Ktl-icon-tai-lieu

mô tả công việc kế toán thuế

Được đăng lên bởi Tung Nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 1 lần
việc của kế toán thuế
Công việc của kế toán thuế
Bạn được nhận vào làm Kế toán cho một công ty mi thành lập, quy nhỏ, công ty không
nhiều nhân viên nên bạn phải làm hầu hết các công việc. Từ thu chi, nhập xuất, giao dịch ngân
hàng, đến báo cáo thuế hàng tháng, thậm t những việc không tên, nhưng bạn lại là người
chưa có nhiều kinh nghiệm vàvẻ bạn đang thiếu tự tin? Bạn hãy yên tâm tham khảo nội dung
dưới đây. Chúng tôi chia sẻ với bạn công việc của một kế toán thuế hàng tháng phải làm gì?
Quý, năm phải làm những gì...?
I/ Công việc hàng tháng
1/ Thuế môn bài
- Mẫu tờ khai 01/MBAI (theo thông 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, hiệu lựu từ ngày
20/12/2013)
- Kèm theo giấy nộp tiền vào ngân sách mẫu C1-02/NS (Theo TT số 08/2013/TT-BTC ngày
10/01/2013)
- Tờ khai tính thuế môn bài thuế môn bài chỉ phải lập nộp 1 lần trong năm (nếu không
thay đổi về vốn điều lệ). Trường hợp có thay đổi vốn điều lệ thì cần lập lại tờ khai môn bài mới.
- Trường hợp người nộp thuế đang kinh doanh, thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất
ngày 30 tháng 1 của năm đó.
- Trường hợp người nộp thuế hoặc đơn vị trực thuộc của người nộp thuế bắt đầu kinh doanh,
thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất ngày cuối cùng của tháng bt đầu hoạt động
kinh doanh
Biểu thuế môn bài với các tổ chức được áp dụng biểu thuế sau:
BẬC THUẾ MÔN BÀI VỐN ĐĂNG KÝ MỨC THUẾ MÔN BÀI CẢ NĂM
Bậc 1 Trên 10 tỷ 3.000.000
Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000
mô tả công việc kế toán thuế - Trang 2
mô tả công việc kế toán thuế - Người đăng: Tung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
mô tả công việc kế toán thuế 9 10 476