Ktl-icon-tai-lieu

mô tả công việc kế toán công nợ

Được đăng lên bởi Tung Nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
các việc cần làm của kế toán công nợ
Công việc của kế toán công nợ
Tùy từng hình thức kinh doanh của doanh nghiệp nhân sự kế toán trong doanh nghiệp đó cũng
những đặc thù riêng. dụ đối với những công ty nhiều đối tác, quan hệ khách hàng rộng thì phải cần
thêm một kế toán công nợ. Kế toán ng nợ sẽtrách nhiệm quản lý toàn bộ công nợ của công ty. Dưới
đây là đoạn mô tả công việc và quy trình làm việc cụ thể của kế toán công nợ trong doanh nghiệp.
1. Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận:
Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán.
Thêm mã khách hàng, mã nhà cung cấp mới vào Solomon đối với các khách hàng mới
Sửa mã trên đối với khách hàng, nhà cung cấp có sự chuyển nhượng hoặc thay đổi
Vào hợp đồng trong Phần mềm quản Tài chính Kế toán để theo dõi theo từng hợp đồng của từng
khách hàng
2. Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp
3. Xác nhận (Release) hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán
4. Kiểm tra công nợ:
Khách hàng mua hàng theo từng đề nghị dựa trên hợp đồng nguyên tắc bán hàng đã ký, kiểm tra giá trị
hàng khách hàng muốn mua, hạn mứcn dụng thời hạn thanh toán công ty chấp nhận cho từng
khách hàng.
Khách hàng mua hàng theo hợp đồng kinh tế đã ký, kiểm tra về số lượng hàng, chủng loại hàng hoá, phụ
kiện đi kèm, giá bán, thời hạn thanh toán.
Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách ng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số
tiền đã quá hạn, báo cho bộ phận bán hàng, cán bộ thu nợ và cán bộ quản lý cấp trên
Kiểm tra chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải
trả, hạn thanh toán, số tiền nợ q hạn, số tiền PP báo cho các bộ phận mua hàng cán bộ quản cấp
trên
5. Liên lạc thường xuyên với các bộ phận/ Cán bộ quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng.
6. Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá
đơn bán hàng.
7. Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ trong và ngoài nước của các bộ phận.
8. Đôn đốc trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước
cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ
9. Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các Chi nhánh/công ty
10. Định kỳ làm xác nhận công nợ với các chi nhánh/công ty
11. Lập bút toán điều chỉnh tỷ giá và các điều chỉnh liên quan của các bộ phận, khách hàng, nhà cung cấp
12. Kiểm tra báo cáo công nợ trên soft.
13. Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt
14. Lập thông báo thanh toán công nợ
15. Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ.
16. Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp.
17. Công nợ tạm ứng của cán bộ công ty/CN:
Hàng ngày, theo dõi hạn thanh toán tạmng nhắc thanh toán khi đến hạn chi tiết theo từng đối tượng,
bộ phận
Hàng tuần, thông báo danh sách tạm ứng chung danh sách tạm ứng từng lần quá hạn đến từng đối
tượng, bộ phận.
Cuối năm, xác nhận nợ các khoản tạm ứng với từng cán bộ, bộ phận.
18. Công nợ ủy thác:
mô tả công việc kế toán công nợ - Trang 2
mô tả công việc kế toán công nợ - Người đăng: Tung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
mô tả công việc kế toán công nợ 9 10 735