Ktl-icon-tai-lieu

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

Được đăng lên bởi Lương Hiền
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 974 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tìm hiểu về Cổ phiếu và Trái phiếu do Công ty
Cổ phần phát hành
Lê Ngân – C 47/15.07
Công ty cổ phần (CTCP) là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn nên các
quy định về vốn và chế độ tài chính có ý nghĩa rất quan trọng. Khoản 3 điều
77 LDN 2005 quy định: “công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán
các loại để huy động vốn”. Điều này được xem là ưu điểm vượt trội của loại
hình doanh nghiệp này trong tình hình kinh tế thị trường với sự phát triển của
thị trường chứng khoán hiện nay. Chính vì vậy, tìm hiểu về cổ phiếu và trái
phiều do CTCP phát hành là vấn điều thiết thực để từ đó rút ra những nhận xét
cơ bản nhất về ưu nhược điểm của chúng với tư cách là người phát hành và
người sở hữu và có thể ứng dụng nó vào việc tham gia vào thị trường chứng
khoán.
Công cụ của thị trường vốn là các chứng khoán trung hạn và dài hạn.
Các loại chứng khoán trên thị trường vốn rất phong phú và đa dạng như: cổ
phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ…tuy nhiên, loại chứng khoán dài hạn chủ yếu
là cổ phiếu và trái phiếu. Khoản 2 và 3 điều 6 luật chứng khoán 2006 định
nghĩa: “CP là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của
người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành” và
“TP là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở
hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành”. Như vậy, cả cổ phiếu
và trái phiếu đều là những giấy tờ có giá mà tổ chức kinh doanh sử dụng để
huy động vốn và có tính thanh khoản cao trên thị trường tài chính.

Theo LDN 2005, chỉ có CTCP mới có quyền phát hành cổ phiếu. Người
sở hữu cổ phiếu được gọi là cổ đông. Lợi tức mà CTCP trả cho cổ đông gọi là
lợi tức cổ phần hay còn gọi là cổ tức. cổ phiếu bao gồm: cổ phiếu thường và
cổ phiếu ưu đãi. Cổ phiếu thường là loại cổ phiếu mang lại cho người sở hữu
nó những quyền lợi thông thường như: quyền được nhận cổ tức theo kết quả
hoạt động của công ty và theo tỷ lệ phần trăm vốn góp; quyền bỏ phiếu bầu ra
hội đồng quản trị; quyền kiểm tra sổ sách công ty; quyền được chia số tiền do
giải thể sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và các khoản ưu đãi khác
(được quy định tại điều 79 LDN 2005). cổ phiếu ưu đãi là cổ phiếu mang lại
cho người sở hữu nó những khoản ưu đãi nhất định so với cổ phiếu thường.
Những ưu đãi đó là: quyền nhận lợi tức trước các cổ đông có cổ phiếu khác
(điều 82 LDN 2005); quyền được chia tài sản do giải thể công ty trước các cổ
đông có cổ phiếu khác (điều 83 LDN 2005); quyền biểu quyết các vấn đề
thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông (điều 8...
Tìm hiểu về Cổ phiếu và Trái phiếu do Công ty
Cổ phần phát hành
Lê Ngân – C 47/15.07
Công ty cổ phần (CTCP) loại hình đặc trưng của công ty đối vốn nên các
quy định v vốn chế độ tài chính ý nghĩa rất quan trọng. Khoản 3 điều
77 LDN 2005 quy đnh: công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán
các loại để huy động vốn”. Điều này được xem ưu điểm vượt trội của loại
hình doanh nghiệp này trong tình hình kinh tế thị trường với sự phát triển của
thị trường chứng khoán hiện nay. Cnh vậy, tìm hiểu về cổ phiếu trái
phiều do CTCP phát hành là vấn điều thiết thực để từ đó rút ra những nhận xét
bản nhất về ưu nhược điểm của chúng với tư cách người phát hành
người sở hữu thể ứng dụng vào việc tham gia vào thị trường chứng
khoán.
Công cụ của thị trường vốn các chứng khoán trung hạn dài hạn.
Các loại chứng khoán trên thị trường vốn rất phong phú đa dạng như: cổ
phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ…tuy nhiên, loại chứng khoán dài hạn chủ yếu
cổ phiếu trái phiếu. Khoản 2 3 điều 6 luật chứng khoán 2006 định
nghĩa: CP là loại chứng khoán xác nhận quyền lợi ích hợp pháp của
người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành
TP là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở
hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành”. Như vậy, cả cổ phiếu
trái phiếu đều những giấy tờ giá tổ chức kinh doanh sử dụng để
huy động vốn và có tính thanh khoản cao trên thị trường tài chính.
Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu - Trang 2
Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu - Người đăng: Lương Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu 9 10 475