Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi minhduyen2411
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Đặt vấn đề
Nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận là những nguyên tắc cơ
bảnnhất mà người học và hành nghề kế toán phải nắm vững ngay từ khi bước
vào nămthứ nhất của ngành học Kế toán tại các trường Đại học, Cao đẳng và
những nguyên tắc đó sẽđồng hành với sinh viên trong suốt quá trình học và mãi
về sau khi đã ra trườngvà đi làm. Chính vì thế, sinh viên cần nắm vững các
nguyên tắc kế toán đó. Hiệnnay ở các trường Đại học, Cao đẳng chủ yếu thực
hiện chương trình học theo họcchế tín chỉ, người học chủ động học là chính,
người dạy chỉ đóng vai trò hướngdẫn phương pháp và kiểm tra kiến thức thu
nhận được của người học vì thế thờigian tự nghiên cứu của sinh viên tăng lên và
thời gian học trên lớp rút ngắnlại. Điều này đã phần nào gây khó khăn cho sinh
viên năm nhất khi tiếp xúc vớicác nguyên tắc kế toán khá trừu tượng và khó
hiểu. Chính vì thế, bài viết bànvề hai trong số các nguyên tắc kế toán được xem
là khó hiểu đối với đa số sinhviên đó là nguyên tắc phù hợp và nguyên tắc cơ sở
dồn tích nhằm giúp sinh viên dễhiểu và vận dụng một cách tốt nhất trong
chương trình học chuyên ngành Kế toán.
2. Nguyên tắc cơ sở dồn tích
Theo chuẩn mực kế toán số 01 – Chuẩn mực chung, nguyên tắc cơ sởdồn
tích được định nghĩa như sau: “Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của
doanhnghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh
thu, chiphí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào
thờiđiểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền. Báo cáo tài
chínhlập trên cơ sở dồn tích phản ảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp
trong quákhứ, hiện tại và tương lai”.
Lý giải ý đầu tiên trong khái niệm nguyên tắc cơ sở dồn tích: “Mọinghiệp
vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phảitrả, nguồn
vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thờiđiểm phát
sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiềnhoặc tương
đương tiền…”. Điểm đầu tiên cần xác định đó là ghi sổ kế toán tạithời điểm
phát sinh, điểm này quy định cho thời điểm ghi nhận Tài sản, nợ phảitrả, nguồn
vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, có nghĩa là trên sổ sách kế toántất cả các tài
khoản từ loại 1 đến loại 8 đều được xác định thời gian ghi nhậntheo nguyên tắc
cơ sở dồn tích.
Điểm lưu ý tiếp theo trong nguyên tắc này chính là sự khác biệtgiữa
nguyên tắc cơ sở dồn tích và nguyên tắc cơ sở tiền, chuẩn mực nhấn mạnhviệc
ghi nhận các khoản mục trên không căn cứ vào thời điểm thu hoặc thực tếthu
hoặc thực tế chi tiền h...
1. Đặt vấn đề
Nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận là những nguyên tắc
bảnnhất người học hành nghề kế toán phải nắm vững ngay từ khi bước
vào nămthứ nhất của ngành học Kế toán tại các trường Đại học, Cao đẳng và
những nguyên tắc đó sẽđồng hành với sinh viên trong suốt quá trình học và mãi
về sau khi đã ra trườngvà đi làm. Chính thế, sinh viên cần nắm vững các
nguyên tắc kế toán đó. Hiệnnay các trường Đại học, Cao đẳng chủ yếu thực
hiện chương trình học theo họcchế tín chỉ, người học chủ động học chính,
người dạy chỉ đóng vai t hướngdẫn phương pháp và kiểm tra kiến thức thu
nhận được của người học vì thế thờigian tự nghiên cứu của sinh viên tăng lên và
thời gian học trên lớp rút ngắnlại. Điều này đã phần nào gây kkhăn cho sinh
viên năm nhất khi tiếp xúc vớicác nguyên tắc kế toán khá trừu tượng khó
hiểu. Chính vì thế, bài viết bànvề hai trong số các nguyên tắc kế toán được xem
là khó hiểu đối với đa số sinhviên đó là nguyên tắc phù hợp và nguyên tắc cơ sở
dồn tích nhằm giúp sinh viên dễhiểu và vận dụng một cách tốt nhất trong
chương trình học chuyên ngành Kế toán.
2. Nguyên tắc cơ sở dồn tích
Theo chuẩn mực kế toán số 01 – Chuẩn mực chung, nguyên tắc cơ sởdồn
tích được định nghĩa như sau: “Mọi nghiệp v kinh tế, tài chính của
doanhnghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ s hữu, doanh
thu, chiphí phải được ghi s kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào
thờiđiểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền. Báo cáo tài
chínhlập trên sở dồn tích phản ảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp
trong quákhứ, hiện tại và tương lai”.
Lý giải ý đầu tiên trong khái niệm nguyên tắc cơ sở dồn tích: “Mọinghiệp
vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nphảitrả, nguồn
vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi pphải được ghi sổ kế toán vào thờiđiểm phát
sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiềnhoặc tương
đương tiền…”. Điểm đầu tiên cần xác định đó ghi s kế toán tạithời điểm
phát sinh, điểm này quy định cho thời điểm ghi nhận Tài sản, nợ phảitrả, nguồn
vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, có nghĩa là trên sổ sách kế tntất cả các tài
khoản từ loại 1 đến loại 8 đều được xác định thời gian ghi nhậntheo nguyên tắc
cơ sở dồn tích.
Điểm lưu ý tiếp theo trong nguyên tắc này chính sự khác biệtgiữa
nguyên tắc cơ sở dồn tích nguyên tắc s tiền, chuẩn mực nhấn mạnhviệc
ghi nhận các khoản mục trên không căn cứ vào thời điểm thu hoặc thực tếthu
hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền, trong khi dó nguyên tắc cơ sởtiền
lại ghi nhận dựa trên giá trị thực thu – thực chi, chính vì vậy sự khácbiệt xảy ra
những tài sản, nguồn vốn phát sinh nhưng chưa thu tiền đó cáckhoản vốn
Nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý kế toán - Người đăng: minhduyen2411
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nguyên lý kế toán 9 10 95