Ktl-icon-tai-lieu

Những vấn đề chung về kế toán

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công
việc

Kỹ
thuật

Khoa
học

(1) Theo luật kế toán :

Kế toán là việc thu thập, xử lý,
kiểm tra, phân tích và cung cấp
thông tin kinh tế, tài chính hình thức
•Giá trị,
•Hiện vật
•Thời gian lao động

Là vốn của các chủ sở hữu, các nhà
đầu tư đóng góp mà Doanh nghiệp
không phải cam kết thanh toán.
Vốn chủ sở hữu bao gồm :
•Nguồn vốn kinh doanh
•Lợi nhuận chưa phân phối
•Quỹ đầu tư phát triển
•Quỹ dự phòng tài chính

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những vấn đề chung về kế toán - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Những vấn đề chung về kế toán 9 10 661