Ktl-icon-tai-lieu

mô tả công việc kế toán thu chi

Được đăng lên bởi Tung Nguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
công việc kế toán thu chi
Công việc của kế toán thu chi
Có thể liệt kê một cách tóm tắt các yêu cầu đối với một kế toán thu chi như sau : Kế toán thu chi cần cập
nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thu chi tồn quỹ tiền mặt vào sổ quỹ và báo cáo khi cần cho ban giám đốc, kế
toán trưởng, và thực hiện đúng quy định về trách nhiệm và quản lý quỹ tiền mặt đã nêu trên. Để tìm hiểu rõ
hơn về các trách nhiệm và quyền hạn của một kế toán thu chi mời bạn đọc theo dõi qua bài viết dưới đây:
Trách nhiệm thu chi tiền mặt:
Mọi khoản thu chi phát sinh phải được thực hiện trong quy định của công ty, quỹ tiền mặt chứng từ. Khi nhận
được phiếu thu, phiếu chi, kèm theo chứng từ gốc do nhân viên kế toán lập, kế toán thu chi cần thực hiện những
công việc được mô tả như sau:
Kiểm tra số tiền trên Phiếu Thu , Phiếu Chi với chứng từ gốc.
Kiểm tra nội dung ghi trên Phiếu Thu , Phiếu Chi có phù hợp với chứng từ gốc
Kiểm tra ngày , tháng lập Phiếu Thu – Phiếu Chi và Chữ ký của người có thẩm quyền.
Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.
Cho người nộp tiền hoặc nhận tiền ký vào Phiếu Thu hoặc Chi .
Kế toán thu chi cần ký vào Phiếu Thu hoặc Chi và giao cho khách hàng 1 liên
Sau đó kế toán thu chi căn cứ vào Phiếu Thu hoặc Chi ghi vào Sổ Quỹ ( viết tay )
Cuối cùng ,kế toán thu chi chuyển giao 2 liên còn lại của Phiếu Thu hoặc Chi cho Kế Toán
Khi chi tạm ứng , trường hợp này do kế toán thu chi theo dõi và ghi vào Sổ quỹ tiền mặt và viết tay.
Chi theo số tiền trên Phiếu nhận tạm ứng do người xin tạm ứng lập và phụ trách cơ sở duyệt
Lưu giữ Phiếu tạm ứng đầy đchữ của phụ trách sở , người nhận tạm ứng kế toán thu chi .
Trực tiếp theo dõi công nợ tạm ứng
Khi người nhận tạm ứng thanh toán , cũng cho ký vào phần quy định trên Phiếu và ghi rõ dư nợ còn lại . Kế
toán thu chi thu tiền tạm ứng vào Sổ quỹ tiền mặt viết tay
Khi phần tạm ứng được thanh toán đợt cuối , lúc đó Kế toán mới lập Phiếu chi chính thức để vào Sổ quỹ
tiền mặt trên máy và kế toán thu chi tính toán số chênh lệch để thu thêm hoặc chi ra
Đối tượng xin tạm ứng phải là CNV tại cơ sở và thời gian thanh toán tạm ứng tối đa 1 tuần
Trách nhiệm quản lý quỹ tiền mặt
Tiền mặt tồn quỹ phải được lưu giữ tại két , không được để nhiều nơi hoặc mang ra khỏi sở . Không
được để tiền của cá nhân vào trong két
Tiền mặt tồn quỹ phải được sắp xếp theo loại giấy bạc và được kiểm lại cuối ngày
Cuối ngày in Sổ quỹ trên máy và lấy đầy đủ chữ ký
Hằng ngày , Kế Toán cùng kiểm kê quỹ tiền mặt và đối chiếu sổ sách , ký vào sổ Quỹ ( viết tay và bản in )
Khóa Sổ và niêm két trước khi ra về
Quyền hạn của kế toán thu chi
Kế toán thu chi có quyền yêu cầu KTCS đối chiếu kịp thời số liệu trên Sổ quỹ tiền mặt và Sổ sách Kế toán ,
cũng như kiểm kê đột xuất khi cần .
Kế toán thu chi được phụ trách cơ sở và các bộ phận có liên quan tại Cơ sở.
Khi phát hiện vụ việc ảnh hưởng thiệt hại đến Tiền mặt, kế toán thu chi quyền báo cáo trực tiếp với
phụ trách cơ sở
mô tả công việc kế toán thu chi - Người đăng: Tung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
mô tả công việc kế toán thu chi 9 10 808