Ktl-icon-tai-lieu

NHỮNG VƯỚNG MẮC KHÓ KHĂN TÍNH VÀ THU NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Được đăng lên bởi ketoanckt91
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 838 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN


TIỂU LUẬN
MÔN HỌC: THUẾ
ĐỀ TÀI: NHỮNG VƯỚNG MẮC KHÓ KHĂN TÍNH
VÀ THU NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Giáo viên hướng dẫn: Trần Thị Thùy Anh
Sinh viên thực hiện: Lê Khánh Linh
Lớp: CKT 9/1

Thành phố Hồ Chí Minh – 2014

MỤC LỤC
1. Lời mở đầu.................................................................................................................3
2. Tổng quan thuế thu nhập cá nhân
2.1 Khái niệm........................................................................................................4
2.2 Đặc điểm.........................................................................................................4
2.3 Vai trò.............................................................................................................4
2.4 Cách tính thuế.................................................................................................4
3. Những vướng mắc, khó khăn.....................................................................................7
4. Giải pháp....................................................................................................................8
5. Kết luận......................................................................................................................9

2

LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam đang đi trên con đường đổi mới và hội nhập với nền kinh tế thế giới.
Những quy luật kinh tế khách quan và tất yếu đang từng giờ, từng phút điều chỉnh nền
kinh tế toàn cầu, nền kinh tế của từng khu vực, từng quốc gia và bản thân mỗi chúng ta.
Quá trình mở cửa, hội nhập kinh tế trong khu vực tiến đến toàn cầu hoá nền kinh tế đang
dần chứng tỏ là một quy luật của loài người tiến bộ. Để bắt kịp với quá trình này thì mỗi
quốc gia phải liên tục có những cải cách nhằm làm phù hợp và thích nghi với môi trường
bên ngoài. Trong công cuộc cải cách đó, cải cách về thuế luôn đươc các quốc gia chú
trọng.
Đối với Việt Nam trong thời gian tới sau khi Việt Nam được gia nhập WTO thì
những biến đổi về cơ cấu thuế và nguồn thu ngân sách sẽ là một điều không thể tránh khỏi.
Thuế là một vấn đề nhạy cảm ở khắp mọi nơi trên thế giới không riêng gì Việt Nam, thế
nhưng tính trên dân số 90 triệu đa số người dân chỉ quen trả thuế gián thu qua tiêu sài mua
hàng hoá, ít người phải đóng thuế lợi tức.
Thuế thu nhập cá nhân là một sắc thuế trực thu có vai trò hết sức quan trọng. Nó đã
ra đời tương đối sớm ở các nước phát triển và ngày nay thì phát triển rộng rãi ở hầu hết
các quốc gia trên...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

TIỂU LUẬN
MÔN HỌC: THUẾ
ĐỀ TÀI: NHỮNG VƯỚNG MẮC KHÓ KHĂN TÍNH
VÀ THU NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Giáo viên hướng dẫn: Trần Thị Thùy Anh
Sinh viên thực hiện: Lê Khánh Linh
Lớp: CKT 9/1
Thành phố Hồ Chí Minh – 2014
NHỮNG VƯỚNG MẮC KHÓ KHĂN TÍNH VÀ THU NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHỮNG VƯỚNG MẮC KHÓ KHĂN TÍNH VÀ THU NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT - Người đăng: ketoanckt91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
NHỮNG VƯỚNG MẮC KHÓ KHĂN TÍNH VÀ THU NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 9 10 485