKD - Người đăng: thien1981993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Luận văn Kế toán tiêu thụ và XĐ KQKD 9 10 451