Ktl-icon-tai-lieu

MÔN KẾ TOÁN THUẾ THUẾ XUAT NHAP KHAU

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 633 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
Bài 1:Tính thuế XNK của công ty kinh doanh XNK như sau:
1. Trực tiếp XK lô hàng gồm 500spA, hợp đồng giá FOB là 10 USD/sp. Tỷ giá tính thuế là
2.

18.000đ/USD
Nhận nhập khẩu ủy thác lô hàng B theo tổng giá trị mua với giá CIF là 30.000USD. Tỷ giá

3.

tính thuế là 18.500đ/USD
Nhập khẩu 5.000 spC. Giá hợp đồng theo giá FOB là 8 USD/sp. Phí vận chuyển và bảo

4.

hiểm quốc tế là 2 USD/sp. Tỷ giá tính thuế là 18.000đ/USD
Trực tiếp XK 10.000 spD theo điều kiện CIF là 5USD/sp. Phí vận chuyển và bảo hiểm

5.

quốc tế là 5.000đ/sp. Tỷ giá tính thuế là 16.500đ/USD
Nhập khẩu NVL E để gia công cho phía nước ngoài theo hợp đồng gia công đã ký, trị giá
lô hàng theo điều kiện CIF quy ra tiền VN là 300.000.000đ
Biết rằng thuế XNK spA là 2%, sp B và E là 10%, sp C là 15%, sp D là 2%

BÀI GIẢI:
Số thuế mà doanh nghiệp phải nộp là:
- NV1: xuất khẩu 500 sp A
Số thuế phải nộp = 500 x 1.800 x 10 x 2% = 1.800.000 đ
- NV2: Nhập khẩu lô hàng B
Số thuế phải nộp = 30.000 X 18.500 X10% = 55.500.000 đ
-NV3: Nhập khẩu 5000sp C
Số thuế phải nộp = 5.000 x ( 8 + 2) x 18.000 x 15% = 135.000.000đ
NV4: Xuất khẩu 10000 sp D
Số thuế phải nộp = 10.000 x ( 5 x 16.500 – 500) x 2% = 15.500.000đ
NV5: NVL E được miễn thuế.
Vậy: Tổng số thuế XK phải nộp là:
1.800.000 + 15.500.000 = 17.300.000đ
Tổng số thuế NK phải nộp là:
55.500.000 + 135.000.000 = 190.500.000đ
Bài 2:
1.

Nhập khẩu 3 lô hàng xuất xứ tại Mỹ, cả 3 lô hàng mua theo điều kiện FOB. Tổng chi phi

2.

chuyên chở cho 3 lô hàng từ Mỹ tới VN là 10.000 USD
- Lô hàng A có tổng trị giá 18.000 USD, mua bảo hiểm là 2% giá FOB
- Lô hàng B gồm 15.000 sp, đơn giá 5USD/sp,mua bảo hiểm là 1,5% giá FOB
- Lô hàng C gồm 2.000 sp, đơn giá 100USD/sp,mua bảo hiểm là 1% giá FOB
Công ty ký hợp đồng gia công cho nước ngoài, theo hợp đồng công ty NK 50.000kg nguyên
liệu theo giá CIF quy ra tiền VN là 20.000đ/kg
1

Theo định mức được giao thì phía VN phải hoàn thành 5.000sp từ nguyên liệu trên. Tuy nhiên
khi giao hàng có 1.000sp không đạt yêu cầu chất lượng nên bị trả lại và phải tiêu dung nội địa
với giá bán chưa thuế GTGT là 300.000đ/sp
Yêu cầu: Hãy tính thuế XNK, GTGT mà DN phải nộp. Biết rằng thuế XNK spA là 10%, B là
15%, C là 12%. Nguyên liệu 10%, thành phẩm 2%, thuế GTGT 10%, tỷ giá 1USD = 20.000đ
Bài giải:
1.
* Lô hàng A
- Gía FOB
18.000 x 20.000 x 10.000 x 20.000
= 12.286.689 đ
[18.000 x (15.000 x 5) + (2.000 x 100)] x 20.000
- Phí báo hiểm: IA = 36.000.000 x 2% = 7.200.000 đ
- Phí vận chuyển: 18.000 x 20.000 = 360.000.000đ
Giá tính...
THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
Bài 1:Tính thuế XNK của công ty kinh doanh XNK như sau:
1. Trực tiếp XK lô hàng gồm 500spA, hợp đồng giá FOB là 10 USD/sp. Tỷ giá tính thuế là
18.000đ/USD
2. Nhận nhập khẩu ủy thác lô hàng B theo tổng giá trị mua với giá CIF là 30.000USD. Tỷ giá
tính thuế là 18.500đ/USD
3. Nhập khẩu 5.000 spC. Giá hợp đồng theo giá FOB là 8 USD/sp. Phí vận chuyển và bảo
hiểm quốc tế là 2 USD/sp. Tỷ giá tính thuế là 18.000đ/USD
4. Trực tiếp XK 10.000 spD theo điều kiện CIF là 5USD/sp. Phí vận chuyển và bảo hiểm
quốc tế là 5.000đ/sp. Tỷ giá tính thuế là 16.500đ/USD
5. Nhập khẩu NVL E để gia công cho phía nước ngoài theo hợp đồng gia công đã ký, trị giá
lô hàng theo điều kiện CIF quy ra tiền VN là 300.000.000đ
Biết rằng thuế XNK spA là 2%, sp B và E là 10%, sp C là 15%, sp D là 2%
BÀI GIẢI:
Số thuế mà doanh nghiệp phải nộp là:
- NV1: xuất khẩu 500 sp A
Số thuế phải nộp = 500 x 1.800 x 10 x 2% = 1.800.000 đ
- NV2: Nhập khẩu lô hàng B
Số thuế phải nộp = 30.000 X 18.500 X10% = 55.500.000 đ
-NV3: Nhập khẩu 5000sp C
Số thuế phải nộp = 5.000 x ( 8 + 2) x 18.000 x 15% = 135.000.000đ
NV4: Xuất khẩu 10000 sp D
Số thuế phải nộp = 10.000 x ( 5 x 16.500 – 500) x 2% = 15.500.000đ
NV5: NVL E được miễn thuế.
Vậy: Tổng số thuế XK phải nộp là:
1.800.000 + 15.500.000 = 17.300.000đ
Tổng số thuế NK phải nộp là:
55.500.000 + 135.000.000 = 190.500.000đ
Bài 2:
1. Nhập khẩu 3 lô hàng xuất xứ tại Mỹ, cả 3 lô hàng mua theo điều kiện FOB. Tổng chi phi
chuyên chở cho 3 lô hàng từ Mỹ tới VN là 10.000 USD
- Lô hàng A có tổng trị giá 18.000 USD, mua bảo hiểm là 2% giá FOB
- Lô hàng B gồm 15.000 sp, đơn giá 5USD/sp,mua bảo hiểm là 1,5% giá FOB
- Lô hàng C gồm 2.000 sp, đơn giá 100USD/sp,mua bảo hiểm là 1% giá FOB
2. Công ty ký hợp đồng gia công cho nước ngoài, theo hợp đồng công ty NK 50.000kg nguyên
liệu theo giá CIF quy ra tiền VN là 20.000đ/kg
1
MÔN KẾ TOÁN THUẾ THUẾ XUAT NHAP KHAU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔN KẾ TOÁN THUẾ THUẾ XUAT NHAP KHAU - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
MÔN KẾ TOÁN THUẾ THUẾ XUAT NHAP KHAU 9 10 987