Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi trắc nghiệm kiểm toán

Được đăng lên bởi tranglovely1807
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN
CHƯƠNG 1
1.1. Kiểm tra Dự án cầu vượt Ngã tư sở, theo hợp đồng
kiểm toán đã ký với Chủ đầu tư Dự án, nhằm đánh giá
hiệu quả và khả năng hoàn thành tiến độ Dự án …
TL : Là loại hình kiểm toán hoạt động do các kiểm toán
viên độc lập thực hiện.
1.2. Kiểm toán dùng để đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả
của dây chuyền sản xuất mới lắp đặt …
TL : là kiểm toán hoạt động.
1.3. Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính của một
doanh nghiệp, kiểm toán viên độc lập A phụ trách cuộc
kiểm toán đã nhận quà tặng là cuốn lịch của ngân hàng,
đồng thời nhận lời mời đi ăn cơm trưa với kế toán trưởng
ngân hàng …
TL : là vi phạm tính độc lập trong kiểm toán.
1.4. Kiểm toán viên (độc lập) A nắm giữ 2% cổ phiếu
trong công ty Z, do đó A không được phép kiểm toán
công ty Z do không bảo đảm tính độc lập.
TL : đúng.
1.5. Bản chất của kiểm toán
TL : là kiểm tra số liệu kế toán.
1.6. Tính độc lập của các kiểm toán viên nội bộ chỉ được
bảo đảm …
TL : một cách tương đối.
1.7. Tính độc lập của các kiểm toán viên nội bộ hoàn toàn
không được bảo đảm do …
TL : đây là một bộ phận thuộc đơn vị và chịu sự quản lý
của ban lãnh đạo đơn vị.
1.8. Tiêu chuẩn kiểm toán viên theo IFAC, tiêu chuẩn
quan trọng mang nét đặc thù nghề kiểm toán…
1

TL : là tính độc lập.
CHƯƠNG 3: KIỂM SOÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN
KẾ TOÁN
3.1. Những câu nào sau đây không phải là 1 trong 5 thành
phần của hệ thống KSNB theo COSO
a. Đánh giá rủi ro
b. Các chính sách kiểm soát nội bộ
c. Giám sát, theo dõi
d. Thông tin truyền thông
3.2. Những câu nào sau đây là sai
a. Kiểm soát phát hiện có trước kiểm soát ngăn ngừa
b. Kiểm soát sửa sai có trước kiểm soát ngăn ngừa
c. Kiểm soát ngăn ngừa tương đương với kiểm soát phát hiện
d. Kiểm soát ngăn ngừa có trước kiểm soát phát hiện
3.3. Những câu nào sau đây về môi trường kiểm soát là
sai
a. Thái độ của nhà quản lý đối với hệ thống KSNB và hành vi
đạo đức có 1 ảnh hưởng không đáng kể đến hành động, suy
nghĩ của nhân viên
b. Một cấu trúc tổ chức phức tạp, không rõ ràng có thể sẽ đem
đến nhiều vấn đề phức tạp
c. Việc ghi lại (trên giấy) các chính sách và hướng dẫn thực
hiện các thủ tục là một trong những công cụ quan trọng để
phân chia quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức
d. Giám sát là một việc quan trọng trong một tổ chức mà
không thể thực hiện báo cáo trách nhiệm hoặc tổ chức đó quá
nhỏ để có thể phân chia chức năng, nhiệm vụ đầu đủ
2

3.4. Những chức năng kế toán nào sau đây phải được
tách biệt để đạt được việc phân chia các chức năng hiệu
quả:
a. Kiểm soát...
ÔN TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN
CHƯƠNG 1
1.1. Kiểm tra Dự án cầu vượt Ngã tư sở, theo hợp đồng
kiểm toán đã ký với Chủ đầu tư Dự án, nhằm đánh giá
hiệu quả và khả năng hoàn thành tiến độ Dự án …
TL : Là loại hình kiểm toán hoạt động do các kiểm toán
viên độc lập thực hiện.
1.2. Kiểm toán dùng để đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả
của dây chuyền sản xuất mới lắp đặt …
TL : là kiểm toán hoạt động.
1.3. Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính của một
doanh nghiệp, kiểm toán viên độc lập A phụ trách cuộc
kiểm toán đã nhận quà tặng là cuốn lịch của ngân hàng,
đồng thời nhận lời mời đi ăn cơm trưa với kế toán trưởng
ngân hàng …
TL : là vi phạm tính độc lập trong kiểm toán.
1.4. Kiểm toán viên (độc lập) A nắm giữ 2% cổ phiếu
trong công ty Z, do đó A không được phép kiểm toán
công ty Z do không bảo đảm tính độc lập.
TL : đúng.
1.5. Bản chất của kiểm toán
TL : là kiểm tra số liệu kế toán.
1.6. Tính độc lập của các kiểm toán viên nội bộ chỉ được
bảo đảm …
TL : một cách tương đối.
1.7. Tính độc lập của các kiểm toán viên nội bộ hoàn toàn
không được bảo đảm do …
TL : đây là một bộ phận thuộc đơn vị và chịu sự quản lý
của ban lãnh đạo đơn vị.
1.8. Tiêu chuẩn kiểm toán viên theo IFAC, tiêu chuẩn
quan trọng mang nét đặc thù nghề kiểm toán…
1
Ôn thi trắc nghiệm kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi trắc nghiệm kiểm toán - Người đăng: tranglovely1807
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Ôn thi trắc nghiệm kiểm toán 9 10 105