Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn kế toán

Được đăng lên bởi nthanhnghia69-gmail-com
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1693 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Vinh Thuận

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Trong điều kiện sản xuất kinh doanh theo c ơ chế thị trường, để tồn tại và phát
triển đòi hỏi người lãnh đạo cần phải có hiểu biết về tổ chức, phối hợp, kiểm tra,
ra quyết định và điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp với mục tiêu là
hướng cho doanh nghiệp hoạt động đạt hiệu quả cao nhất. Để làm được điều đó
các doanh nghiệp cần phải nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu
hướng tác động của từng nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Muốn vậy
ta cần phải làm gì để có được những thông tin hữu ích về họat động kinh doanh
của doanh nghiệp nhằm cung cấp kịp thời để giúp cho các nhà quản trị ra quyết
định đúng. Để giải quyết vấn đề đó chỉ có một cách là thông qua phân tích,
nghiên cứu đánh giá toàn bộ quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp dựa trên số liệu kế toán và tài chính, chỉ có thông qua phân tích
doanh nghiệp mới khai thác hết những khả năng tiềm ẩn của doanh nghiệp chưa
được phát hiện. Qua phân tích hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp mới thấy rõ
nguyên nhân, nguồn gốc của các vấn đề phát sinh và các giải pháp cụ thể để cải
tiến quản lý. Có thể nói việc phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh là
cái nhìn tổng quát về toàn bộ doanh nghiệp cũng như nói lên sự vững vàng của
doanhh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong quá trình hội nhập.
Hiện nay, đất nước ta đang ngày càng phát triển, cụ thể năm 2007 Việt Nam
trở thành thành viên của WTO đã làm cho môi trường kinh doanh của Việt Nam
trở nên náo nhiệt và sôi động hơn nữa. Sự cạnh tranh ngày càng diễn ra gay gắt
không chỉ với các doanh nghiệp trong nước mà còn có sự tham gia của các doanh
nghiệp nước ngoài trong một sân chơi chung, mọi doanh nghiệp đều bình đẳng
như nhau. Vì vậy, nó đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự nổ lực, phấn đấu, cải thiện
tốt hơn để có thể phát triển bền vững. Cũng như, đòi hỏi các doanh nghiệp phải
chủ động kinh doanh hơn và không ngừng đưa ra những biện pháp nhằm nâng
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để tồn tại và phát triển trong tình hình kinh tế
hiện nay. Vì vậy, mà việc phân tích hoạt động kinh doanh là một công việc hết
sức cần thiết giúp cho nhà quản lý có được cơ sở vững chắc trong việc ra quyết
GVHD: NGUYỄN THÚY AN

1

SVTH: VÕ TRẦN PHÚC ANH

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Vinh Thuận

định, cung cấp thông tin, khẳng định vị trí doanh nghiệp trên thương trường, xây
dựng chiến l...
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Vinh Thuận
GVHD: NGUYỄN THÚY AN SVTH: VÕ TRẦN PHÚC ANH
1
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Trong điều kiện sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, để tồn tại và phát
triển đòi hỏi người lãnh đạo cần phải hiểu biết về tổ chức, phối hợp, kiểm tra,
ra quyết định điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp với mục tiêu
hướng cho doanh nghiệp hoạt động đạt hiệu quả cao nhất. Để làm được điều đó
các doanh nghiệp cần phải nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu
hướng tác động của từng nhân tố ảnh ởng đến kết quả kinh doanh. Muốn vậy
ta cần phải làm để có được những thông tin hữu ích về họat động kinh doanh
của doanh nghiệp nhằm cung cấp kịp thời để giúp cho các nhà quản trị ra quyết
định đúng. Để giải quyết vấn đề đó chỉ một cách là thông qua phân tích,
nghiên cứu đánh giá toàn bộ quá trình kết quả hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp dựa trên số liệu kế toán tài chính, chthông qua phân tích
doanh nghiệp mới khai thác hết những khả năng tiềm ẩn của doanh nghiệp chưa
được phát hiện. Qua phân tích hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp mới thấy
nguyên nhân, nguồn gốc của các vấn đề phát sinh và các giải pháp cụ thể để cải
tiến quản lý. Có thể nói việc phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh là
cái nhìn tổng quát về toàn bộ doanh nghiệp cũng như nói lên svững vàng của
doanhh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong quá trình hội nhập.
Hiện nay, đất nước ta đang ngày càng phát triển, cụ thể năm 2007 Việt Nam
trở thành thành viên của WTO đã làm cho môi trường kinh doanh của Việt Nam
trở nên náo nhiệt sôi động hơn nữa. Sự cạnh tranh ngày càng diễn ra gay gắt
không chỉ với các doanh nghiệp trong nước mà còn có sự tham gia của các doanh
nghiệp nước ngoài trong một sân chơi chung, mọi doanh nghiệp đều bình đẳng
như nhau. Vì vậy, nó đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự nổ lực, phấn đấu, cải thiện
tốt hơn để thể phát triển bền vững. Cũng như, đòi hỏi các doanh nghiệp phải
chủ động kinh doanh hơn không ngừng đưa ra những biện pháp nhằm nâng
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để tồn tại và phát triển trong tình hình kinh tế
hiện nay. vy, việc phân tích hoạt động kinh doanh là một công việc hết
sức cần thiết giúp cho nhà quản được sở vững chắc trong việc ra quyết
Luận văn kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn kế toán - Người đăng: nthanhnghia69-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Luận văn kế toán 9 10 883