Ktl-icon-tai-lieu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Được đăng lên bởi Tung Nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những công việc kế toán bán hàng cần làm
Công việc của một kế toán bán hàng
kế toán bán hàng phải áp dụng thành thạo máy tính vào những công việc cụ thể như tạo bảng
hàng hóa, tạo vùng nhập dữ liệu, sử dụng các hàm tính toán..
Cụ thể các công việc của một kế toán bán hàng là như sau:
- Trước tiên cần phải biết cách khai báo mã cho các đối tượng: Khách hàng, mã hàng hóa,...
+ Tạo bảng: Mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ,..., số dư đầu kỳ (các thông tin cần thiết)
+ Mã hàng hóa: Mã hàng hóa, tên hàng hóa, đơn vị,..., số dư đầu kỳ (Các thông tin cần thiết
khác)
+ ... Các mã khác cần khai báo.
Sau khi khai báo xong các vùng, tiến hành đặt tên (Vào Insert/Name/Define....)
- Tạo vùng nhập dữ liệu
Để sử dụng được các mã đã khai báo: sử dụng Data/Validation
(Có thể tạo các sheet khác nhau để nhập số liệu)
- Để tạo phiếu sử dụng hàm vlookup
- Các báo cáo
- Đế có được số dư đầu kỳ, tổng phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ,... sử dụng hàm
sumproduct (tính tổng nhiều điều kiện)
- Sổ tổng hợp: sử dụng duy nhất hàm Sumproduct
Chức năng của kế toán bán hàng
Dưới đây là những chức năng chính của kế toán bán hàng.
- Cập nhật các hoá đơn bán hàng, bao gồm hoá đơn bán hàng hoá và hoá đơn bán dịch
vụ.
- Theo dõi tổng hợp và chi tiết bán hàng ra.
- Theo dõi bán hàng theo bộ phận, cửa hàng, nhân viên bán hàng, theo hợp đồng.
- Tính thuế GTGT của hàng hoá bán ra.
- Phân hệ kế toán bán hàng liên kết số liệu với phân hệ kế toán công nợ phải thu,
kế toán tổng hợp và kế toán hàng tồn kho.
- Theo dõi các khoản phải thu, tình hình thu tiền và tình trạng công nợ của
khách hàng.
- Phân hệ kế toán công nợ phải thu liên kết số liệu với phân hệ kế toán bán hàng, kế toán tiền
mặt, tiền gửi để có thể lên được các báo cáo công nợ và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán
tổng hợp.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN BÁN HÀNG - Trang 2
MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN BÁN HÀNG - Người đăng: Tung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN BÁN HÀNG 9 10 644