Ktl-icon-tai-lieu

nghiệp vụ kế toán

Được đăng lên bởi Thành
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1654 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L ỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập, nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ kế toán, em đã
được các thầy giáo, cô giáo quan tâm giúp đỡ, nhiệt tình giảng dạy, trang bị cho
em những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kế toán. Tuy nhiên, để làm tốt công tác
rất cần những kiến thức thực tế, quá trình thực tập tại Công ty TNHH may
MINH ANH đã giúp em bổ sung một cách hoàn chỉnh cho những kiến thức mà
mình đã được học ở nhà trường.
Với sự giúp đỡ của ban Giám đốc Công ty và phòng kế toán đã tạo điều
kiện cho em nắm bắt tìm hiểu thực tế, củng cố và hoàn thiện kiến thức của mình
về công tác kế toán nói chung, công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản
phẩm nói riêng.
Do thời gian thực tập không nhiều, kinh nghiệm còn thiếu nên em chỉ
tìm hiểu đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, tình hình kinh doanh và phương pháp
kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở những điểm chung nhất.
Là một sinh viên mới tiếp cận thực tế còn thiếu kinh nghiệm nên báo
cáo của em không thể tránh khỏi có những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý
của các thầy, cô và các anh, chị trong phòng kế toán Công ty để bài báo cáo của
em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn quý Công ty, cô giáo Doãn Thị Kim Tuyến,
các thầy giáo, cô giáo trên khoa Kinh tế cùng toàn thể các anh chị trong phòng
kế toán đã giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại công ty.
Ngày 10 tháng 12 năm 2011
Học sinh
Lưu Thị Xim

MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.............................................................................................................1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài:...................................................................................................1
1.2.Thời gian thưc tập:............................................................................................................1
PHẦN II......................................................................................................................................2
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM................................................................................................................................2
2.1 Một số khái niệm chung vế chi phí sản suất và giá thành sản phẩm.................................2
2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm....................................................2
2.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành.....................2
2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
L ỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập, nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ kế toán, em đã
được các thầy giáo, giáo quan tâm giúp đỡ, nhiệt tình giảng dạy, trang bị cho
em những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kế toán. Tuy nhiên, để làm tốt công tác
rất cần những kiến thức thực tế, quá trình thực tập tại Công ty TNHH may
MINH ANH đã giúp em bổ sung một cách hoàn chỉnh cho những kiến thức
mình đã được học ở nhà trường.
Với sự giúp đỡ của ban Giám đốc Công ty và phòng kế toán đã tạo điều
kiện cho em nắm bắt tìm hiểu thực tế, củng cố hoàn thiện kiến thức của mình
về công tác kế toán nói chung, công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản
phẩm nói riêng.
Do thời gian thực tập không nhiều, kinh nghiệm còn thiếu nên em chỉ
tìm hiểu đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, tình hình kinh doanh và phương pháp
kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở những điểm chung nhất.
một sinh viên mới tiếp cận thực tế còn thiếu kinh nghiệm nên báo
cáo của em không thể tránh khỏi có những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý
của các thầy, các anh, chị trong phòng kế toán Công ty để bài báo cáo của
em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn quý Công ty,giáo Doãn Thị Kim Tuyến,
các thầy giáo, giáo trên khoa Kinh tế cùng toàn thể các anh chị trong phòng
kế toán đã giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại công ty.
Ngày 10 tháng 12 năm 2011
Hc sinh
Lưu Th Xim
nghiệp vụ kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghiệp vụ kế toán - Người đăng: Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
nghiệp vụ kế toán 9 10 880