Ktl-icon-tai-lieu

MỘT VÀI MẸO NHỎ TRONG EXCEL

Được đăng lên bởi phong1205a
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 743 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT VÀI MẸO NHỎ TRONG EXCEL

1. Trong Excel có làm được hình ẩn đằng sau trang văn bản ( watermark )
như ở trong Word có được không ?
Trong Excel chức năng Watermark là không sẵn sàng nhưng bạn cũng có thể
làm như sau
1.Bấm menu View --> bấm chọn Header and Footer
2.Hộp Page Setup mở ra --> bạn bấm chọn Custom Header hoặc Custom Footer
--> bạn có thể bấm trong một trong ba phần
Left section, Center section, hoặc Right section
3.Bạn bấm nút Insert Picture ( nút thứ hai từ bên phải sang ), để chèn hình ảnh
bạn muốn đưa
4.Bấm Format Picture - nút cuối cùng trong dãy nút ở Footer hoặc Header -->
cửa sổ Format Picture mở ra --> chọn tab Size - để thay đổi kích thước bức
hình .
2. Tôi muốn khi mở chương trình EXCEL thì có sẵn font của tôi ,ví dụ :
VnTime .
1.Bấm menu Tools --> chọn Options
2.Cửa sổ Options mở ra --> chọn tab General --> chọn font mà bạn muốn ở
phần Standard Font --> bấm OK --> bấm OK
3.Thoát khỏi EXCEL và vào lại
3. Khi lưu file trong EXCEL bao giờ file đó cũng nằm trong thư mục
My Document , tôi muốn tự động lưu trong thư mục khác thì làm như thế
nào ?
1.Bấm menu Tools --> chọn Options
2.Cửa sổ Options mở ra --> chọn tab General --> bạn thay đổi ở
Default file location thư mục của bạn muốn --> bấm OK
4. Khi ở ô công thức , tôi muốn nó hiện công thức mà không hiện kết
quả , đồng thời tham chiếu vào những ô liên quan để tiện theo dõi thì làm
như thế nào ?
Bạn bấm tổ hợp phím CTRL + ` ( bên trái phím số 1 )
5. Trong Excel đáng lẽ là những cột A,B,C... thì lại là cột 1,2,3 ... Tôi muốn
chuyển số 1,2,3 trở về thành A,B,C... như cũ
1.Bấm menu Tools --> chọn Options
2.Cửa sổ Options mở ra --> chọn tab General --> bỏ đánh dấu tích tại ô
R1C1 reference style bấm OK
6. Tôi muốn copy từ Excel sang Word nhưng vẫn muốn giữ lại tất cả kiểu

dáng của nó .
1. Đánh dấu những phần mà bạn muốn copy trong Excel
2. Mở sang Word --> chọn menu Edit --> chọn Paste Special
3. Chọn Microsoft Excel Worksheet Object hoặc Formatted Text --> bấm OK
7. Tạo văn bản thẳng đứng trong Excel .
1. Chọn các vùng ( Cells ) mà bạn muốn tạo văn bản thẳng đứng
2. Bấm chuột phải vào khu vực đó --> chọn Format Cells --> chọn tab Alignment
3. Tại phần Orientation --> gõ 90 ở phần Degree
4. Tại phần Text Control --> lựa chọn đánh dấu tích tại phần Merge cells --> bấm
OK.
8. Tôi muốn đánh số trang trong Excel , nhưng lại muốn nó hiển thị
là Trang 1 , Trang 2 .... chứ không muốn hiển thị là Page 1 , Page 2.....
Tôi sẽ hướng dẫn bạn đặt số trang ví dụ ở góc dưới cùng như sau
1.Bấm menu File ...
MỘT VÀI MẸO NHỎ TRONG EXCEL
1. Trong Excel có làm được hình ẩn đằng sau trang văn bản ( watermark )
như ở trong Word có được không ?
Trong Excel chức năng Watermark là không sẵn sàng nhưng bạn cũng có thể
làm như sau
1.Bấm menu View --> bấm chọn Header and Footer
2.Hộp Page Setup mở ra --> bạn bấm chọn Custom Header hoặc Custom Footer
--> bạn có thể bấm trong một trong ba phần
Left section, Center section, hoặc Right section
3.Bạn bấm nút Insert Picture ( nút thứ hai từ bên phải sang ), để chèn hình ảnh
bạn muốn đưa
4.Bấm Format Picture - nút cuối cùng trong dãy nút ở Footer hoặc Header -->
cửa sổ Format Picture mở ra --> chọn tab Size - để thay đổi kích thước bức
hình .
2. Tôi muốn khi mở chương trình EXCEL thì có sẵn font của tôi ,ví dụ :
VnTime .
1.Bấm menu Tools --> chọn Options
2.Cửa sổ Options mở ra --> chọn tab General --> chọn font mà bạn muốn ở
phần Standard Font --> bấm OK --> bấm OK
3.Thoát khỏi EXCEL và vào lại
3. Khi lưu file trong EXCEL bao giờ file đó cũng nằm trong thư mục
My Document , tôi muốn tự động lưu trong thư mục khác thì làm như thế
nào ?
1.Bấm menu Tools --> chọn Options
2.Cửa sổ Options mở ra --> chọn tab General --> bạn thay đổi ở
Default file location thư mục của bạn muốn --> bấm OK
4. Khi ở ô công thức , tôi muốn nó hiện công thức mà không hiện kết
quả , đồng thời tham chiếu vào những ô liên quan để tiện theo dõi thì làm
như thế nào ?
Bạn bấm tổ hợp phím CTRL + ` ( bên trái phím số 1 )
5. Trong Excel đáng lẽ là những cột A,B,C... thì lại là cột 1,2,3 ... Tôi muốn
chuyển số 1,2,3 trở về thành A,B,C... như cũ
1.Bấm menu Tools --> chọn Options
2.Cửa sổ Options mở ra --> chọn tab General --> bỏ đánh dấu tích tại ô
R1C1 reference style bấm OK
6. Tôi muốn copy từ Excel sang Word nhưng vẫn muốn giữ lại tất cả kiểu
MỘT VÀI MẸO NHỎ TRONG EXCEL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT VÀI MẸO NHỎ TRONG EXCEL - Người đăng: phong1205a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
MỘT VÀI MẸO NHỎ TRONG EXCEL 9 10 310