Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giảng Viên

E-mail: ledoanminhduc@vnn.vn

Mục tiêu của học phần đối với
ngành Quản lý công nghiệp
- Hiểu được các nguyên tắc kế toán, phương pháp ghi chép kế toán và
cách cung cung cấp thông tin tài chính.
- Sử dụng thông tin kế toán để lập các mục tiêu cho doanh nghiệp, đánh
giá quá trình thực hiện mục tiêu đó và điều chỉnh các hoạt động sao cho
có hiệu quả nhất.
Thông tin kế toán giúp các nhà quản lý trả lời các câu hỏi:
+ Tiềm lực (tài sản) của doanh nghiệp như thế nào?
+ Công nợ của doanh nghiệp ra sao?
+ Doanh nghiệp làm ăn có lãi hay lỗ, lãi lỗ là bao nhiêu?
+ Hàng hóa tồn kho như vậy có quá nhiều hay ít?
+ Khả năng thu hồi các khoản nợ như thế nào?
+ Doanh nghiệp có khả năng trả nợ hay không?
+ Doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô hay giới thiệu thêm sản phẩm
mới?
+ Giá thành sản xuất như thế nào, có thể tăng hoặc giảm giá thành hay
không? có thể tăng hoặc giảm giá bán không?

2

Cách đánh giá kết quả học tập

* Điểm quá trình
- Kiểm tra;
- Chuyên cần;
- Phát biểu ý kiến, thảo luận.
* Thi

3

Gợi ý cách học tập

* Đọc trước bài giảng
* Đọc trước tài liệu tham khảo khác
* Lên lớp thảo luận, làm bài tập
* Về nhà đọc lại bài, làm bài tập
* Tìm thông tin Internet
- E-learning
- Trang Web
+ Bộ tài chính
+ Web kế toán
+ Khác
4

Kết cấu học phần
1

Một số vấn đề chung về kế toán
Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả KD

3

Tài khoản và kế toán kép
Tính giá các đối tượng kế toán

5

4

Chứng từ - kiểm kê
Kế toán quá trình SXKD chủ yếu trong DN

7

2

6

Sổ kế toán - hình thức kế toán

5

VII. Sổ kế toán và hình thức kế toán

30

VII. Sổ kế toán và hình thức kế toán

31

...
Gi ng Viên
E-mail: ledoanminhduc@vnn.vn
Nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý kế toán - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nguyên lý kế toán 9 10 449